Bioarkistot
Advertisement

Kulkuneuvot ovat liikenteessä käytettyjä kuljetusvälineitä. Usein liikenteessä käytetään vain eläimiä ratsuina. On kuitenkin myös monia keinotekoisia kulkuneuvoja, joista osa on koneita ja osa tarvitsee eläimiä vetojuhdiksi.

Tällä sivulla kulkuneuvot on ryhmitelty alueiden, joilla niitä käytetään, mukaan.

Spherus Magnan/Bara Magnan kulkuvälineet[]

Ennen Rikkoutumista Spherus Magnan planeetalla käytettiin kehittynyttä teknologiaa. Teknologinen tietotaito kuitenkin ajan mittaan hävisi Rikkoutumisen planeetoiksi erottamilla Bara Magnalla ja Bota Magnalla. Bara Magnan alkeellisissa autiomaaolosuhteissa käytettiin kuljetusvälineinä useimmiten joko vanhoja Spherus Magnan ajan koneita tai omatekoisia kauppakaravaaneja. Yleisin kuljetusmuoto olivat ratsut ja eläinten vetämät vaunut.

Baranus[]

“Se on epätavallinen alus Bara Magnan areenoilla, sillä Sahmadin Baranus V7:ä vetää Spikit eikä moottori. Muut Glatorianit nauravat sille - kunnes Spikit repii heidän kulkuneuvonsa keulan irti ja syö sen.”
BIONICLE.com
Baranus V7 settinä

Baranus V7, Sahmadin kunnostama Baranus

Baranus on Spherus Magnassa käytetty maakulkuneuvo, joka suunniteltiin Ytimen sodan aikana. Kiviheimo käytti niitä kuljetuksiin, mutta useimmat vaunuista tuhoutuivat Baterrojen hyökätessä. Rautaheimon Agori Sahmad omistaa Baranuksen ja osallistui sillä areenaotteluihin. Baranukset on panssaroitu monilla terillä. Niissä on neljä rengasta, ja niitä vetävät Spikitit. Ohjaajia on yksi ja matkustajapaikkoja useita. Baranuksiin kiinnitettiin myös rahtikelkkoja, joita vedettiin Baranusten mukana.

Ytimen sodan aikana Kiviheimon Agorit rakensivat Baranukset. Baranuksilla kuljetettiin pääasiassa tarvikkeita sotilaille. Alunperin vaunuja vetivät hiekkavaanijat, mutta ne korvattiin sittemmin tulisemmilla Spikiteillä. Rikkoutumisen jälkeen joitain Baranuksia jäi Bara Magnan alueelle, ja Kiviheimo jatkoi niiden käyttämistä Baterrojen hyökkäyksiin saakka. Baterrat tuhosivat monia Baranuksia.

Rautaheimon Agori Sahmad kunnosti erään Baranuksen ja käyttää sitä nykyään henkilökohtaisena ajoneuvonaan. Tämä kulkuneuvo on koko nimeltään Baranus V7. Sahmad käytti sitä areenaotteluissa. Bara Magnan taistelun aikoihin hän matkusi Baranus V7:llä Mustaharjavuorten pohjoispuolelle Telluriksen ja Metusin kanssa.

Kanoniset

Kirjat
 • BIONICLE: Mata Nui's Guide to Bara Magna
Novellit ja jatkotarinat
Sarjakuvat
Epäkanoniset

Ei epäkanonisia esiintymisiä


Ulkoisia linkkejä

Cendox V1[]

“Cendox V1 on nopea ja ketterä ohjata. Takana olevien telaketjujen ja edessä olevien terien ansiosta se liikkuu kevyesti pehmeässä hiekassa, ja sen ahdetut moottori antavat sille lisätehoa.”
BIONICLE.com
CGI Cendox V1

Cendox V1

Cendox V1 on Crotesiuksen käyttämä yhden hengen maataisteluajoneuvo, jonka hän kaivoi hiekasta ja korjasi. Cendox V1:ssä on aseistuksena Thornax-laukaisin. Ajoneuvo liikkuu telojen ja takana olevien voimakkaiden rakettien avulla. Crotesius varusti ajoneuvonsa Tuliheimon voittamilla osilla ja päällystänyt edessä olevat terät exsidianilla vahvistaakseen niitä.

