Bioarkistot
Advertisement

Kanohit ovat naamioita, joita monilla Matoran-universumin olennoilla on. Jotkut niistä ovat voimattomia, mutta toisissa on naamiovoimia tai elementtivoimia. Naamioita on eri tasoja: heikoimpia ovat voimattomat Matoran-naamiot, sitten Jalot naamiot, Suuret naamiot, Kanohi Nuvat ja voimakkaimpina Legendaariset naamiot, joilla pystyy hallitsemaan elämän perusvoimia, Aikaa, Elämää ja luomista. On myös muita Kanoheja.

Muodot[]

Kanohi naamioita on neljää erilaista tyyppiä, yleisimmät Kanohit ovat Matoranien käyttämiä voimattomia Kanoheita jotka tehdään tason 1-6 Kanoka-kiekoista. Prosessi jossa näitä Kanoheita tehdään saa aikaan sen että voimat vuotavat pois naamioista. Matoranit tarvitsevat voimattomia Kanoheita elääkseen, muuten he voivat kuolla. Matoranit pystyvät tuntemaan Jalon tai Suuren Kanohin voiman mutta heillä ei ole mielensisäistä kykyä aktivoida voimallisia Kanoheita päälle. Matoranit voivat customoida Kanohi-naamioitaan kuten esimerkiksi laittamalla linssin naamioon. Voimattomat ja Jalot Kanohit voivat muuttua Suuriksi Kanoheiksi saadessaan Toa-voimaa. Tämä tapahtuu kun Matoran muuttuu Toaksi. Kuparisia Kanoheita käytettiin Matoranien keskuudessa Metru Nuilla ja Mata Nuilla symboloimaan kyläpelien tai Akilinin voittoa.

Turagat kantavat 7-tason Kanoka-kiekoista tehtyjä Jaloja Kanoheita joissa on vähemmän voimaa kuin Suurissa Kanoheissa. He voivat käyttää näiden Kanohien voimia. Toat ja monet muut olennot käyttävät Suuria Kanoheita, jotka tehdään tason 8 Kanoka-kiekoista. Ne sisältävät enemmän voimaa mutta eivät ole hankalampia käyttää.

Kanohi-naamioita[]

Alla on luettelo kaikista tunnetuista Kanohi-naamioista. Huomaa, että kunkin kuvaus käsittelee lähinnä Suurta naamiota; vastaavan naamion Jalo muoto on aina jollakin tavalla rajoitetumpi.

