Bioarkistot
Advertisement
“Kuusi armeijaa, kaikki taistelemassa kimaltavasta, hopeisesta nesteestä, joka muutti tai tuhosi kaiken mihin koski — jotkut näkivät sen voimanlähteenä, toiset aseena. Taistelut raivosivat ympäri planeetta, liikkuen eteen ja taakse, kunnes joku, jossain, löysi keinon käyttää sitä voimaa. Ja … no, sinä tiedätkin loput … Planeetta meni palasiksi.”
Gelu Greshille, Raid on Vulcanus
Tuliheimo vastaan Jääheimo

Tuliheimon ja Jääheimon välinen taistelu

Ytimen sota oli tuhoisa sota, joka käytiin Spherus Magnan planeetalla 100 000 vuotta sitten. Sodassa Elementtilordien johtamien kuuden heimon armeijat taistelivat paikasta, jossa Sähköistynyttä Protodermistä vuoti planeetan ytimestä. Sota päättyi Rikkoutumiseen, jossa planeetta hajosi kolmeen osaan: Bara Magnaaksi, Aqua Magnaaksi ja Bota Magnaaksi.

Sodan tausta[]

Elementtilordit kokoontuneina

Elementtilordit kokoontuneina

Vuosia ennen sotaa Spherus Magnan hallitsijat, Suuret olennot, loivat Elementtilordit hallitsemaan Spherus Magnan kuutta jäljellä olevaa heimoa (Rautaheimo tuhoutui kolme tuhatta vuotta ennen Ytimen sotaa). Elementtilordit alkoivat johtaa kukin omaa heimoaan, ja Suuret olennot vetäytyivät enemmän luomisen pariin.

Eräänä päivänä kaksi Jääheimon Agoria löysi lähteen, josta pulppusi Sähköistynyttä Protodermistä. Toinen Agoreista kosketti ainetta ja tuhoutui välittömästi. Hänen toverinsa lähti paikalta säikähtäneenä ja alkoi levittää sanaa lähteestä. Nestettä tutkiessa selvisi, että se myös muutti joitain asioita, eikä tuhonnut niitä.

Jääheimon sotilaita

Jääheimon rajaa vartioivia sotilaita

Elementtilordit kokoontuivat miettimään miten toimia aineen suhteen. Jään Elementtilordi oli haluton jakamaan ainetta muiden kanssa ja linnoitti rajansa sotureillaan. Niinpä Elementtilordit julistivat sodan toiselleen, kokosivat armeijansa ja lähettivät ne taistelemaan lähteen hallinnasta.

Sodan kulku[]

Ytimen sota raivosi lähestulkoon kaikkialla Spherus Magnalla. Taistelut eivät kuitenkaan ikinä ulottuneet Mustaharjavuorille. Kaikki heimot Rautaheimoa tai Luunmetsästäjiä lukuun ottamatta osallistuivat sotaan. Rautaheimon useimmat jäsenet olivat kuolleet vuosituhansia aiemmin Uneksintaruttoon, ja Luunmetsästäjät puolestaan ryöstelivät sotajoukoilta aavikolla.

Malum Strakk Ytimen sota

Malum ja Strakk, kaksi eri heimon sotilasta

Sodan aikana Suuret olennot yrittivät useita kertoja lopettaa taistelut rauhanomaisesti ja saada Elementtilordit puhumaan toisilleen. He eivät kuitenkaan onnistuneet yrityksissään, ja päättivät lähettää kaksi Tuliheimon Agoria, Kyryn ja Raanun, ottamaan heille näytteen Sähköistyneestä Protodermiksestä. Saatuaan näytteen Suuret olennot alkoivat luoda Mata Nuita, jättimäistä robottia, jonka tehtävänä oli tutkia muukalaiskulttuureja ja 100 000 vuoden kuluttua korjata rikkoontunut Spherus Magna. Samoihin aikoihin Suuret olennot rakensivat Baterrat, jotka ohjelmoitiin tappamaan kaikki aseistetut olennot.

Jääheimon soturi Surel koulutti Suurten olentojen muuntamat Rautasudet taisteluun ja käytti niitä apunaan taisteluissa. Myöhemmin hänen ystävänsä Gelu kyllästyi sotimiseen ja hylkäsi armeijan. Valkokvartsivuorilla Gelu joutui kuitenkin taisteluun, jossa Surel katosi ja hänen luultiin kuolleen.