Cendox V1 oli alunperin Ytimen sodassa Tuliheimon käyttämä taistelukulkuneuvo. Useimmat sen tyyppiset ajoneuvot kuitenkin tuhoutuivat. Rikkoutumisen jälkeen Tuliheimon Agori Crotesius löysi hautautuneen ajoneuvon ja palkkasi Vesiheimon Agori Berixin auttamaan häntä ajoneuvon korjaamisessa. Crotesius myöhemmin nimesi ajoneuvonsa "Cendox V1:ksi, joka tarkoittaa agoriksi käärmeen iskua. Crotesius varusti Cendox V1 varaosilla, jotka hänen heimonsa oli voittanut areenaotteluissa Vesiheimoa ja Viidakkoheimoa vastaan. Ajan myötä hän kiintyi ajokkinsa kuin se olisi ollut elävä olento. Yhtenä vuonna Croteisus voitti Cendox V1:llä Suuren turnaukssessa muut ajoneuvot.

Kerran Crotesius myöhemmin ohjasi Cendox V1 harjoitusottelussa Kirbrazia, Scodoniusta ja heidän Kaxium V3:a vastaan. Vaikka kaksi Agoria yrittivät yllättää Crotesiuksen jakaamalla ajoneuvonsa kahdeksi moottoripyöräksi, Crotesius kaatoi Kirbrazin pyörän ampumalla sitä Thornax-laukaisimellaan ja voitti ottelun.

Aluksen alkuperäistä nimeä ei tiedetä, sillä Crotesiuksen ajoneuvo on ainoa tunnettu tuon ajoneuvotyypin ajoneuvo.

Kanoniset

Kirjat
 • BIONICLE: Mata Nui's Guide to Bara Magna
Sarjakuvat
Epäkanoniset

Ei epäkanonisia esiintymisiä


Ulkoisia linkkejä

Karavaanit[]

Karavaaneja käytetään viemään resursseja ja tavaroita.

Kaxium[]

“Vaikka se onkin suunniteltu enemmän nopeaksi kuin voimakkaaksi, Kaxium on silti onnistunut voittamaan enemmän kuin osansa otteluista areenalla.”
— Kertoja, BIONICLE: Mata Nui's Guide to Bara Magna
Kaxium V3 tyhjänä

Kaxium V3

Kaxium on kulkunevotyyppi Spherus Magnalla. Kaxium kykenee jakaantumaan kahdeksi toimivaksi ajoneuvoksi. Kaxium V3 on aseistettu Thornax-laukaisimella ja siinä on jonkin verran panssareita. Ajoneuvoa ohjaa yleensä kaksi Agoria, matkustajapaikkoja ei ole.

Vesiheimolla oli kerran Kaxium V2, jota käytettiin tiedusteluajoneuvona.

Kaxium V3 takaa

Kaxium V3 takaa

Ytimen sodan aikana Vesiheimon tarvitessa parempaa tiedusteluajoneuvoa he lisäsivät Kaxium V2:een aseita ja suojia luoden Kaxium V3:n. Sodan jälkeen se päätyi Tajunin kylään. Kirbraz ja Scodonius alkoivat ajaa Kaxium V3:lla areenaotteluissa. Kirbraz ohjasi suurempaa puoliskoa, kun Scodonius ajoi Thornax-laukaisimella varustetulla puoliskolla. Toiseksi viimeisessä Suuressa turnauksessa Kaxium V3 voitti Perdituksen Thornatus V9:n.

