Bioarkistot
Advertisement
“Hän saattaa näyttää sinulle hitaalta ja oudolta, mutta hänen yksinkertaiset sanansa sisältävät usein piilotetun viisauden.”
Vakama, Mata Nui Online Game
Kapura
Kapura
Henkilö
Laji Matoran (Ta-Matoran)
Sukupuoli Mies
Elämäkerralliset tiedot
Tilanne Elossa
Ammatti Seinäjärjestelmän työntekijä (ennen), Ta-Koron vartion jäsen
Ryhmät Ta-Koron vartio, Kirjurin komppania (ennen)
Kyvyt ja varusteet
Voimat Tulen elementaalivoima (ei käytettävissä)
Naamio Voimaton suuren Kanohi Pakarin muotoinen naamio (ennen), voimaton jalon Kanohi Rurun muotoinen naamio
Välineet Kiekonheitin (ennen), Bambukiekko

Kapura on Ta-Matoran, joka asuu Metru Nuilla.

Elämäkerta[]

Metru Nui[]

Metruan Kapura

Kapura Metru Nuilla.

Metru Nuilla Kapura oli työläinen Ta-Metrussa, ohjaten seinäohjaimia ja (Morbuzakhin hyökkäysten aikaan) Ta-Metrun hylättyjen alueiden tutkija löytääkseen joitain osia tai esineitä jotka he voisivat ottaa takaisin käyttöön.

Hieman ennen Suurta mullistusta Teridax käski Vahkit laittamaan jokaisen Matoranin Matoransäiliöön. Toa Metrut onnistuivat pelastamaan heidät ja herättivät heidät Naho-järven rannalla Mata Nuilla.

Mata Nui[]

Kapura setti

Kapura sen jälkeen kun hän oli heikentynyt Matoransäiliössä.

Säiliössä viettämänsä ajan takia Kapura heikkeni, pieneni ja menetti muistonsa Metru Nuista muiden Matoranien tavoin. Hän auttoi muiden Ta-Matoranien kanssa rakentamaan Ta-Koron, ja hänestä tuli myös yksi Ta-Matoran Vartion jäsenistä. Turaga Vakama myös teki hänestä vasemmanpuoleisen Matoraninsa. Vakama myös opetti hänelle kuinka liikkua hyvin nopeasti liikkumalla hyvin hitaasti ja keskittymällä paikkaan jossa hän ei ollut.

Ollessaan kerran metsästämässä Raheja muutamien muiden Ta-Matoranien kanssa Kapura kohtasi Toa Tahun.

Hänestä tuli myös Kirjurin Komppanian ensimmäinen jäsen, ja hän auttoi puolustamaan Kini-Nuita Raheilta. Rahien määrän noustessa liian suureksi muut puolustusjoukot tulivat heidän avukseen.

Joskus tässä välissä Kapuran naamio vaihdettiin uudenpaan.

Bohrok-Kalien voittamisen jälkeen Kapura ja muut Matoranit uudelleenrakennettiin Turagoiden toimesta isompaan ja vahvempaan muotoon.

Rahkshien hyökätessä Ta-Koroon myös Kapura evakuoitiin sieltä ennen kylän tuhoutumista. Myöhemmin hän auttoi rakentamaan veneitä, jotta palaaminen Metru Nuille olisi helpompaa.

Teridaxin valtakausi[]

Teridaxin kerrottua ottaneensa Mata Nuin kehon hallintaansa Kapura piiloutui arkistoihin Toa Nuvien, Metru Nuin Turagoiden ja monien Matoranien kanssa. Siellä hän kertoi kaupungin pinnan olevan täynnä Rahksheja.

Pian Macku kutsui hänet Arkistojen portille Ga-Metrun laitamille. Hafunkin saavuttua paikalle Macku johdatti heidät Arkistojen syvyyksiin erääseen suureen kammioon, missä oli haavoittunut Toa Tuyet. Hän Lhikanista ja Nidhikistä ja Kapura vastasi kummankin kuolleen. Hafu keskeytti kysymällä kuinka Tuyet voisi auttaa taistelussa Teridaxia vastaan. Tuyet veti haarniskastaan palasen Nui-kiveä ja vastasi olevansa täydellinen vihollinen Teridaxille, sillä hän oli ollut kuolleena jo tuhansia vuosia.

Kävellessään Arkistoissa Hafun ja Tuyetin kanssa Kapura huomasi Lewan edessäpäin. Hän ei tiennyt tämän olevan todellisuudessa Lewan kehoon siirtynyt Tren Krom, ja antoi epäilyksettä tämän tulla kulkemaan heidän kanssaan. Nelikko odotti yön tuloa ja poistui sitten Arkistoista kohti Coliseumia, mistä "Lewa" halusi lähettää viestin Mata Nuille.

