Bioarkistot
Advertisement
“Rhotuka-kiekot, ollen puhdasta enegiaa, pitävät hyvin vähän ääntä lentäessään. Vaikka Roodakan laukaisema kiekko olisikin äännehtinyt, Nidhiki ei olisi ikinä kuullut sitä omien ajatustensa melun yli. Hän huomasi vain iskun aiheuttaman mustan kivun, maailman pyörivän silmissään, oudon tunteen hänen lihastensa siirtyessä, muuttuessa, vaihtuessa joksikin oudoksi.”
— Kertoja, Birth of a Dark Hunter
Rhotuka-laukaisin

Rhotuka

Rhotukat ovat energiakiekkoja, joilla on monia eri voimia. Useimmilla Matoran-universumin asukkailla on jokin Rhotuka-voima, mutta he eivät kykene laukaisemaan Rhotukaa ilman siihen tarkoitettua laukaisinta. Rhotuka-voima riippuu olennosta. Yleensä saman Rahi-lajin yksilöillä on sama voima. Poikkeus tähän ovat Frostelusit. Älyllisten lajien edustajilla on yksilölliset voimansa, joka riippuu henkilön biologisista ominaisuuksista ja luonteesta.

Rhotukan laukaisija kykenee ohjaamaan Rhotukaansa haluamaansa suuntaan ajatuksillaan. Energiakerros, joka muodostaa Rhotukan, on kiinteä. Niinpä Rhotukalla on mahdollista lentää.

Tunnetut Rhotuka-voimat[]

Henkilö/laji Nimi Lisätietoja
"Armoton" Lamautus Halvaannuttaa kohteen.
Boggarakit Kelluminen/kuivuminen/halvaantuminen Veden alla turvottaa kohteen ja nostaa sen pintaan/maalla kuivaa ja muuttaa kohteen tomuksi/halvaannuttaa
Bomonga (Rahaga) Äänetön halvaantuminen Lentää hiljaa kohteen luo ja halvaannuttaa tämän.
Firedracax Lämpö Imee lämmön ilmasta ja vapauttaa sen kohteeseen.
Gaaki (Rahaga) Kelluminen Nostaa vedessä olevan kohteen pinnalle.
"Ikiaikainen" Koordinaatio Vie kohteelta fyysisen koordinaation väliaikaisesti.
Iruini (Rahaga) Pyydystys Kiinnittyy kohteeseen ja sitoo sen jalat verkkoon.
Iruini (Toa) Parantaminen Parantaa kohteen.
Jäätuholaiset Seisminen energia Osuessaan maahan luo maanjäristyksen, ja toiseen olentoon osuessaan saa tämän järisyttämään itsensä kappaleiksi.
Kaapeliryömijät Huimaus Kohdetta alkaa huimata.
Kahgarakit Portti/halvaantuminen Luo portin Pimeyden sektoriin/halvaannuttaa kohteen
Keelerakit Happo/halvaantuminen Syöpyy minkä tahansa läpi/halvaannuttaa kohteen
Keetongu Imeminen Sisältää Keetongun imemät voimat.
"Keräilijä" Mielensekoitus Sekoittaa kohteen mielen.
Kualus (Rahaga) Bumerangi Kiinnittyy kohteeseen ja tuo sen.
"Linkoaja" Tasapaino Vie kohteelta tasapainon
Matau Hordika Ilma Luo ilmaa.
Merihämähäkit Jähmetys Jähmettää kohteen.
Myrkkylentäjät Lentämisen häiritseminen Vie kohtelta lentokyvyn.
Nokama Hordika Vesi Luo vettä.
Norik (Rahaga) Ansa Sitoo kohteen energiasiteisiin
Norik (Toa) Hidastaminen Hidastaa kohdetta.
Nuju Hordika Jää Luo jäätä.
Onewa Hordika Kivi Luo kiveä.
Oohnorakit Puudutus/halvaantuminen Puuduttaa kohteen väliaikaisesti/halvaannutta kohteen.
Pouks (Rahaga) Lasso Lentää matalalla ja kampittaa kohteen.
Roodaka Mutaatio Mutatoi kohteen Roodakan haluamalla tavalla.
Roporakit Energian imeminen/halvaantuminen Imee kohteesta energiat/halvaannuttaa kohteen.
Sentrakh Aineettomuus Tekee kohteesta aineettoman.
Sidorak Tottelevaisuus Saa kohteen tottelemaan Sidorakia 24 tuntia.
"Silmänkääntäjä" Lappaaminen Imee kohteen voimat
"Suojelija" Kivi/Maa Luo kiveä tai maata.
Suukorakit Sähkökenttä/halvaantuminen Vangitsee kohteen sähkökenttään/halvaannuttaa kohteen.
Umbra Valonheijastus Luo heijasteita kiinteästä valosta.
Vakama Hordika Tuli Luo tulta.
Varian Uni Nukuttaa kohteen
"Varjottu" Hulluus Aiheuttaa kohteen mielessä väliaikaista hulluutta.
"Verikosto" Väliaikainen aineettomuus Vaihtaa aineellisuuttaan.
Vohtarakit Kipu/halvaantuminen Aiheuttaa kohteelle kivuliasta poltetta/halvaannuttaa kohteen.
Voporak Aika Sekoittaa kohteen ajantajun.
Whenua Hordika Maa Luo maata.
Yhdyskuntakuhnurit Ravinne Sisältä Visorakien ravintona käyttämää energiaa
Zivon Kuuroutus/Mykistys/Puudutus/Sokaisu Vie kohteelta väliaikaisesti kuulon, puhekyvyn, tuntoaistin ja näön

Rhotuka-laukaisimet[]

Luonnolliset laukaisimet[]

Luonnolliset Rhotuka-laukaisimet ovat osa käyttäjän kehoa. Luonnollisia Rhotuka-laukaisimia on yleensä Makutain veljeskunnan luomilla Raheilla, kuten Visorakeilla. Visorakien erittämä Hordika-myrkky puolestaan yleensä luo uhreilleen luonnollisen Rhotuka-laukaisimen. Luonnollinen laukaisin voi syntyä myös mutaation seurauksena, kuten Rahagoille.

Keinotekoiset laukaisimet[]

Keinotekoiset Rhotuka-laukaisimet ovat nimensä mukaisesti keinotekoisia eivätkä osa käyttäjiensä kehoja. Niitä käyttävät usein ne, joilla ei ole luonnollista laukaisinta Rhotukoiden laukaisemiseen. Keinotekoisia Rhotuka-laukaisimia ovat esimerkiksi Rhotukan laukaisukilvet ja monet Pimeyden metsästäjien käyttämistä aseista. Keinotekoisia laukaisimia on erilaisia: esimerkiksi Ikiaikaisen laukaisinta oli muunneltu siten, että sillä oli mahdollista laukaista useita Rhotukoita peräjälkeen. Keinotekoisia laukaisimia on myös rakennuksissa, kuten Coliseumin portissa Visorakien hyökättyä Metru Nuille.

Ilmeisesti vanhinta Rhotuka-laukaisinta kantaa Umbra, jonka Suuret olennot loivat Kanohi Ignikan vartijaksi.


Advertisement