Cendox V1 ja Kaxium V3

Kaxium V3 jakaantumassa kahtia

Hieman ennen Roxtusin taistelua Kirbraz ja Scodonius käyttivät Kaxium V3:a harjoitusottelussa Crotesiussta vastaan. He jakoivat ajoneuvonsa kahtia, mutta Crotesius ampui Kirbrazin ajoneuvoa Thornaxilla. Heitä katselevien Skrallien hyökätessä Agorit pakenivat ajoneuvoillaan. Kirbraz ja Scodonius osallistuivat Kaxium V3:lla Roxtusin taisteluun. Ajoneuvo vaurioitui, ja Berix auttoi sen korjaamisessa. Kiitokseksi Scodonius otti hänet tiimin kolmanneksi jäseneksi.

Kaxium V3 settinä

Kirbraz ja Scodonius ajamassa Kaxium V3:lla

Kanoniset

Kirjat
 • BIONICLE: Mata Nui's Guide to Bara Magna
Sarjakuvat
Muut
Epäkanoniset

Ei epäkanonisia esiintymisiä


Ulkoisia linkkejä


Moottoroidut taisteluajoneuvot[]

Tuntemattomia Ytimen sodssa käytettyjä pieniä taisteluajoneuvoja, joista useimmat tuhoutuivat sodassa. Berix ja Crotesius löysivät yhden näistä ja korjattuaan sen nimesivät sen Cendox V1:ksi.

Skopio XV-1[]

Pääartikkeli: Skopio XV-1

Skorpionin tapainen kulkuneuvo, joka pystyy muuntautumaan nopeaksi alukseksi. Suunnittelija Telluris.

Thornatus[]

Kiinan Thornatus

Thornatus käytössä, kaksi matkustajaa korin ulkopuolella

Pääartikkeli: Thornatus

Thornatus on viisipyöräinen ajoneuvo, jota käytetään sekä liikenteessä että taisteluissa. Thornatuksessa on kori ohjaajalle, ja mahdollisten matkustajien on pakko asettua sen ulkopuolelle ja pitää kiinni rakenteista. Ajoneuvo on aseistettu neljällä voimaräjäyttimellä sekä yhdellä Thornax-laukaisimella. Glatorian Perditus kehitti oman Thornatuksensa, Thornatus V9:n, Suurten olentojen jättämien suunnitelmien pohjalta. Myöhemmät Thornatus-ajoneuvot perustuvat Perdituksen malliin.

Vankkurit[]

Kulkuneuvo, jota Spikitit vetävät.

Kuljetukseen käytetyt eläimet[]

Bara Magnalla ja Spherus Magnalla käytetään myös paljon eläimiä liikenteessä, sekä ratsuina että vaunujen vetäjinä.

 • Hiekkavaanijat - Hiekkavaanijat ovat olentoja joita Glatorianit käyttävät ratsuina.
 • Kiviratsut - Kiviratsut ovat Luumetsästäjien käyttämiä olentoja joilla he ratsastavat.
 • Spikit - Vahvoja olentoja, jotka vetävät vankkureita

Aqua Magna[]

Mata Nui[]

Kun Mata Nuin saari asutettiin, Matoranit ja Turagat toivat mukanaan joitakin koneita, ja lisäksi heillä oli tietoa uusien koneiden rakentamiseen. Mata Nuin Raheja käytettiin myös avuksi ratsuina.

Boxor[]

Boxor

Kaksi Boxoria Onu-Matoranien ohjauksessa

Pääartikkeli: Boxor

Boxor on yhden Matoranin ohjaama, taisteluun tarkoitettu kulkuneuvo. Onu-Matoran-keksijä Nuparu kehitti sen sodassa Bohrokeita vastaan, ja Boxorit rakennettiinkin voitettujen Bohrokien osista. Boxorit otettiin käyttöön hyvin laajalti sodassa, ja ne olivat Matoranien tärkein ase Bohrokeita vastaan. Boxorit kulkevat kävelemällä kahdella jalalla ja ovat raskaita eivätkä siten erityisen käyttökelpoisia tavalliseen liikkumiseen.

