Bioarkistot
Advertisement

Katsahdin pitkästä aikaa Bioniclejen maailmaa, ja mieltäni jäi jäytämään huonosti tunnettu matoran, eli matoranien kieli. Aloin siis muodostaa pientä Word-doumenttia, johon keräsin joukon enemmän tai vähemmän kaanoniin perustuvia sääntöjä.

Pahimmat puutteet sanastossa, jotka tätä vaikeuttavat ovat varmasti kaikille tuttuja: varsinaisten lauseiden vähyys (yksi epämääräinen käsky, jolle ei edes tunnu löytyvän varmaa käännöstä: sillä ei vielä pitkälle pötkitä), liitteiden valtava määrä ja epämääräinen asema, verbien puute, adjektiivien puute ja sanaston kehittyminen sarjan aikana lähes tunnistamattomaksi (vrt. Kakama, Kaukau, Hau – Arthron, Tryna, Zatth).

Korpus: "manas zya", "ko-koro" (ja rinnastettavat ilmaisut), "nui-rama" (jri.), "mata nui" (jri.) sekä krana ye (jri.), "toa mangai" (jri.), "kanohi kakama" (jri.) ja "bohrok-kal kaita za" (jri.)

Substantiivit

Substantiiveista ei vielä ole havaittavissa minkäänlaisia merkkejä monikkomuodoista, joten voidaan olettaa ettei matoran käsittele esineitä luvussa. Tämä voi kuulostaa suomalaisesta oudolta, muttei suinkaan ole täysin tavatonta. Ehkä tunnetuimpia tällaisia kieliä ovat kiina ja japani. Adpositioita, tai toisaalta sijamuotoja ei tunnet (mikäli nominatiivia ei lasketa), mutta jompia kumpia kielessä lähes varmasti on.

Jos substantiivia määrittää jokin attribuutti, se seuraa aina substantiivia. Näin sekä appositio-, genetiivi- ja adjektiiviattribuuteilla. Tämä käy ilmi ilmaisuista toa mangai, "suojelija toat"; kanohi hau, "suojauksen naamio"; ja mata nui, "suuri henki".

Tätä käytäntö näyttää vastustavan tapa sanoa esim. Turaga Vakama, "kylänvanhin Vakama", jolloin appositioattribuutti näennäisesti edeltää sanaa. Voidaan kuitenkin olettaa, että matoran käsittelee tittelin, kuten turaga tärkeämpänä kuin henkilönimen, ja siis tässä tapauksessa appositioattribuutti olisikin henkilön nimi ei tämän titteli! Toinen vasta-esimerkki toa suva, käsitellään kohdassa adjektiivit.

Tästä saadaan esimerkit:

Kanohi toa – Toan naamio
Rahi makuta – Makutojen rahit
Kanohi Turaga Jovan – Turaga Jovanin kanohi
Krana Xa Bohrok-kal – Bohrok-kalin komentaja krana
Turaga kofo-metru Mata Nui – Mata Nuin pien-kaupungin Turaga(t)

Lienee selvää, että tällä tavalla merkittyä omistus suhdetta on hankala erottaa puheesta. Matoraniin kuulunee tiettyjä inotonaatioita, jotka selventävät tarkoitusta.

Adjektiivit

Matoranin adjektiiveja tutkiva törmää varmasti outoon ilmiöön: adjektiivit tuntuvat pomppivan minne sattuu. Kofo-jaga merkitsee "pikku-skorpioni", mutta Metru Nui "suuri kaupunki". Ettämitäettä?

Hätä ei ole tämän näköinen: kuten jo edellä todettu adjektiiviattribuutit seuraavat määrittämäänsä substantiivia, mikä on fiini tapa sanoa, että ne tulevat pääasiassa substantiivin jälkeen. Esimerkiksi:

Tarakava Nui – Suuri Tarakava

Tämä oli kuitenkin pääsääntö. Matoranissa on kymmenittäin etuliitteitä, jotka ilmaisevat ryhmää tai muotoa. Näitä ovat ei vain ta- ja ga-, mutta myös nui- ja kofo-, joiden merkitys on jotakuinkin "suur-" ja "pikku-". Ehdotan myös, että jotkut substantiivit voivat myös käyttäytyä näin, kuten termissä toa suva, joka tarkoittaisi jotakuinkin "sankaripyhättöä". Väitän myös, että sana korkea voi käyttäytyä näin (mikä se sitten onkaan) kourupuheen muotojen, kuten korknosto, pohjalta.

