Bioarkistot
Advertisement


Voimat ovat erikoiskykyjä, joita joillakin BIONICLE-maailman henkilöillä, olennoilla ja esineillä on.

Historiaa[]

Spherus Magnan planeetalla Suuret olennot valitsivat kustakin planeetan heimosta yhden edustajan ja tekivät heistä Elementtilordit. Elementtilordit saivat elementaalivoimia eli voimia, joilla he pystyivät hallitsemaan eri luonnonvoimia. Nämä ovat ensimmäiset tunnetut voimat BIONICLE-maailmassa.

Kun Suuret olennot loivat Matoran-universumin Mata Nuin robottikehon sisälle, he käyttivät tätä tietoa. He antoivat voimia ainakin Matoran-lajille ja Bahrageille, joillekin Rahi-olennoille sekä esineille kuten Kanohi-naamiot ja Kanoka-levyt.

Mata Nuille, Matoran-universumin kantavalle voimalle, annettiin kyky luoda olentoja, ja hän pystyi antamaan näille voimia. Hänen voimia omaaviin luomuksiinsa kuuluvat Makutat, joilla oli todella paljon eri voimia.

Tunnetut voimat[]

Elementaalivoimat[]

KopakaNuvaJää

Jään elementaalivoima käytössä.

Joillakin olennoilla ja esineillä on voimia, joiden avulla he voivat hallita yhtä tai useampaa luonnonvoimaa eli elementtiä. Tällaisia voimia kutsutaan elementaalivoimiksi.

Eri olennot ja esineet pystyvät hallitsemaan elementtiään eri tavalla - toiset vahvemmin, toiset heikommin. Mitä vahvempi hallinta jollakin on elementistä, sitä enemmän hän tai se pystyy tekemään elementillään.

Eri elementtejä tunnetaan 17: Tuli, Vesi, Ilma, Kivi, Maa, Jää, Valo, Varjo, Magnetismi, Plasma, Painovoima, Ääni, Kasvillisuus, Mielenvoimat, Salama, Rauta ja Hiekka.

Elementaalivoimia on Elementtilordeilla, Matoraneilla (sekä Toilla ja Turagoilla), Skakdeilla, Makutoilla, Bahrageilla, Kraatoilla, joillakin Kanoheilla sekä Bohrokeilla.

On olemassa myös pienoisvoimia joita elementtivoimien hallitsijat voivat hallita. Nämä ovat usein heikompia kuin täydet elementaalivoimat ja sisältyvät yleensä tiettyihin elementteihin.

 • Kylmyys: Jäähän liittyvä pienoisvoima jonka käyttäjä voi hallita, luoda ja imeä kylmyyttä.
 • Pimeys: Varjoon liittyvä voima jonka käyttäjä voi peittää alueen pimeydellä.
 • Kuumuus: Tuleen perustuva pienoisvoima jonka käyttäjä voi luoda, imeä ja hallita kuumuutta.
 • Tyhjiö: Ilman pienoisvoima jonka käyttäjä voi luoda voimakkaita tyhjiöitä ja imeä ilmaa.
 • Hiljaisuus: Äänen pienoisvoima jonka käyttäjä voi hallita ja luoda hiljaisuutta.

Kraata-voimat[]

Pääartikkeli: Kraata-voimat

Kraata-voimiksi kutsutaan 42 voimaa, jotka Makuta-lajin jäsenillä on. Makutat voivat luoda Kraata-olentoja, joista kullakin on yksi voimista. Kraatoista voi myös valmistaa voimallisia Rahkshi-haarniskoita. Kun Rahkshi-haarniskaa ohjaa saman voiman omaava Kraata, tämä voi käyttää Rahkshin vahvempia voimia.

Joitakin näistä voimista on myös muilla olennoilla ja esineillä kuin Makutoilla, Kraatoilla ja Rahksheilla. Näiden voimien lisäksi Rahkshit osaavat lentää. Mutantti-Kraatat, jotka tunnetaan Varjoloisina, kykenevät imemään moraalista valoa.

Kun kolme Rahkshia yhdistyy Kaitaksi, Kaita saa hallintaansa kolmen Rahkshin voimat sekä jonkin uuden kyvyn. Näitä tiedetään kaksi

Makutoilla on myös muita voimia, joita Kraatoilla ei ole:

 • Varjokäsi
 • Telepatia
 • Toisten Makutojen havaitseminen
 • Kaitan muodostaminen - Makutat eivät koskaan käyttäneet tätä kykyä

Rhotuka-voimat[]

Rhotukat ovat energiakiekkoja, joiden voima riippuu Rhotukan laukaisijasta. Useimmat Matoran-universumin asukkaat kykenevät laukaisemaan Rhotukan Rhotuka-laukaisimen avulla.

Kanohi-voimat[]

Onua Hau

Kanohi Hau, Suojaamisen naamio, käytössä.

Pääartikkeli: Kanohi

Kanohit ovat naamioita, joita monet Matoran-universumin henkilöt käyttävät. Osassa niistä on voimia, joissakin elementaalivoimia ja joissakin erityisiä muita voimia.