Kaapelivaunu[]

Pääartikkeli: Tren Kromin vajoama

Kiinteä kuljetin Ta-Wahin ja Ko-Wahin välillä.

Laavalauta[]

Laavalaudat ovat Ta-Matoranien laavalautailussa käyttämiä lautoja. Toa Tahu voi tehdä laavalaudan Magmamiekoistaan.

Ussanui[]

Pääartikkeli: Ussanui

Takanuvan käyttämä moottoripyörämäinen, todella nopea alus.

Kuljetukseen käytetyt eläimet[]

 • Dikapi, Po-Matoran-viestinviejien ja -taistelijoiden käyttämä lentokyvytön lintu
 • Gukko, Le-Matoranien käyttämä voimakas lintu-Rahi
 • Kahu, pienempi haukkamainen Rahi
 • Keras, rapu, jolla Ga-Koron vartion jäsenet ratsastavat
 • Kewa, pieni lintu, jolla Matoran voi ratsastaa
 • Moa, Po-Matoranien käyttämä lintu
 • Nui-Kopen, lentävä paarmamainen Rahi
 • Nui-Rama, suuri kärpäs-Rahi, joka tekee isoja pystysuoria pesiä Le-Wahiin
 • Ussal, rapu-Rahi, joka on kesytetty auttamaan Matoraneja
  • Pewku, Ussal-rapu, joka on pitkän historiansa aikana palvellut monia Matoraneja

Voya Nui ja Mahri Nui[]

Voya Nuin ja Mahri Nuin Matoranit menettivät suuriman osan tekniikastaan. He kyllä osasivat rakentaa yksinkeratisia laavalautoja Laavahaukan osia ja liikkuivat pyörällisillä vaunuilla maalla. Kun Pirakat saapuivat Voya Nuille, he toivat heiman takniikkaa mukanaan kuten Laavaryömijän. Mahri Nuilla oli suurempi tarve koneille puolustuksellisessa tarkoituksessa. Matoranit tekivät sukellusveneitä ja kesyttivät vedenalaisia raheja kuten Hydrukat.

Laavalautta[]

Laavahaukan laavankeastävistä panssareista tehty lautta, jolla matkustataan laavavirrassa.

Merikelkka[]

Merikelkka

Merikelkka

Merikelkka on Toa Lesovikin ajoneuvo. Se on varustettu Cordak-tykillä. Kelkkaa voidaan käyttää sekä ilmassa että veden alla. Ennen kuin Lesovikk käytti sitä Tyrmässä, Merikelkka tunnettiin toisella nimellä, joka oli "Taivaskelkka" tai jokin vastaava.

Kanoniset


Novellit ja jatkotarinat
Epäkanoniset

Ei epäkanonisia esiintymisiä


Minisukellusvene[]

Pieni alus, joka oli Toien maastoryömijässä.

Vedenalainen sukelluslaite[]

Vedenalainen sukelluslaite oli Le-Matoran Defilakin Mahri Nuissa rakentama vedenalainen kulkuneuvo, jolla hän kolmen muun kanssa lähti tutkimaan vaarallisia Mustia vesiä ympäristössä. Malli oli saanut innoitusta Takea-haista. Sen runko oli rakennettu metallimaisesta ja kaksi ikkunaa kristallimaisesta Protodermiksesta. Ohjaamossa oli neljä istumapaikkaa, edessä tarttumiskynsi ja kummallakin kyljellä Ilmalaukaisimen prototyyppi. Laite laskeutui päästämällä vettä sisä- ja ulkorungon väliseen tilaan kasvattaen painoaan, ja vivusta voitiin käynnistää veden ulos työntävä ilmaräjähdys, tarkoituksena keventää kulkuneuvoa ja saada se nousemaan ylöspäin.