Matoran-nimi Suomenkielinen nimi Kuvaus
Kanohi Hau Suojaamisen naamio Luo voimakentän, joka suojelee käyttäjää.
Kanohi Kaukau Vedenhengityksen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn hengittää vettä.
Kanohi Pakari Voiman naamio Lisää käyttäjän fyysisiä voimia.
Kanohi Kakama Nopeuden naamio Lisää käyttäjän liikenopeutta.
Kanohi Miru Levitaation naamio Antaa käyttäjälle kyvyn leijua ja liitää ilmassa.
Kanohi Akaku Röntgenkatseen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn nähdä esineiden lävitse.
Kanohi Huna Kätkeytymisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn muuttua näkymättömäksi.
Kanohi Rau Kääntämisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn ymmärtää ja puhua lähes mitä tahansa kieliä.
Kanohi Ruru Yönäön naamio Antaa käyttäjälle kyvyn valaista naamiollaan ja nähdä pimeässä sekä rajoitetun röntgenkatsekyvyn.
Kanohi Komau Mielenhallinnan naamio Antaa käyttäjälle kyvyn tutkia ja hallita toisten mieliä.
Kanohi Mahiki Illuusion naamio Antaa käyttäjälle kyvyn luoda illuusioita sekä rajoitetun muodonmuutoskyvyn.
Kanohi Matatu Telekinesian naamio Antaa käyttäjälle kyvyn hallita siirtää esineitä ajatuksen voimalla.
Kanohi Calix Kohtalon naamio Antaa käyttäjälle kyvyn suorittaa liikkeitä fyysisessä huippukunnossa.
Kanohi Elda Havaitsemisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn nähdä näkymättömiä olentoja sekä havaitsee Kanohi Ignikan läheisyyden
Kanohi Kadin Lentämisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn lentää.
Kanohi Sanok Tarkkuuden naamio Lisää käyttäjän tarkkuutta ja antaa tämän käyttää lähes mitä hyvänsä esinettä ammuksena.
Kanohi Suletu Telepatian naamio Antaa käyttäjälle kyvyn lukea toisten ajatuksia ja lähettää omiaan toisen mieleen.
Kanohi Iden Hengen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn vapauttaa henkensä ruumiistaan.
Kanohi Arthron Kaikuluotauksen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn tunnistaa liikettä ja etäisyyttä kaikuluotauksen avulla.
Kanohi Faxon Samankaltaisuuden naamio Antaa käyttäjälle kyvyn käyttää saman ympäristön jakavien Rahien voimia.
Kanohi Volitak Häiveen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn muuttua lähes näkymättömäksi ja täysin hiljaiseksi.
Kanohi Garai Painovoiman naamio Antaa käyttäjälle painovoiman elementaalivoiman.
Kanohi Zatth Kutsumisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn kutsua satunnaisia olentoja luokseen.
Kanohi Tryna Uudelleenanimoinnin naamio Antaa käyttäjälle kyvyn ohjata kuolleiden ruumiita.
Kanohi Jutlin Turmelemisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn hajottaa elottomia esineitä näköpiirissä.
Kanohi Avsa Nälän naamio Antaa käyttäjälle kyvyn imeä valoa, energiaa tai positiivisia tunteita vihollisesta.
Kanohi Shelek Hiljaisuuden naamio Antaa käyttäjälle kyvyn tehdä vihollisesta väliaikaisesti kuuro ja mykkä.
Kanohi Mohtrek Monistamisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn kutsua menneisyyden versioitaan luokseen nykyaikaan.
Kanohi Felnas Häiriön naamio Antaa käyttäjälle kyvyn häiritä saaden vihollisen menettämään hallinnan jostakin voimastaan.
Kanohi Crast Hylkimisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn hylkiä muita esineitä.
Kanohi Pehkui Pienentymisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn kutistaa itsensä ja välineensä väliaikaisesti.
Tuntematon Selvänäön naamio Antaa käyttäjälle satunnaisia näkyjä tulevaisuudesta.
Tuntematon Suurentumisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn suurentaa itsensä ja välineensä väliaikaisesti.
Tuntematon Jäljittelyn naamio Antaa käyttäjälle kyvyn tutkia ja kopioida toisen henkilön voimaa.
Kanohi Kualsi Pikamatkustuksen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn siirtyä teleportaatiolla minne hyvänsä näköpiirissään.
Tuntematon Rahien hallinnan naamio Antaa käyttäjälle kyvyn hallita Raheja.
Kanohi Avohkii Valon naamio Antaa käyttäjälle valon elementaalivoiman ja kyvyn levittää ymmärrystä.
Kanohi Kraahkan Varjojen naamio Antaa käyttäjälle varjon elementaalivoiman ja kyvyn hallita vihaa ja pelkoa.
Tuntematon Valon ja varjojen naamio Antaa käyttäjälle valon ja varjon elementaalivoimat sekä kyvyt levittää ymmärrystä ja hallita vihaa sekä pelkoa.
Kanohi Kiril Uusiutumisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn korjata elottomia esineitä.
Kanohi Aki Urheuden naamio Sisältää Kanohi Haun, Pakarin, ja Kakaman voimat.
Kanohi Rua Viisauden naamio Sisältää Kanohi Kaukaun, Mirun ja Akakun voimat.
Kanohi Rode Totuuden naamio Antaa käyttäjälle kyvyn nähdä valeiden ja valeasujen lävitse.
Kanohi Olmak Ulottuvuusporttien naamio Antaa käyttäjälle kyvyn luoda ulottuvuuksien välisiä portteja.
Kanohi Olisi Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien naamio Antaa käyttäjälle kyvyn nähdä ja näyttää, millaiset seuraukset jollakin tapahtumattomalla asialla olisi.
Kanohi Ignika Elämän naamio Hallitsee elämää
Kanohi Vahi Ajan naamio Antaa käyttäjälle kyvyn hidastaa tai nopeuttaa aikaa
Tuntematon Luomisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn tietää, millainen olisi valmis tuote joistakin raaka-aineista ja miten se valmistetaan.
Tuntematon Psykometrian naamio Antaa käyttäjälle kyvyn nähdä esineen menneisyyteen.
Tuntematon Aineettomuuden naamio Antaa käyttäjälle kyvyn säädellä tiheyttään.
Tuntematon Mahdollisuuksien naamio Antaa käyttäjälle kyvyn muuttaa jonkin asian tapahtumisen todennäköisyyttä.
Tuntematon Elementaalienergian naamio Antaa käyttäjälle kyvyn palauttaa elementaalienergiansa, kun sitä on käytetty.
Tuntematon Kaivelun naamio Antaa käyttäjälle kyvyn imeä lähellä juuri kuolleiden energiaa.
Tuntematon Epäymmärryksen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn sekoittaa puhe- ja kirjoituskieltä.
Tuntematon Mukautumisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn mukautua ympäristöönsä ja tilanteisiin.
Tuntematon Aistipystyvyyden naamio Parantaa kaikkia käyttäjän aisteja rajoitetusti.
Tuntematon Ikääntymisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn ikäännyttää kohdetta.
Tuntematon Epäkuoleman naamio Säilyttää energiaa, jonka avulla käyttäjän keho toimii ja jatkaa tehtäväänsä kuoleman jälkeen.
Tuntematon Loihtimisen naamio Antaa käyttäjälle tietyn voiman, kun tämä ohjelmoi sen naamioon tarpeeksi tarkasti.
Tuntematon Kimpoamisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn saada tavanomaiset ammukset kimpoamaan turvallisesti pinnasta, johon osuvat.
Tuntematon Mekaniikan naamio Antaa käyttäjälle kyvyn hallita mekaanisia osia rajoitetusti ja nähdä koneiden sisäistä toimintaa.
Tuntematon Fuusion naamio Antaa käyttäjälle kyvyn yhdistyä kohteeseen väliaikaisesti.
Tuntematon Mutaation naamio Mutatoi elävän asian käyttäjän tarpeisiin sopivaksi.
Tuntematon Karisman naamio Muuttaa hienovaraisesti kohteen käsitystä maailmasta, kunnes he ovat samaa mieltä kuin käyttäjäkin.
Tuntematon Parantamisen naamio Antaa käyttäjälle kyvyn parantaa muita, muttei itseään.

Katso myös[]


Advertisement