BIONICLE Wiki
Advertisement
„Most,évezredekkel később,Sötét Vadászok százait vezetem szerte az ismert univerzumban. Az erődöm falai közül jelölöm ki őket a küldetésekre,itt raktározom a kincseket,amit gyűjtenek,és innen tartatom be velük a törvényeinket. Az engedetlenségért kivégzés jár. Árulásért sokkal rosszabb…az árulóknak nem jár a halál könyörülete.”
-Az Árnyékos,Sötét Vadászok


Az Árnyékos a karizmatikus vezetője és egykori alapítója a Sötét Vadászoknak.

Életrajz[]

Set Árnyékos

Az Árnyékos trónusán ülve

Az Árnyékos életének nagy részét homály fedi. Ő és a Sötét Vadászok másik alapító tagja,Ős ugyanarról a szigetről származnak:egy sivár,jeges királyságból. Korai életének nagy részét olyan feladatok elvégzésével töltötte,melyeket a Makuták és aMatoránok sem végeztek volna el. A földjükön dúló civil háború végén találkozott Ősivel,és közösen eltervezték egy seregnyi zsoldos,a Sötét Vadászok szervezetének létrehozását.

Sötét Vadász

Set Árnyékos2

Az Árnyékos

Együtt utazgatva az Árnyékos és Ős felfedezte Odina szigetét,ahol lerakták az új szervezet bázisának alapjait. Az Árnyékos egy könyvet kezdett vezetni,amelybe históriákat írt,és a szervezet tagjainak adatait.

Egy Sötét Vadászokat eredményesebbé tevő kísérletsorozat során az Árnyékos létrehozta Sentrakhot,aki már időtlen ideje a testőreként szolgálta őt. Röviddel ezután felderítő hadműveleteket szervezett Metru Nuira,és egy ilyen küldetésen ellopták Arthaka pálcáját,amelyet ugyan később eladtak a Vortixxoknak fegyverekért cserébe.

Az Árnyékos jelen volt,mikor a Pirakák beléptek a szervezetbe,megölve egy másik tagot,amiért rosszul határozta meg a Makoki kövek helyzetét. Személyesen üdvözölte Hakannt és Vezokot,tesztelve az erkölcsi hiányukat. Az Árnyékos később rájött,hogy a Pirakák lázadást terveznek,de hagyta a dolgokat a maguk módján alakulni. Amint a banda áthatolt az erődjén,az erejét használva az erőd falain keresztül a lázadókat egy kígyózó labirintusba vezette,majd végül a tróntermébe. Nyomatékosan akarta megbüntetni őket az árulásukért,ezért a szemsugaraival Zaktanra támadt. A halál helyett azonban a Piraka teste a sugár hatására sok billiónyi apró Prototidává változott. Az Árnyékos ezzel nem számolt,így végül életben hagyta őket,és megúszták egy figyelmeztetéssel.

Az Árnyékos később elküldte Avakot,Vezokot és Reidakot Metru Nuira,hogy ott engedjék ki a Kanohi Sárkányt,ezzel kényszerítve a várost a Sötét Vadászok védelmének elfogadására. Habár Dume Turaga ennek ellenére elutasította őket,és ráadásul egy csapat Toát is a városba hívott támogatásként. Mivel már nem szerezhette meg a várost,az Árnyékos hamarosan hódítást tervezett,és több kísérletet tett egy Sötét Vadász bázis kiépítésére Metru Nuin. Miután nem tudták elfogni Dume Turagát,a Vadászok vezetője erőteljes inváziót hirdetett,kirobbantva ezzel a háborút Metru Nui és a Sötét Vadászok között.