Joskus suffikseiksi analysoidut sanoja krana ja kraata seuraavat pikkusanat, kuten ye ja xa, lienevät suffiksien sijaan itsenäisiä sanojaan, jotka määrittelevät sanaa krana tai kraata.

Sanastosta on myös havaittavissa tiettyjä sanajohtimia, jotka kannattaa hyväksyä erittäin varauksellisesti:

  • -ka – henki, ryhmä, sielu
  • -ai – tekijä, suorittaja (-ja/-jä), vanhempi muoto -aia (Käsitellään garai, "painovoima", "painajana" tai "painon aiheuttajana".) tai mahdollisesti -va/-vä eli partisiippimuoto.
  • -u – -minen, -us. (Tuskin koskee sanoja metru ja kahu.)
  • mata- – henki, henkinen, elävä, sieluunliittyvä

Pronominit ja negaatiot

Näistä ei voida sanoa tässä vaiheessa mitään varmaa, mutta sanan rahi tiedetään tarkoittavan "ei me". Jos tämä otetaan kirjamellisesti, joka ra tai hi tarkoittaa "me". Jos oletetaan, että tässä ei määrittelee sanaa me, niin edellisen perusteelle todennäköisesti: ra tarkoittaa "me" ja hi "ei".

On tietysti mahdollista, että koska kieli ei erottele lukua substantiiveissa, ei se see sitä pronominienkaan kanssa, vaan ra tarkoittaa sekä minä että me.

Verbit

Verbeistä meillä ei ole juuri lainkaan tietoa, ja se mitä on perustuu tukevasti arkaiisiksi tunnettuihin muotoihin. Oletettavasti kielessä on jokin indikatiiviin rinnastettava tapaluokka, mutta ainoa tunnettu tapaluokka on imperatiivi. Tämä on sana zya Hydraxonin käskyssä "manas zya", "hyökkää hirviö". Tästä saadaan tietää se, että ainakin käskyjen sanajärjestys on SV ei subjekti–verbi. Ikävä kyllä objektista meillä ei ole tietoa, tosin SVO on sanajärjestyksistä yleisin ja tekisi lauseen jäsenet helpommiksi erottaa toisistaan kielessä, jossa omistus ilmaistaan syntaksilla. Oletan sen siis alustavasti sanajärjestykseksi.

Vertailuun yhdestä sanasta ei ole, mutta se on onneksi lyhyt. Muodon perusteella vartaloon z- on liitetty imperatiivin pääte -ya. Näin siksi, että -a pääte on yleinen, mutta -ya esiintyy vain sanassa voya, matka, joka luultavasti on saman muotoinen vain sattumalta. (Jos voya olisi imperatiivimuoto jostain, se luultavasti tarkoittaisi "salamoi!" ja liittyisi liitteeseen vo-.)

Asiaa voi viedä pidemmällekin, mutta nyt mennään jo puhtaan arvailun puolelle. Termi valmai tarkoittaa "suunnilleen" "kirottu paikka". Edelleen vanhaan perustaen, sana jaetaan osiin val, "paikka" ja mai, "kirottu". Aiemmin jo kuitenkin todettiin, että -ai näyttäisi olevan tekijää merkitsevä johdin. Ehkä mai tarkoittaakin "kiroaja" tai "kiroava", mikä selittäisi käännöksen summittaisuuden. Oletetaan, että -ai–päätteen poistamalla voidaan muodostaa verbivartoloita (esim. mang-, suojella).

Vieläkin astetta puhtaampaa spekuloitia on seuraava: koska mata- alkuliite viittaa henkisyyteen, ja matatu, "telekinesia", on kaukaa liikuttamista mielellä, tu tarkoittaa siirtäminen. Ehdotan edelleen, että -u loppuisten substantiivien, verbistä johdettujen sanojen vartalo saadaan suoraan u poistamalla, jolloin saadaan muun muassa vartalot: t-, ha-, kauka-, ra- ja akak-; "siirtää", "suojata", "hengittää veden alla", "kääntää (kieltä)" ja "nähdä läpi ja kauas". Verbien määrä on moninkertaistunut!

Esimerkkilauseista (käskyjä kaikki tyynni):

Nui-toa haya ra. – Suojele meitä suur-toa.
Rahi roodaka makuta Teridax zya. – Hyökkää petollinen makuta Teridaxin rahi.
Mya makuta!" – Kiroa makutat!
Ko-koro mangya!" – Suojelkaa Ko-Koroa!
Rahi makuta cya. – Vihatkaa makutan raheja.
Advertisement