Zamor-voimat[]

Pääartikkeli: Zamor (Voimat)

Zamorit ovat kuulia, jotka sisältävät erilaisia voimia. Kuulat läpäisevät kohteen, jota päin ne ammutaan, minkä seurauksena kyseisen kuulan voima alkaa vaikuttaa kohteeseen.

Kanoka-voimat[]

Pääartikkeli: Kanoka (Voimat)

Kanokat ovat protodermiksestä tehtyjä kiekkoja, joilla on erilaisia voimia. Kiekkojen voimat riippuvat kiekon tekopaikasta ja voimatasosta. Pienin voimataso on 1 ja suurin 9, joka on tosin ollut vain kuudella Mahtikiekolla. Myös elementaalisia Kanoka-kiekkoja, Toa-kiekkoja on olemassa. Jokaisella Toa-kiekolla oli elementaalivoimat.

Krana-voimat[]

Pääartikkeli: Krana (Tyypit)

Bahragien luodessa Bohrokit he loivat myös kahdeksan erilaista Kranaa ohjaamaan Bohrokeita ja antoivat näille 8 eri kykyä jotka myös Bohrok saa käyttöönsä. Näiden voimien lisäksi kaikilla Kranoilla on myös kyseiset kaksi voimaa:

 • Ruumiin hallinta - Krana pystyy hallitsemaan kantajansa mieltä vaikka hallinnasta on mahdollista vapautua tahdon voimalla.
 • Horros - Tila jossa Kranan ruumiin toiminnot ovat alhaiset.

Krana-Kal-voimat[]

Pääartikkeli: Krana-Kal (Tyypit)

Krana-Kalit omaavat samat voimat kuin tavallisetkin Kranat, mutta vahvempina.


Happo[]

Pääartikkeli: Happo

Happo on voimakasta syövyttäväää ainetta.

Rahi-voimat[]

Monilla Rahi-lajeilla tai -yksilöillä on erityisiä voimia.

 • Palaminen - Käyttäjä pystyy muuttumaan liekeiksi.
 • Ulottuvuusportit
 • Kristallien valmistaminen
 • Naamiointi
 • Tuhoaminen
 • Haihduttaminen
 • Kopioiminen
 • Elementtivoimat
 • Energian jäljittäminen ja tunnistaminen
 • Suurentuminen
 • Lämmön tuottaminen
 • Kanohin aistiminen
 • Jäänäkö
 • Aineettomuus
 • Illuusiot
 • Imitoiminen
 • Kineettisen energian imeminen ja muuntaminen
 • Valon/Varjon aistiminen
 • Magman luominen ja kovettaminen
 • Vihan kuluttaminen
 • Uudelleenkasvattaminen
 • Myrkynpoisto
 • Uudelleenmuodostuminen
 • Muodonmuutos
 • Pienentyminen
 • Äänet
 • Äänihumina
 • Äänirääkäisy
 • Kiinteiden Ilmakuplien teko
 • Aineen imitoiminen
 • Telepatia
 • Teleportaatio
 • Heikentäminen
 • Puheen matkiminen

Skakdi-voimat[]

Skakdi-lajin jäsenet saivat voimia Makuta Spiriahin tehtyä heille kokeita. He saivat elementaalivoimia sekä erityisiä, omia voimia.

Voima Skakdi Lisätietoja
Elollistaminen Thok Muuttaa elottoman kohteen eläväksi.
Infrapunanäkö Reidak Kyky nähdä infrapunavaloa ja lämpöjälkiä.
Heijastaminen Nektann Kyky luoda heijastava suojakenttä.
Henkinen isku Hakann Kyky iskeä kohteen mieleen.
Hypnoosinäkö Thok Kohde muuttuu sekavaksi.
Iskunäkö Vezok Iskee kohdetta voimakkaasti.
Mukautuminen Reidak Kyky toipua nopeasti, haavoittumattomuus samaa hyökkäystä kohtaan.
Lasernäkö Zaktan Kyky ampua silmistä lasersäteitä.
Lämpönäkö Hakann Kyky ampua silmistä kuumia säteitä.
Röntgennäkö Avak Kyky nähdä kohteen läpi.
Teleskooppinäkö Avak Parantaa käyttäjän näköä
Termiikkinäkö Reidak Omaaja näkee kohteesta säteilevän lämmön
Vankilanmuodostus Avak Luo täydellisen vankilan kohteen ympärille.
Voimanimentä Vezok Kyky imeä lähellä olevien olentojen voimia väliaikaisesti.
Välähdysnäkö Nektann Kyky ampua silmistä valosäteitä.

Vezon sai Ignikalta ja fuusion kautta muita voimia.

Voima Lisätietoja
Kineettisen energian imeminen Omaaja saa voimaa itseensä kohdistuneista iskuista. (Ennen. Kyky hävisi ignikan irrottua Vezonin takaraivosta)
Tulevannäkö Kyky nähdä rajoitetusti tulevaisuuteen. (Ennen. Kyky hävisi ignikan irrottua Vezonin takaraivosta)
Ulottuvuusporttien avaaminen Omaaja kykenee liikkumaan ulottuvuuksien välillä. (Sai fuusioiduttuaan Olmakin kanssa)

Muut voimat[]

Monilla olennoilla on muita voimia, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin.