A háború több héten keresztül zajlott,és egyik fél számára sem volt egyértelmű a győzelem. Mivel már majdnem az összes alkalmazható emberét a városba küldte,az Árnyékos tudta,hogy a háborúnak hamarosan véget kell vetni. Erre lehetősége nyílt,mikor az elkeseredett Levegő Toa,Nidhiki felajánlotta,hogy elárulja a Toa társait,ha cserébe megkapja a várost. Habár az Árnyékosnak esze ágában sem volt rábízni Metru Nui irányítását,látszólag engedett a Toának. Végül egyik fél sem tartotta be az ígéretét,mivel a Toák vezetője rájött az árulásra,és hagyta a Sötét Vadászokat elmenni,cserébe a Makoki kövekért. A Vadászok elmentek,a háborúnak vége lett. habár az Árnyékos nem volt elégedett,hogy a Makoki köveket Toák kezébe adták,ezért hat hónappal később visszaszerezték,hat darabba törve a táblát,külön-külön elárverezve őket.

Rövidesen Nidhikivel szembesült,akiről az Árnyékos tudta,hogy nem jön ki jól a Krekka nevű Vadászzal. Mivel az Árnyékos nem bízott a Levegő Toájában,tekintve,hogy annak idején elárulta a Toákat,Krekkát adta mellé társnak,akinek vak hűsége és gyenge elméje sakkban tartotta Nidhikit. Egy alkalommal megbízta őket és Lariskát,hogy lopjanak el egy Zamor lövő prototípust,amit sikerrel végre is hajtottak. Ezalatt Roodaka felkereste az Árnyékost,mert kiképzést akart anélkül,hogy valódi tagja lenne a szervezetnek. Eredetileg elutasította,de végül engedett neki,mikor a nő beszámolt róla,hogy Nidhiki el akarja hagyni a Vadászokat. Az Árnyékos tehát támogatta Roodaka kiképzését azzal a feltétellel,hogy mutálja Nidhikit,rákényszerítve ezzel a maradásra.

Háború a Testvériséggel

Több ezer évvel később az Árnyékos elküldte Krekkát,Nidhikit és Eliminátort egy küldetésre,amit Teridax Makuta szervezett meg. Krekka és Nidhiki sosem tértek vissza a küldetésről,ezért az Árnyékos azonnal a keresésükre indult a leghűségesebb megbízottjával,Sentrakhkal,mivel úgy vélte,a Toák végeztek velük. Lariskát jelölte ki megbízott vezetőként,ő pedig Metru Nuira utazott Sentrakh és Voporak társaságában. Voporak hamarosan rátalált a Vahi Kanohira,és átadta az Árnyékosnak. Miközben átkutatták a várost,ő és Sentrakh meglátta a Visorakokkal harcoló Toa Vakamát. A furcsa viselkedésből az Árnyékos rájött,hogy Teridax illúziókat keltett,és a Toa ezek csapdájába esett. Hamarosan ő maga is szembekerült Teridaxszal,aki elkezdett alkudozni a Vahira,de Vakama a Vadászok vezetőjének oldalára állt,és elmondta,hogy a Makuta volt a felelős a kát Vadász haláláért. A keletkező harcban az Árnyékos átlyukasztotta Teridax páncélját a szemsugaraival,és elpusztította a szárnyait is. Közben Vakama a Koronglövőjének jetpack funkcióját használva ellopta a Vahit,de nem jutott messzire,mert az Árnyékos a szemsugaraival megrongálta a jetpacket. Miután Teridax kiütötte Voporakot,a Vadásazok vezetőjét belelökte Voporak időmezejébe,így az Árnyékos háromezer évet öregedett puszta másodpercek alatt. A harc véget ért,Teridax a közben menekülő Vakama után ment visszaszerezni a Vahit. Az Árnyékos bosszút esküdött,és az ezeréves háború kezdetét vette a Makuták és a Sötét Vadászok között.

Ezer évvel később a Pirakák kiléptek a szervezetből,ezért az Árnyékos megfigyelőket küldött utánuk. Tudomást szerzett arról is,hogy Takanuva legyőzte Teridaxot,és tisztelni kezdte a Toát. Miután kapott egy üzenetet Hakanntól,bevette Vezont a Vadászok könyvébe,de később kitépte a bejegyzést,és elégette,mivel Vezon nem szerezte meg a Kanohi Ignikát. Az Árnyékos megfigyelőket küldött a Pirakák otthonára,Zakazra is,habár nem találták őket.

