Bioarkistot
Advertisement
“Oletko koskaan ollut syvällä metsässä? Siellä olennot elävät ainaisessa pimeydessä, koska metsän katto on liian paksu päästääkseen auringonvaloa läpi. Köynnökset kuristavat puut, loisien niistä elämän ottaakseen niiden paikan ja napatakseen kaiken löytämänsä valon. Jokainen elävä hyötyy toisen kuolemasta”
Viidakon Elementtilordi, Riddle of the Great Beings
Mutran kuolee

Energiamyrskyt tappoivat Makuta Mutranin tuhoamalla hänen olemuksensa täysin

Kuolema on elintoimintojen päättyminen elävillä olennoilla. Kuoleman lopullisuus riippuu lajista. Olento ei voi kuolla lopullisesti, ennen kuin se on suorittanut Kohtalonsa; toisaalta kuolema itsessään voi olla olennon Kohtalo. On myös mahdollista herättää henkiin olento, joka on jo suorittanut Kohtalonsa.

Kuolinsyyt[]

Lhikanin kuollut ruumis

Turaga Lhikan kuolemaisillaan Teridaxin varjokäden iskeydyttyä häneen

Useimpien olentojen elinikä on useita tuhansia vuosia; Raanu-niminen Agori on yli 265 000 vuotta vanha. Orgaanisia osia sisältävät olennot eivät kaikesta huolimatta elä ikuisesti. Olento kuolee, kun hänen kehonsa elintoiminnot lakkaavat. Koska useimpien olentojen elinikä on rajallinen, voi kuoleman aiheuttaa ikäännyttämällä heitä nopeammin. Voporakia ympäröi kenttä, jolla hän voi vanhentaa ympärillään olevia. Sama on mahdollista Ikäännyttämisen naamiolla.

Kehon täydellinen tuhoaminen esimerkiksi energiamyrskyissä tai silmäsäteillä johtaa väistämättä kuolemaan. Poikkeus tähän on Zaktan, joka muuttui Varjotun silmäsäteiden takia miljardeiksi protodiiteiksi.

Makutoilla on kyky tappaa toisia olentoja imemällä heidät itseensä ja käyttämällä heitä massana muodonmuutoksiin. Makutan on murskattava imemänsä olennon tahto välittömästi, tai he voivat itsekin kuolla.

Hengittämättä oleminen johtaa kuolemaan; ilmanhengittäjät hukkuvat vedessä, kun taas vedenhengittäjät tukehtuvat maalla. Vedenhengittäjille on suunniteltu hengityslaite maalla kulkemisen mahdollistamiseksi. Ilmanhengittäjät puolestaan voivat hengittää vedessä Kanohi Kaukaun avulla.

Jaller kuolee

Jaller kuoli saatuaan osuman Turahkin Pelon sauvasta

Rahkshi Turahk kykenee herättämään niin voimakasta pelkoa, että se riittää Matoranin surmaamiseen.

Olennon on mahdollista erottaa henkensä ja kehonsa toisistaan muun muassa Kanohi Idenillä. Tämä ei estä kuolemaa, sillä kehon kuollessa henki ei voi palata mihinkään ja se hiipuu lopulta olemattomiin. Henki voi kuitenkin asettua robottikehoon tai johonkin toiseen elävään kehoon, jos siinä ei ole toista henkeä.

Kuolleen elpyminen[]

Spherus Magnan orgaanisia alkuperäisasukkaita ei tiettävästi voi mitenkään elvyttää. Matoran-universumin asukkaat jättävät eläessään jäljen itsestään Kanohiin. Tämä jälki kuitenkin katoaa ajan kuluessa tai jos joku muu kantaa Kanohia.

Joillakin kasveilla on kyky uusiutua. Karzahni tuhoutui lähes kokonaan koskettuaan Sähköistynyttä Protodermistä, mutta pystyi uusiutumaan pienestä versosta.

Punainentähti[]

Kun Suuret olennot loivat Matoran-universumin, he asettivat universumille rajalliset resurssit luoda uusia olentoja. Resurssien säästämiseksi he loivat Punaisentähden, jossa kuolleet olennot oli tarkoitus elvyttää. Matoran-universumin asukkaan kuollessa hänen ruumiinsa siirtyy teleportaation avulla Punaiselletähdelle, missä hänet herätetään henkiin joko korjaamalla hänen ruumiinsa tai siirtämällä hänen henkensä uuteen kehoon. Teleportaatiolaitteiston viasta johtuen elvytettyjä ei kuitenkaan pystytty palauttamaan takaisin universumiin, vaan he jäivät tähden sisälle. Punaisentähden elvytyslaitteisto ei kuitenkaan ole täydellinen; jos olennon keho tuhoutuu eikä hänestä jää mitään elvytettävää jäljelle, ei häntä voida herättää henkiin. Tämän takia antidermiksestä koostuvat Makutat eivät voi herätä henkiin, koska heidän tappamisekseen on heidän antidermiksensä täytynyt ensin tuhoutua täysin.

Kanohit[]

Matoro Uhraa Itsensä Mata Nuin puolesta

Matoro herätti Mata Nuin henkiin Kanohi Ignikalla uhraten samalla oman henkensä

Kanohi Ignikan yksi käyttötarkoitus on herättää Mata Nui henkiin tämän kuollessa. Naamion käyttö kuitenkin johtaa sen käyttäjän kuolemaan. Kanohi Ignikalla on myös kyky asettaa kuolleen olennon muistoja elävään olentoon ja muuttaa tämän ulkonäköä. Naamio teki näin Dekarille, josta se teki Hydraxonin kopion.

Kanohi Trynalla on voima liikutella ja hallita kuolleiden ruumiita. Naamio ei siis herätä kuolleita todella eloon. Toat pitävät tätä Kanohia moraalittomana.

Epäkuoleman naamio imee itseensä pienen osan käyttäjän elinvoimasta. Kun käyttäjä kuolee, naamio herättää ruumiin henkiin joksikin aikaa. Elpynyt ruumis pyrkii täyttämään naamion käyttäjän viimeisen tavoitteen. Toat pitävät tätä Kanohia moraalittomana.

Elinvoiman siirtäminen[]

Takutanuvalla oli kyky hallita omaa elinvoimaansa. Hän käytti Teridaxin elinvoimaa elvyttääkseen Jallerin tämän naamioon jättämän jäljen kautta.

Triviaa[]

  • Kaivelun naamiolla voi imeää energiaa vastikään kuolleiden ruumiista
Advertisement