Defilak rakensi tämän laitteen Mahri Nuin Neuvostoa johtaneelle, geologiasta kiinnostuneelle Po-Matoranille, jotta tämä voisi etsiä kiviä uimatta. Po-Matoran ei kuitenkaan laitteen nähtyään halunnut käyttää sitä. Noin vuotta myöhemmin Defilak sai Mahri Nuin Neuvostossa läpi ehdotuksen tutkimusmatkasta Mustiin vesiin ja hän, Sarda, Idris ja Gar lähtivät matkalle Defilakin rakentamalla laitteella. Heidän ollessaan syvällä Barraki Pridakin Takea-hait rikkoivat kulkuneuvon ja miehistö jäi Pridakin vangiksi.[1]

Kuljetukseen käytetyt eläimet[]

Matoran-universumi[]

Luodessaan Matoran-universumia Suuret olennot rakensivat myös ensimmäisiä kulkuneuvoja Matoran-universumiin. He loivat Matoranit sekä muut lajit ja antoivat heille tiedot siitä, kuinka käyttää näitä laitteita. Myöhemmin Matoranit ja Vortixxit alkoivat rakentamaan ja keksimään mitä erilaisempia laitteita. Myös Artakha ja tämän saaren Matoranit sekä Nuparu ja Skakdi Avak ovat tehneet kulkuneuvoja.

Matoran-universumin kulkuneuvoille tyypillistä on jalkojen käyttäminen kulkuneuvoissa pyörien sijaan. Eteläinen Manner on ainut paikka, jossa on nähty käytettävän pyörällisiä ajoneuvoja. Ilma-aluksissa on usein hyödynnetty Kanoka-kiekkoja. Suurimmassa osassa Matoran-universumia kuljetus tapahtuu veneillä, kärryillä ja Raheilla.

Metru Nui[]

Arkistojen kuljetusvaunu[]

Arkistojen kuljetusvaunut ovat kulkuvälineitä joita Onu-Matoranit käyttivät Onu-Metrun Arkistoissa. Näitä kulkuvälineitä käytettiin Metru Nuilla ennen Suurta mullistusta. Ne tehtiin Le-Metrussa, missä suurin osa kaupungin kulkuvälineistä tehtiin. Arkistonhoitajat käyttivät niitä esineiden kuljetuksissa ja liikkumiseen Arkistoissa. Jotkut Matoranit veivät niitä jopa heidän koteihinsa. Kun Suuri mullistus tuli, ne hylättiin. Ei ole tiedossa, ottivatko Metru Nuille palanneet Matoranit ne käyttöönsä.

Kanoniset

Kirjat
Muut
 • Whenuan Toa Metru Mini Promo CD
Epäkanoniset

Ei epäkanonisia esiintymisiä


Ilmalaiva[]

Pääartikkeli: Ilmalaiva

Kourut[]

Pääartikkeli: Kourut

Lhikan II[]

Lhikan II rakennettiin Karzahnin osista ja kuljettimen osista, joita Vakama löysi yhdestä Teridaxin luolasta. Lhikan II hajosi, kun myrsky tuli ja se paiskautui Le-Metrun rantaan. Kuten Vahki-kuljetin Lhikan I, tämäkin kulkuneuvo oli nimetty Toa Lhikanin mukaan.

Moto-kelkka[]

Pääartikkeli: Moto-kelkka

Vahki-kuljetin[]

Pääartikkeli: Vahki-kuljetin
Lhikan I[]

Lhikan I oli parhaat päivänsä nähnyt Vahki-kuljetin, joka oli sijoitettu Coliseumille ja josta Toa Metrut sen myöhemmin varastivat. Se pystyin kellumaan, koska sen sisällä oli kuusi Matoransäiliötä, kun taas sen raajat toimivat airoina saaden sen liikkumaan vedessä, joskaan ei kovin lujaa. Toa Metrut hylkäsivät sen Mata Nuille, koska se oli liian iso saaren alla oleviin tunneleihin.