Az Árnyékos személyesen üdvözölte a Toa Nuvát,amint a várába érkeztek,keresve Arthaka pálcáját. A Mester elmondta,hogy korábban eladták a Pálcát a Vortixxnak,és hajlandó volt közölni a hollétét is,amennyiben a Toák megölik Roodakát,akiről közben kiderült,hogy kettős ügynökként segítette a Testvériséget és a Vadászokat is a háborúban. Pohatu azonban az erejét használva leomlasztotta az erődöt,miután Xiára indultak. A pusztításban több Vadász megsérült,és tovább növelte az Árnyékos dühét is. A Vadászok vezetője gyorsan összegyűjtötte a seregeit,és munkára fogta őket egy új erőd építésére. Közben egy addig ismeretlen szervezet jelentkezett nála,és egy öngyilkos küldetéshez kértek tőle egy tagot a Makuta Testvériség ellen. Az Árnyékos az egyik legjobb harcosát,Lariskát küldte.

Az Árnyékos Odinán várakozott,felügyelve az erőd építését,és gondolkozva azon,hogyan lenne a legjobb folytatni a háborút a Testvériség ellen. Később Ősi felkereste őt,és arra kérte,támogassa Mata Nui Rendjének szervezetét. Az Árnyékos belement,és hajóflottát szervezett. Ő és a serege ezután Xia felé vették útjukat,készen állva a sziget elpusztítására,így a Vortixxok nem adhatnak majd el több fegyvert a Testvériségnek. Amint megérkeztek,az Árnyékos szembekerült Iruinivel,aki Kualsi kanohiját használva a Vadászok vezetőjének hajójára teleportálta magát,de a Sötét Vadászok közrefogták.

Miután Iruini megérkezett,Toa Helryx,a Rend vezetője is az Árnyékos hajójára utazott,és kihallgatta a vezért,és elmondta Iruininek,hogy bár azért küldték oda,hogy elfoglalja Xiát,ő el akarta pusztítani. Helryx egy szökőárat hozott létre,amely összetörte és elsodorta a Vadász hajókat,és egy rövid beszélgetés után meggyőzte az Árnyékost,hogy kövesse a parancsait.

Az Árnyékos összegyűjtötte erőit Xián,a Vadászok új bázisán. Miközben a szigeten várakozott,unatkozni kezdett,és elhatározta,hogy tesz egy sétát Xia gyárai között. Rátalált egy Vortixxra,aki épp egy alagút feltárásán dolgozott. Mikor felajánlotta neki a segítségét,a Vortixx idegesen elutasította,így az Árnyékos félrelökte,és folytattaa munkát. Végül előásott egy kis fémdobozt,rajta a Makuta Testvériség jelével. Kinyitotta,és olyan vírusokat talált benne,amelyeket Kojol Makuta hozott Xiára évekkel azelőtt. Ezután végzett a Vortixxszal. Hamarosan Ősi jelent meg,érdeklődve az Árnyékos munkája után. A Vadászok vezetője elmondta,mit talált,és mit tervez vele,aztán megölte régi társát,hogy mindezt titokban tartsa.

A központi gyárba visszatérve szembetalálkozott Kalmah-val,Ehlekkel és Mantaxszal. A Barrakik szövetséget ajánlottak neki,de az Árnyékos cserébe is kért valamit. A Barrakik elárulták,hogy tudtak a nemrég felfedezett vírusról,és arról is,hogyan lehet használni. Az Árnyékos,hasznos szövetség reményét látva beleegyezett,és találkozót kért a Barrakik vezetőjével,Pridakkal Karzahni szigetén. Így létrejött a szövetség,és alkottak egy Teridax hatalmát megdöntő tervet is. Ekkor egy ismeretlen dolog támadt Xiára,lerombolva a gyárakat,megölve sok Vortixxot,az Árnyékos pedig eltűnt.

