Bioarkistot
Advertisement
Alkuperäinen BIONICLE-opas
AlkuperäinenBionicle-opas
Kirja
Tyyppi {{{tyyppi}}}
Sarja Ei ole
Julkaisu {{{julkaisu}}}
Henkilökunta
Kirjoittaja Greg Farshtey
Julkaisija Scholastic Inc.

Alkuperäinen BIONICLE-opas (The Official Guide to BIONICLE) on vuonna 2003 julkaistu opaskirja BIONICLE-saagasta. Se on Greg Farshteyn kirjoittama ja kertoo Mata Nuin saaresta sekä sen asukkaista, myös vihollishahmoista. Se on ainoa suomeksi julkaistu BIONICLE-kirja, ja suomennoksen on tehnyt Jani Bohm.

Sisältö[]

Kirja sisältää tietoa monista Mata Nuin paikoista ja olennoista. Kullekin aiheelle on tyypillisesti yksi sivu, jossa kerrotaan sen perustiedot.

Kirja alkaa esipuheella "Lähde mukaan legendaan". Sen jälkeen on tietoa Suuren hengen Mata Nuin legendasta ja kartta saaresta. Tämän jälkeen esitellään Matoran-kirjaimiston aakkoset, suomennoksessa myös Å, Ä ja Ö. Seuraavalla sivulla kerrotaan lyhyesti, mitä kukin olentoryhmä on.

Tämän jälkeen alkavat varsinaiset tietosanakirjamaiset tietosivut eri aiheista - olennoista ja paikoista. Kustakin aiheesta on yleensä yksi sivu tietoa ja ainakin yksi kuva. Jokaisesta kerrotaan englanninkielisessä alkuperäisteoksessa myös nimen lausuntatapa. Sille varatut valkoiset laatikot ovat suomennoksessa tyhjiä.

Ensimmäiset tietosivut kertovat Toa Nuvista. Ensin on tietoa tiimistä yleisesti, sitten on tietosivut Tahu Nuvasta, Onua Nuvasta, Gali Nuvasta, Lewa Nuvasta, Kopaka Nuvasta ja Pohatu Nuvasta. Kustakin kerrotaan väri, elementti, kylä, voimat, työkalu ja naamio sekä muutama lause muuta tietoa. Näiden seassa on kaksisivuinen artikkeli Kanohi-naamioista, yksi sivu Protodermiksestä (kirjassa "Protodermiini") ja yksi sivu Kanohi Nuva -naamioista. Viimeisenä on sivu, jossa kerrotaan Valon Toasta.

Toa Nuvien jälkeen kerrotaan Turagoista. Ensin on yleistä tietoa heistä, sitten tietosivut Vakamasta, Whenuasta, Nokamasta, Matausta, Nujusta ja Onewasta. Kustakin kerrotaan väri, kylä, naamio, työkalu ja muutama lause muuta tietoa. Näiden seassa on sivu, joka kertoo jaloista Kanohi-naamioista, ja lopuksi sivu, joka kertoo Turagoiden salaisuuksista.

Seuraavaksi ovat Matoranit. Osiossa on kuusi aukeamaa, joissa ensimmäisellä sivulla kerrotaan yhdestä saaren kylästä ja toisella sen Matoraneista sekä kulttuurista. Aukeamat ovat Ta-Koro ja Jaller, Onu-Koro ja Onepu sekä Nuparu, Ga-Koro ja Macku, Le-Koro ja Kongu sekä Le-Koron murre, Ko-Koro ja Matoro, ja viimeisenä Po-Koro ja Hewkii sekä Kolhii-urheilulaji.

Loput kirjasta käsittelee vihollishahmoja, ja ensimmäisenä on aukeaman verran tietoa Makutasta. Makutan jälkeen kerrotaan Raheista. Ensin on yksi sivu Raheista yleensä, sitten sivut Tarakavoista, Nui-Ramoista, Muakasta ja Kane-Rasta, Nui-Jagoista ja Manaseista (kirjassa "Manat"). Kustakin (Manaseja lukuun ottamatta) kerrotaan esiintymisalue sekä muutama fakta. Manaseista kerrotaan yleistä tietoa.

Tämän jälkeen ovat Bohrokit. Ensin on sivu yleistä tietoa, sitten tietosivut Bohrok-lajeista sekä Bohrok Va -lajeista. Bohrok Van tieto-osio on aina vastaavan Bohrokin sivulla alaosassa. Sivut ovat Tahnok ja Tahnok Va, Gahlok ja Gahlok Va, Nuhvok ja Nuhvok Va, Lehvak ja Lehvak Va, Kohrak ja Kohrak Va sekä lopuksi Pahrak ja Pahrak Va. Kustakin Bohrokista sekä Bohrok Vasta kerrotaan väri sekä elementti ja muutamia faktoja. Välissä on kaksi sivua tietoa Kranoista ja lopuksi sivu Cahdokista ja Gahdokista.

Seuraava osio kertoo Bohrok-Kaleista. Alussa on sivu yleistä tietoa, sitten Tahnok-Kalin, Nuhvok-Kalin, Gahlok-Kalin, Lehvak-Kalin, Kohrak-Kalin ja Pahrak-Kalin sivut. Kustakin kerrotaan väri, voima ja kilpi sekä muutama lause yleistä tietoa. Välissä on yksi sivu tietoa Bohrok-Kalien työkaluista sekä kaksi sivua Krana-Kaleista.

Viimeinen varsinainen osio kertoo kuudesta Makutan lähettämästä Rahkshista. Aluksi on jälleen sivu yleistä tietoa, sitten sivut Panrahkille, Guurahkille, Lerahkille, Kurahkille, Turahkille ja Vorahkille. Kustakin kerrotaan väri, tyyppi (voima) ja voimasauva sekä muutama lause yleistä tietoa. Lopuksi on sivu, joka kertoo Kraatoista.

Aivan kirjan lopussa on aukeama otsikolla "Tarina jatkuu...". Sen kummallakin sivulla on lähes koko sivun kokoinen mainoskuva (ensimmäisellä Tahu kohtaa Bohrokin, toisella Tahu Nuva taistelee Bohrok-Kaleja vastaan). Sivujen alareunoissa kerrotaan, että kirjassa kerrottu on "vasta alkua" BIONICLE-tarinalle ja että Toa Nuvilla on vielä monia haasteita edessään.

Triviaa[]

Advertisement