Bioarkistot
Advertisement
"Näkymättömyyden ongelma, hän oli huomannut, oli, ettei hän itsekään nähnyt itseään. Ei ollut niin helppoa juosta näkemättä jalkojaan."
-Kertoja, Voyage of Fear
Huna
Huna.jpg
Naamio

Vakama käyttää Hunaansa kätkeytyäkseen Teridaxilta.

Kanohi Huna on Kätkeytymisen naamio. Suurella Hunalla käyttäjä muuttuu näkymättömäksi, vaikkakin hänet voidaan yhä kuulla ja hän jättää varjon. Jalolla näkymättömyyden kestoaika on lyhyempi. Vain Kanohi Eldalla, Arthronilla tai Rodella voi huomata Kanohi Hunan käyttäjän näkymättömänä. Metru Nuilla Huna tehdään pienentymisen, suurentumisen ja jäädyttämisen Kanoka-kiekoista.

Esimerkkikäyttö[]

Kantajat[]

Suuri[]

Matoran[]

  • Vakama - Aiemmin; muuttui Suureksi, kun hänestä tuli Toa Metru
  • Balta
  • Sarda

Jalo[]

Matoran[]

Muodot[]

Kuva
 Kuvaus
Matoran Huna.png Suuri Huna Matoran-muodossa.
Huna.jpg Suuri Huna.
Huna Hordika.png Suuri Huna, jonka Hordika-myrkky on mutatisoitunut.
Jalo Huna.png
Jalo Huna.

Triviaa[]


Advertisement