Toa Császárség,Alternatív Univerzum

Ebben az alternatív univerzumban a Toa Császárság megszállta Odinát,de az Árnyékos Toa Naho segítségével megszökött. Bujkálásra kényszerült,de a pálcáját az Archívumba vitték trófeaként.

A Királyság,Alternatív Univerzum

Az Árnyékos túlélte Mata Nui halálát ebben az alternatív univerzumban,és miután minden életben maradt lény Mata Nui szigetére utazott,az Árnyékos tagja lett a Nagy Szellem új királyságának uralkodó tanácsának.

Képességek és Jellemvonások[]

Az Árnyékos nagyon karizmatikus vezető,de könnyen dühbe gurul. Elég büszke egyéniség,nem hagyja,hogy az ellenségei megsértsék a becsületét. Szeret társítani nagyon különböző egyéniségű és ellenséges Sötét Vadászokat,karaktereik építése és egyszerű szórakozás céljából. Az eredeti nevét a történelem rég elfeledte,és azok,akik ismerik,nem fedik fel,mert ezzel elkerülik az Árnyékos haragját.

A félelmetes ereje mellett többféle képességgel bír,köztük van a dezintegráló szemsugár. A Rhotukája pedig ideiglenes őrültséget okoz az ellenségnek.

Mikor Voporak időmezejébe lökték,az Árnyékos természetellenesen öregedett háromezer évet,de a képességei nem gyengültek.

Eszközök

Az Árnyékos egy hatalmas erejű pálcát hordoz magánál,amelyet Protodermisz Pálca néven ismerünk. A pálca képes szilárd,kristályos Protodermisz létrehozására. A pálcára emellett Rhotuka kilövőt erősítettek.

Készlet leírás[]

Set Árnyékos3

Az Árnyékos készlet formában

Az Árnyékost a Roodaka és Keetongu készletek alkatrészeiből lehet összeállítani Roodaka építési útmutatójából. A Rhotuka kilövője a pálcájára van erősítve. 2006 márciusában és áprilisában a LEGO Magazin egyben adott el bolti áron Roodaka és Keetongu készleteket „Az Árnyékos” készletként.

Idézetek[]

„Szembeszálltál velem. Megsebesítettél. Bebörtönöztél. Áhított becsvágyad az óhajom fölé merted helyezni. Az időt kerested,hogy a szövetségeseddé váljon,Árnyékos-legyen most a halálod!”

-Teridax,Időcsapda

„Nem szívlelem az árulókat,de megvetem az alkalmatlanokat.” -Az Árnyékos,A Gonosz hagyatéka

„Én vagyok az Árnyékos,a Sötét Vadászok vezetője. Mellettem hűséges hadnagyom,Ősi áll. Előttem pedig egy nagyon bolond Toa,aki azt hiszi,közém és a célom közé állhat.”

-Az Árnyékos Toa Iruinihez,Árnyak Lakói

„Sajnálom,barátom,de ismered a mondást:Egy megosztott titok már nem titok többé.

-Az Árnyékos Ősihez,Végzet háború

Érdekességek[]

 • Greg Farsthey választott egy valódi nevet az Árnyékosnak,de nem akarja felfedni,mert nem akarja azt tapasztalni,ami sok rajongó reakciója volt Teridax nevének felfedésekor. A történetben Ősi volt az egyetlen,aki tudta az Árnyékos valódi nevét.

Megjelenések[]

 • Egy Sötét Vadász születése
 • BIONICLE Legendák 4:A Gonosz hagyatéka(visszatekintésben)
 • BIONICLE Legendák 5:Pokol(csak említve)
 • BIONICLE Legendák 10:Időcsapda
 • Toa Nuva Blog
 • Félszövetés(csak említve)
 • A Királyság(csak említve)
 • Sötét tükör(csak említve)
 • Végzet háború
 • Árnyuralom
 • Árnyak lakói
 • BIONICLE Enciklopédia(csak említve)
 • BIONICLE:Sötét Vadászok
 • BIONICLE Világ
 • BIONICLE:Kibővített Enciklopédia
 • BIONICLE:Makuta útmutatója az univerzumról
Advertisement