Voima Voiman omaavat olennot ja esineet Lisätietoja
Hypnoosi Takadoxin laji Hypnoosilla kohde saadaan tottelemaan hypnotisoijan käskyjä.
Ulottuvuus porttien avaaminen Haihtuja tai Haihtujan sauva Kykenee avaamaan pienen ulottuvuuden johon sulkea ja vapauttamaan sieltä olentoja ja asioita. Ei pidä sekoittaa Kanohi Olmakin voimiin
Tuhoavat silmäsäteet Varjottu Ampuu silmistään tuhoavia säteitä jotka tuhoavat kohteen. Poikkeuksena Zaktan joka hajosi tuntemattomasta syystä miljooniksi protodiiteiksi.
Kristallimaisen protodermiksen luominen Varjotun sauva Sauvan käyttäjä kykenee luomaan kristallimaista protodermistä säteenä tai tyhjästä. Tämä protodermis on erillaista kuin kuuden toan ja krahkan luoma protodermis.
Lentäminen Aave (rajoitetusti), Vahkit, Rahkshit, Krekkan laji, Nidhiki Kyky lentää ilmassa ilman siipiä tai erillisiä laitteita.
Illuusio portinvartijat kyky luoda illuusio asiasta tai esineestä.
Makutojen havaitseminen Kätyri Havaitsee, jos lähettyvillä on Makuta-lajin jäseniä. Myös Makutoilla on tämä kyky.
Painajaisten luominen Asukki Kykenee aiheuttamaan painajaisia ja päättäämään niiden tapahtumat.
Valokuvamaiset refleksit Miimikko Voi kopioida näkemänsä fyysisen liikkeen täydellisesti.
Hiekaksi muuttuminen Murskaaja Kyky muuttua hiekaksi ja koota itsensä.
Telepaattinen skannaus Karzahni (henkilö) Kykenee havaitsemaan alueensa kaikki elottomat ja elolliset asiat.
Antidermiksestä vahvistuminen Brutakan laji Antidermiksen läheisyydessä henkilön fyysiset ominaisuudet ja energia säteiden teho kasvavat.
Sähkökenttien havaitseminen Brutakan laji, Pridak (mutatoituneena), Mantax (mutatoituneena) Havaitsee elävien olentojen synnyttämät sähkökentät.
Vihasta vahvistuminen Tobduk kykenee imemään omaa vastustajan turhautumista ja vihaa vahvistuakseen itse.
Ruumiinvaihto Tren Krom Kyky vaihtaa mielensä toisen ajattelukykyisen olennon kanssa tämän suostumuksella. Käyttäjä säilyttää omat voimansa, mutta ei saa kehosta uusia tilalle, kuten Elementaali voimia tai luomaan erillaista rhotukaa.
Kuumuuden sitominen ja erittäminen Tyranni pystyy sitomaan itseensä lämpöä ja vapauttamaan sitä haluaminaan määrinä tai räjähdyksenä. Lämmön vapautuksella voi levitoida ympärillä olevan kuuman ilman avulla. Kyky antaa automaattisen kuumuuden keston, vaikka kyky ei olisikaan käytössä.
Itsensä hajoittaminen ja kokoaminen Johmak kykenee muuttamaan itsensä mustien kristallinkappaleiden pilveksi ja kokoamaan itsensä tahdonvoimalla.On myös epäluonnollisia voimia, jotka eivä kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Nämä voimat on saatu useimmiten erilaisten mutatioiden kautta.

Voima Voiman omaavat olennot ja esineet Lisätietoja
Kanohi Vahin käytön ja aikavääristymien havaitseminen Voporak Kykenee aistimaan Vahin, kun sitä käytetään, ja ajalliset vääristymät.
Vanhentava kenttä. Voporak Kaikki kenttään osuva vanhenee silmänräpäyksessä vuosisatoja.
Mielensuojaus Kaikki Mata Nuin ritarikunnan jäsenet. Itse hankittava kyky, jolla voi estää kaikki mieleen kohdistuvat iskut.
Näkymättömyys Jerbraz Pysyvästi täysin näkymätön.
Olentojen palauttaminen edelliseen olomuotoon Suurentunut Gadunka (ennen) Koskettaessa asia palautuu aikaisempaan olomuotoonsa
Vahingon tuottamattomuus Dekar (ennen) Ei pysty aiheuttamaa vahinko millekään elävälle olennolle.
Elämänvoiman vähentäminen Mantax (ennen) Kaikkien lähietäisyydellä olevien olentojen elinvoima vähentyy ja he kuolevat elleivät pääse kauemmaksi tervehtymään.
Kuolettava kosketus Nocturn (ennen) Kaikki elollinen kuolee kosketuksesta.
Henkiin herättävä kosketus Vangittu Suuri olento Kaikki eloton muuttuu eläväksi kosketuksesta.Advertisement