Tren Krom johdatti heidät Coliseumin alaisia tunneleita pitkin kammioon, jossa Toa Helryx oli vangittuna. Tren Krom vapautti Miserixin illuusiostaan ja paljasti todellisen henkilöllisyytensä. Helryx pyysi Kapuraa ja Hafua palaamaan maanpinnalle ja tekemään rauhan ystäviensä kanssa, kun Axonn ja Brutaka ilmestyivät kammioon. Pienen keskustelun jälkeen Hafu ja Kapura katsoivat, kuinka kammiossa olijat jakaantuivat kahdeksi vastakkaisia asioita tavoitteleviin ryhmiin.

Taistelu päättyi Artakhan saapuessa. Artakha palautti Tren Kromin ja Lewan omiin kehoihinsa ja keskusteli Helryxin kanssa universumin tuhoamisesti. Teridax keskeytti heidät ja heidän kieltäydyttyään lähtemästä Teridax teleporttasi kaikki kammiossa olijat Matoran-universumin ulkopuolelle.

Lewa loi ilmakuplan heidän kaikkien päiden ympärille estääkseen heitä tukehtumasta. Yhtäkkiä hullu puoli-Skakdi Vezon loi avaruuteen ulottuvuusportaalin ja veti koko joukkion mukanaan Bota Magnaan. Kapura huomasi ensimmäisenä allaan olevan lattian ja takanaan olevan seinän elävän. Vezon kertoi, että oli tuonut heidät kammioon, johon eräs Suurista olennoista oli vangittu.

Muissa ulottuvuuksissa[]

Valtakunta[]

Kun Takanuva täytti kohtalonsa Valtakunnan vaihtoehtoismaailmassa, Kapura muuttui hänen ansiostaan Toaksi.

Toa-imperiumi[]

Toa-imperiumin vaihtoehtoismaailmassa Kapura eli Metru Nuilla Toa Tuyetin hallinnon alla. Kapura oli juoksemassa, kun hän kohtasi Takanuvan. Takanuva pysäytti hänet kysyäkseen joitain kysymyksiä, ja Kapura vastasi niihin koska pelkäsi Toaa. Kopaka ja Tahu tulivat kaksikon luo, ja aiempi jäädytti Kapuran kaulasta alaspäin vangiten tämän.

Sulatus[]

Sulatuksen vaihtoehtoismaailmassa Suuret olennot loivat Matoranien kokoisia Toia, jotta nämä estäisivät Spherus Magnaa uhkaavan vaaran. Kapura on yksi heistä, ja omaa tavallisten Toien kyvyt.

Kapura harjoittelee

Kapura Palaneessa Metsässä Mata Nui Online Gamessa.

Luonne[]

Kapuraa pidetään yleisesti outona hänen harjoittelujensa takia. Hänet nähtiin usein yksin harjoittelemassa Palaneessa metsässä, mikä saattaisi kertoa hänen viihtyvän paremmin yksin. Hänen hitautensa ansiosta hänestä kehittyi määrätietoinen, varovainen ja oivaltava.

Kyvyt[]

  • Taidot: Kapura on harjoittelun tuloksena oppinut liikkumaan nopeasti. Muista hänen taidoistaan ei paljoa tiedetä.
  • Kyvyt: Kapuralla on tulen elementaalivoima, mutta hän ei voi käyttää sitä.
  • Välineet: Metru Nuilla Kapura kantoi Kiekonheitintä. Vartion jäsenenä myös Kapura kantoi keihästä ollessaan vartiossa. Puolustaessaan Kini-Nuita Raheilta hän käytti myös Bambukiekkoja.
  • Naamio: Kapura kantaa voimatonta Rurua. Metru Nuilla hän kantoi voimatonta Pakaria.

Lainauksia[]

“Mutta minä tiedän, että Makuta on nyt täällä, näissä palaneissa puissa, ja kuolleessa maaperässä. Makuta tuhosi kaikki nämä asiat, muttei koskaan jättänyt niitä. Siten hän tulee vahvaksi. Sitä Makuta tekee. Hän tuhoaa asioita.”
— Kapura, Mata Nui Online Game


“Se on kuten Vakama sanoi. Minä harjoittelin ja tulin taitavaksi. Nyt tunnen liikkumisen salaisen tadon matkustaa suuria välimatkoja liikkumalla hyvin hitaasti. Minä välitän vain vähän siitä, missä en ole. Se on hyödyllinen taito.”
— Kapura, Mata Nui Online Game


Rohkeus on liikkumisen sielu. Sinulla täytyy olla rohkeutta tai jähmetyt. Pelko pysäyttää kaiken. Rohkeus voittaa Pelon.”
— Kapura, The Final Chronicle
MNOG Kapura

Kapura Mata Nui Online Gamessa

Esiintymiset[]

Kirjat[]

Novellit ja jatkotarinat[]

Muut kaanoniset[]


Advertisement