Lhikan I oli nimetty Toa Metruille tärkeän Tulen Toa Lhikanin mukaan. Myöhemmin Toa Metrut nimesivät toisen kulkuneuvon Lhikan II:ksi.

Karda Nui[]

Axalara T9[]

Pääartikkeli: Axalara T9

Jetrax T6[]

Pääartikkeli: Jetrax T6

Rakettireput[]

Rockoh T3[]

Pääartikkeli: Rockoh T3

Suoharppaaja[]

“Pidätkö siitä? Olen ajatellut kutsua sitä "suoharppaajaksi". Kuka tietää, sillä voi olla käyttöä joku päivä.”
Toa Helryx, Swamp of Serets
Setti Suoharppaaja

Suoharppaaja

Suoharppaaja oli Toa Helryxin tekemä panssaroitu yhden hengen alus, jonka hän myöhemmin antoi Mazekalle. Suoharppaaja on varustettu Midak-taivastykillä, jota voi pyörittää. Ajoneuvolla on neljä terävää jalkaa, joilla voi käyttää liikkumiseen, ja voi myös magneettia, joka pitää aluksen poissa vedestä. Suoharppaaja soveltuu suossa liikkumiseen sekä taisteluun.

Noin 100, 000 vuotta sitten, Helryx teki uuden kulkuneuvon ja antoi sen nimeksi Suoharppaaja. Kun Mazekan tarvitsi ajoneuvoa, Helryx teki siitä uuden muodon, ja antoi sen Ko-Matoranille. Mazeka käytti sitä mennessään Steltille, sitten Daxialle ja lopuksi Karda Nuille etsimään Vultrazia. Kuitenkin, portaali meni auki ja imaisi kaksi Matorania sisäänsä. Mazeka joutui puiden uppoamaan maahan vaihtoehtoisessa Spherus Magnassa, hypiten siellä ajoneuvollaan. Suoharppaaja sittemin tuhoutui kun se osui puuhun.

Kanoniset

Kirjat
Novellit ja jatkotarinat
Sarjakuvat
Muut
Epäkanoniset

Ulkoisia linkkejä

Taivaslauta[]

Taivaslauta

Taivaslauta

Taivaslauta on Toa Ignikan käyttämä kulkuneuvo, jolla voi lentää. Ignika loi Taivaslaudan orgaanisista molekyyleistä.

Taivastaistelija[]

Taivastaistelija

Taivastaistelija

Taivastaistelija on Vultrazin suunnittelema ja ohjaama ilmakulkuväline. Se on varustettu varastetulla Midak-taivastykillä, joka kykenee ampumaan varjoenergiaa.

Vultraz kulkuväline

Vultraz ohjaa Taivastaistelijaansa.

Ulkoisia linkkejä

Muut[]

Destral-pyörä[]

Destral pyörä

Destral-pyörä

Destral-pyörä on Avakin tekemä, myös taisteluun soveltuva yhden hengen kulkuneuvo kiviseen maastoon. Taistelussa Makutain veljeskuntaa vastaan pyörä päätyi Makutan Veljeskunnalle. Makuta Antroz mieltyi kulkuneuvoon ja se tuli hänen suosikiseen. Destral-pyörä voi kulkea jopa äänennopeudella ja pyörän etuosassa olevalla kilvellä pystyy kaatamaan vihollisten linnoitusten ovia.

Destral-pyörä on ainoa kulkuneuvo, joka ei ole esiintynyt tarinassa.

Ulkoisia linkkejä

Hissi[]

Punainentähti[]

Pääartikkeli: Punainentähti

Toa-kanisteri[]

Pääartikkeli: Toa-kanisteri

Vene[]

Pääartikkeli: Vene

Visorakien muurinmurtaja[]

Pääartikkeli: Visorakien muurinmurtaja

Kuljetukseen käytetyt eläimet[]

Lähteet[]

 1. BIONICLE Legends 6: City of the Lost. Greg Farshtey. Sivut 22–23, 27–29, 41–43 ja 52–55.

Katso myös[]

Advertisement