BIONICLE Wiki
Advertisement

A BIONICLE Legendák 1: A Végzet Szigete egy BIONICLE könyv, az első a BIONICLE Legendák című sorozatból. Ebben tűnt fel legelőször Voya Nui szigete és a Piraka banda, és ebben kezdődött az Élet Maszkjának keresése.


Tartalom[]

Mertu Nuira nem rég tértek vissza a matoránok. A legendás várost elkezdték újjáépíteni, mert 1001 évvel ezelőtt a Visorak horda lerombolta. De az a kis béke, ami most kezdett kialakulni, szertefoszlott, mikor Nuju felfedezte, hogy Mata Nui haldoklik. Ezt a szörnyű hírt megosztotta a többi Turagával is, akik elhatározták, hogy elküldik a Toa Nuvát az Élet Nagy Maszkjáért. Ez a maszk az egyetlen remény arra, hogy megmeneküljön a Nagy Szellem. Dume a hat hőst levezette mélyen a felszín alá, és megmutatta nekik a Toa Tartályokat. Elmagyarázta nekik, hogy ennek segítségével fognak eljutni Voya Nui lebegő szigetére, ahol majd meg kell szerezniük az Ignika Kanohit.

Eközben hat lény, a Piraka, eljutott Voya Nuira. A torz kinézetű lények nem vesztegették az időt. Kiismerték a sziget minden egyes zugát, és elhitették az ott élő matoránokkal, hogy ők a Toa. Meg akarták kaparintani az Élet Maszkját. Megparancsolták a szigetlakóknak, hogy építsenek szobrokat és templomokat, „Skakdi tanácsokat” adva, miként építkezzenek. Ezzel egy időben elkezdték velük lecsapoltatni a Valmai-hegy láváját, ugyanis azt hitték, az aláv van elrejve az Élet Maszkja. Amikor azt látták, hogy néhányan nem dolgoznak, elővették rettegett Zamor Kilövőiket. Pár lakos elkezdett kételkedni a jövevények Toa mivoltában. Ők lettek a Voya Nui Ellenállás.

Mikor egy kilövő elkészítésén fáradozott, Avak észrevett egy matoránt (Velika) a távolban, amint apró léptekkel fut. A Piraka megfeledkezve a dolgáról utána iramodott, de eközben Garan és Kazi ellopott egy kész Zamor Kilövőt.

Miután a két matorán visszaért a rejtekhelyére, elkezdték tanulmányozni az ellopott tárgyat, és arra a következtetésre jutottak, hogy ez nem egy átlagos eszköz, hanem komoly fegyver. Dalu elbújt a kövek közé és figyelt. Egyszer csak megpillantotta Avakot, aki még mindig Velikát kereste. A matorán harcos fegyverei segítségével felerősítette a Skakdi érzékeit és erejét. Avak végül feladta és visszament a Piraka Erődbe. Dalu sok energiát elvesztett, de nem lett komolyabb baja. Ezután rávették Pirukot, hogy kémkedjen Zaktan után.

Mikor Hakann és Avak berontott az erődbe, Piruk mögöttük beosont. A két Piraka vezérüket arról tájékoztatta, hogy a munkások kezdenek gyanakodni, és lázonganak. Zaktan összeveszett Avakkal, és protoditái belementek a Skakdiba, de gyorsan ki is jöttek, nehogy megöljék. Ekkor Avak kijelentette, hogy nem ők a Toa. Piruk, ahogy ezt meghallotta, rohant a rejtekhelyre a hírrel.

Hakann és Avak a Valmai-hegyen létrehozott egy kő és láva szörnyet. A dolgozók szeme láttára legyőztek, hogy azoknak ne legyen kétségük afelől, hogy ők a Toa, és azt higgyék, megvédik őket minden veszélytől.

Zaktan feltöltött egy Zamor gömböt Antidermisszel, és tesztelte egy ta-matoránon, akit Dezalknak hívtak. Azért esett rá a Pirakák választása, mert a többi lakos nagyon lojális volt hozzá. Eztán Zaktan megparancsolta Dezalknak, hogy gyűjtsön össze mindenkit Voya Nui központjába. A Pirakák ekkor mindenkit lelőttek az Antidermisszel átitatott Zamor gömbökkel. A Voya Nui Ellenállás tagjai elbújtak, vártak, és figyeltek.

A Toa Nuva megérkezett a lebegő szigetre. Reidak hamar rájuk bukkant és megtámadta őket. A hősök a támadást támadással viszonozták.

Közben a Voya Nui Ellenállás a Pirakákat egy kőcsúszdához csalták. Azok lecsúsztak rajta, és amíg próbáltak fölkelni a földről, Balta, kihasználva zavarodottságukat, ellopott tőlük egy Zamor Kilövőt. A ta-matoránt elkezdte üldözni Thok és Vezok. Balta átadta a fegyvert Garannak, aztán tovább futott és elvezette a két üldözőjét társaitól. Elrejtőzött egy barlangba, de annak kijáratát Vezok lezárta egy sziklával. A két Skakdi visszament a többiekhez, akik már javában küzdöttek a Toával. Végül a hősök elbuktak, és Zaktan parancsot adott a megölésükre.

Ezalatt, Metru Nuin Jaller munkássztrájkot szervezett, mert a Turaga nem volt hajlandó felfedni a Toa Nuva hollétét. Nokama titokban Ta-Metruba utazott, és elmondta Jallernek az igazságot, aki erre egy mentőcsapatot szervezett, hogy elutazzanak a kudarcra ítélt hősökért.

Advertisement