Viidakon Elementtilordi yhdisti lukuisia sotureita Terien metsän puihin tuntemattomasta syystä.

Vastus toimi Viidakkoheimon armeijan yhtenä kenttäkomentajana ja johti lukuisia sabotointitehtäviä. Eräs Jääheimon kulkuteiden tuhoamisyritys meni kuitenkin pieleen ja satoja siviili-Agoreja kuoli vyöryssä.

Ytimen sota

Eräs sodan taisteluista Sähköistyneen Protodermiksen lähteellä

Stroniuksen johtama Kiviheimon partio kukisti suuremman Viidakkoheimon armeijan.

Tarix käskytti erästä Vesiheimon soturijoukkoa. Hän onnistui valloittamaan Jääheimon vartioaseman, johti hyökkäystä Leinin kahlaamolle ja taisteli sotureineen Ackarin johtamia sotureita vastaan Sumun kentällä.

Bara Magnan aavikolla Jääheimon Certavuksen pataljoona kukisti monia Hiekkaheimon yksikköjä. Pataljoonan palatessa pohjoiseen joukko Kiviheimon Skralleja yllätti heidät ja kaatoi monia sotilaita.

Veden Elementtilordi päätti hyödyntää Jääheimon heikkenemisen ja lähetti Tarixin viemään sotajoukon Jääheimon alueelle. Vesiheimon joukot kohtasivat Viidakkoheimon sotilaita ja solmivat väliaikaisen liiton päästäkseen huhutuille Jääheimon salaisille tunneleille. Liittolaiset matkasivat Bota Magnan läpi ja joutuivat piiloutumaan huomatessaan Malumin johtaman Tuliheimon sotilasjoukkueen. Malum kuitenkin kuuli jotain ja poltti osan metsästä.

Seuraavana päivänä yhdistyneet joukot saapuivat tunnelin oletetulle alkupäälle. Tuliheimon joukot olivat kuitenkin seuranneet heitä, ja Viidakkoheimon sotilaat pakenivat paikalta Vastusin suunnitelman mukaan. Vesiheimo ja Tuliheimo taistelivat vähän aikaa, mutta tuliheimolaiset lähtivät Certavuksen joukkojen ilmestyessä. Certavuskin kuitenkin jätti Vesiheimon sotilaat rauhaan, ja Vesiheimonkin joukko jätti alueen.

Jossain vaiheessa Tuliheimo oli osallisena Rautakanjonin kuukauden kestäneessä taistelussa. Sotilaiden oli jatkuvasti piileskeltävä vaarallisessa maastossa ja liikuttava jonoissa. Sotilaiden joutuessa väijytykseen jonon päässä olija tukki tien ja lukuisia sotilaita kaatui.

Spherus Magnan rikkoutuminen

Spherus Magna hajoaa

Tuliheimo valloittaa lähteen

Tuliheimo Sähköistyneen Protodermiksen lähteellä

Stronius sai hallintaansa kokonaisen Skrall-legioonan ja johti sen taisteluun Jääheimon joukkoja vastaan, onnistuen heikentämään heidän hallintaansa Sähköistyneen Protodermiksen lähteen alueesta. Siten Tuliheimon armeija sai mahdollisuuden vallata lähteen ja alkaa pumpata Sähköistynyttä Protodermistä. Planeetan sisäosat vaurioituivat entistä pahemmin, ja lopulta planeetta rikkoutui kolmeen osaan.

Sodan seuraukset[]

Ytimen sodalla oli lukuisia seurauksia. Juuri ennen Rikkoutumista Mata Nui laukaistiin avaruuteen suorittamaan tehtäväänsä. Suuret olennot ja Elementtilordit katosivat.

Aqua Magna ja Bota Magna irtosivat muusta planeesta, jota alettiin kutsua Bara Magnaksi, ja muotoutuivat sitä kiertäviksi kuiksi. Bara Magnalla aavikko laajeni ja monista entisistä sotilaista tuli areenoilla taistelevia Glatorianeja. Bara Magnan asukit menettivät kyvyn kehittää uutta tekniikka ja joutuivat turvautumaan vain vanhan tekniikan jäänteisiin. Hiekkaheimolaiset taantuivat Bara Magnalla petomaisiksi ja alkukantaisiksi, mutta Bota Magnalla he säilyttivät älykkyytensä.

Esiintymiset[]

Kanoniset

Kirjat
Novellit ja jatkotarinat
Sarjakuvat
Epäkanoniset

Ei epäkanonisia esiintymisiäAdvertisement