Bioarkistot
Advertisement
Antidermis
Antidermis Zaktan
Teridaxin Antidermistä säiliössä
Aine
Muoto
Kiinteä, neste, kaasu
Sijainti
Voima(t)
Vähentää kohteen tahtoa
Erikoisominaisuudet
Ei ole


Antidermis on Suurten olentojen luoma aine, joka muodostaa jokaisen Makutan olemuksen. Joutuessaan kosketuksiin älyllisen olennon kanssa se vähentää hänen tahdonvoimaansa. Pirakat käyttivät tätä hyväkseen orjuuttaessaan Voya Nuin Matoraneja Makuta Teridaxin Antidermiksen avulla. Pirakat myös nimesivät aineen Antidermikseksi.

Historia[]

Suuret olennot loivat Antidermiksen 100 000 vuotta sitten. He asettivat sitä altaaseen Eteläisillä saarilla. Myöhemmin Suuri henki Mata Nui loi Antidermiksestä 100 biomekaanista Makutaa. Makutat saivat yhdeksi monista voimistaan kyvyn luoda kiinteästä Antidermiksestä muodostuneita Kraatoja.

Kymmeniä tuhansia vuosia myöhemmin Makutain biomekaaniset kehot kehittyivät kaasumaiseen olotilaan. Chirox tutki heidän uusia olomuotojaan. Makutat kykenivät muutoksen ansiosta ottamaan hallintaansa mekaanisia robottikehoja sekä eläviä, mutta hengettömiä kehoja.

Takanuvan ja Teridaxin taistelun seurauksena Teridaxin haarniska vaurioitui. Teridax jäi Mangaiaan Antidermis-pilvenä. Pirakoiden saapuessa hän antoi heille tietoa Kanohi Ignikasta ja Voya Nuista. Pirakat matkustivat Teridaxin seuraamina Voya Nuille. He asettivat Teridaxin Antidermiksen säiliöön ja käyttivät sillä täytettyjä Zamor-kuulia saaren Matoranien tahdon viemiseen. Orjuutettuaan Matoranit he määräsivät nämä kaivamaan reikiä Valmai-vuoreen sen tyhjentämiseksi laavasta.Pirakoiden johtaja, Zaktan, myös liittoutui Kanohi Ignikaa vartioivan Brutakan kanssa lupaamalla tälle tätä vahvistavaa Antidermistä.

Saarelle saapuneet Toa Inikat olivat Punaisen tähden ansiosta immuuneja Antidermikselle. Voya Nuin puolustusryhmän avulla he täyttivät Zamor-kuulia Sähköistyneellä Protodermiksellä, joka tuhoaisi Antidermiksen sitä koskettaessaan. He toteuttivat suunnitelmansa ja vapauttivat Matoranit.

Myöhemmin Axonn ja Brutakan taistellessa Axonn huomasi Brutakan saavan voimaa Antidermiksestä. Axonn tuhosi säiliön, joka piti Teridaxin Antidermistä koossa. Teridax leijui alas Tyrmään, missä hän otti hallintaansa Maxilos-robotin. Myöhemmin hän hylkäsi tuhoutuneen robotin ja meni Suuren hengen mieleen ottaakseen Matoran-universumin hallintaansa.

100 000 vuoden aikana useimmat Makutat olivat kuolleet. Mata Nuin ritarikunnan ja Makutain veljeskunnan sodan aikana viimeiset Makutat Teridaxia ja Miserixiä lukuun ottamatta kuolivat, ja heidän Antidermiksensä tuhoutuivat. Sodan aikana Axonn ja Brutaka yrittivät tuhota Antidermis-allasta Eteläisillä saarilla, mutta Antidermis otti Brutakan valtaansa ja antoi hänelle Kraata-voimia ja tietoa. Sodan päätteeksi Suuren hengen keho heräsi, mutta Teridax oli mennyt Antidermiksenä hänen mielensä tilalle ja alkoi hallita Matoran-universumia. Bara Magnan taistelussa Aqua Magnan palanen iskeytyi Teridaxin hallitsemaa jättimäistä robottikehoa takaraivoon ja tuhosi hänen Antidermiksensä tappaen hänet.

Nykyisin pääulottuvuuden Antidermistä on tiettävästi jäljellä enää Makuta Miserixisissä ja Eteläisillä saarilla olevassa altaassa. Sulatuksen vaihtoehtoismaailmasta tullut Teridax kuitenkin koostuu myös kaasumaisesta Antidermiksestä.

Ominaisuudet[]

Matoran Antidermis

Antidermikselle altistunut Matoran

Antidermis on vihermusta aine. Alkuperäinen Antidermis on nestettä, jonka kosketus polttaa. Se sisältää myös hieman tietoutta. Tieto kuitenkin suunnitteluvirheen vuoksi katoaa, kun Antidermiksestä luodaan Makuta. Kymmenien tuhansien vuosien kuluttua biomekaanisen Makutan keho muuttuu kaasumaiseksi Antidermikseksi.

Makuta pysyy elossa ja toimintakykyisenä, jos hänen kaasumainen Antidermiksensä on haarniskan sisällä. Hän pystyy olemaan läsnä siellä, missä hänen Antidermistään on. Pelkkänä Antidermiksena Makuta voi kuitenkin käyttää vain psyykkisiä voimiaan, kuten telepatiaa. Jos Makutan Antidermis joutuu ulos haarniskasta, Makuta voi pitää itsensä yhtenäisenä pari viikkoa. Tämän ajan jälkeen Antidermis hajautuu ja Makuta kuolee.

Nesteen ja kaasun lisäksi Antidermis voi olla kristallia. Se voi muuttua kristallimuotoon matalien lämpötilojen vaikutuksesta. Jos kyseessä on Makutan Antidermis, Makuta kuolee. Makuta kykenee luomaan Kraatoja, joilla on jokin voima. Kraatat ovat kiinteää Antidermistä.

Suuri kuumuus voi tuhota Antidermistä. Sähköistynyt Protodermis voi myös tuhota sitä tehokkaasti, jos Antidermiksen kohtalona ei ole muuttua vaan tuhoutua.

Kun Makutan Antidermistä menee Matoranin sisälle, Matoran tulee paljon alttiimmaksi ehdotuksille. Pirakat käyttivät tätä hyväkseen Voya Nuilla, jossa he Antidermiksen avulla ottivat lähes kaikki saaren Matoranit hallintaansa. Vastamyrkkynä toimi Sähköistynyt Protodermis, joka osuessaan Matoraniin tuhosi vain Antidermiksen, ei Matorania.

Brutakan lajin jäsenet vahvistuvat ollessaan Antidermiksen läheisyydessä. Skakdeihin läheisyys taas koskee fyysisesti, ainoa tunnettu poikkeus oli Zaktan.

Antidermiksen vaikutuksille immuuneja ovat ainakin Axonn sekä Toa Inikat, jotka menettivät vastuskykynsä muuttuessaan Toa Mahreiksi.

Triviaa[]

Advertisement