BIONICLE Wiki
Advertisement

A Bohrokok Kaptár Elmével, azaz kollektív tudattal rendelkező, rovarokra emlékeztető gépezetek, amelyek egyetlen organikus és eleven része a homloklemezük mögött rejtőző Krana, amely a Bohrokok agyaként funkcionál. két királynő, együttes elnevezésükön a Bahrag irányítja őket. Habár külsejük fenyegető, a Bohrokok tulajdonképpen jó célt szolgálnak: az ő feladatuk Mata Nui testének megtisztítása, ami elengedheteteln a Nagy Szellem felébredéséhez. Amíg szolgálataikra nincs igény, a Bohrokok fészkükben alszanak. Feladatuk elvégzésében a velük ellentétben teljesen mechanikus, és termetben is kisebb Bohrok-Vák szolgálnak segítségül: ezek a gépek szállítják az információkat a rajok között, valamint ők helyezik a Kranákat új vázba, ha az eredeti gépezet megsérülne. A Toa Mata és a későbbi Toa Nuva számára azért jelentettek veszélyt, mert Makuta Teridax nem a megfelelő körülmények között és időpontban ébresztette fel a rajokat. A Toa Mata Protodermiszbe zárta a királynőket, ezzel megbénítva a rajt, majd a fejlettebb és erősebb Bohrok-Kal különítményt is legyőzte. Miután azonban Mata Nui szigetének népe biztonságban volt, és nyilvánvalóvá vált a Bohrokok céljának szükségszerűsége, a Toák szabadjára engedték a rajokat.

Történetük[]

Ahogyan a Matorán Univerzum lakóinak legtöbbjét, a Bohrokokat is a Nagy Lények hozták létre. Az Av-Matoránok némelyikénet azt a sorsot rendelték el, hogy élete végével teste rovarszerű, mechanikus lénnyé alakuljon, amely hordozóként működhet a Kranák számára. A Bohrokok megalkozásához a Nagy Lények egyik korábbi teremtményeik, a Baterrák külsejét vették alapul. Rendeltetésük az volt, hogy tisztítsák meg a Matorán Univerzumnak otthont adó óriásrobot testét a növényzettől: mivel az óriásrobot eredeti célja más bolygók tanulmányozása, a beilleszkedés végett szigetekké változtatta azon részeit, amelyeket nem borított víz. Hogy folytathassa útját, az arcát fedő szigetet el kellett pusztítani. A Bohrokok elméjében ennek okán visszhangzik a parancs, miszerint: "mindent el kell takarítani". Miután megalkották őket, a Nagy Lények a Metru Nui szigete alatt húzódó fészekbe helyezték a Bohrokok rajait, élükre pedig két királynőt, a Bahragot állították, melynek tagjai Chadok és Ghadok voltak.

A Makuta Testvériség tudott a Bohrokok létezéséről, és nagyon is jól ismerte őket. Ők alkották meg az Exo-Toa páncélokat, hogy legyen mivel megfékezni a Bohrokokat arra az esetre, ha azok kicsúsznának az irányításuk alól. Néhány Nynrah Szellemet azonban azzal a feladattal bíztak meg, hogy készítsenek a lényekhez hasonló gépezeteket, amelyeket saját hatalmuk növelésésre akartak felhasználni.

A Bohrokok és Matoránok közti első találkozásra Metru Nuiban került sor. Néhány Onu-Metru mélyén ténykedő fénykőbányász véletlenül betört a Bohrok fészekbe, amelynek falán felfedezték a "Bohrok" szót. Néhány lényt azonnal az Archivumba szállítottak, ahol a tudósok megállapították, hogy a Bohrokok rovarszerű teste csupán gépezet, egyetlen organikus részük a bennük nyugvó Krana. Mivel nem találtak nyomot, amiből a Bohrokok építésének módjára következtethettek volna, az egyik tudós, Mavrah úgy vélte, hogy a gépek valaha biomechanikus lények voltak, akiknek testét később tudattalan vázzá alakították. Az idők során azonban ez az elmélet azonban az idők során kiveszett a Matoránok emlékezetéből.

A Mata Nuiról Metru Nuiba való visszatérés során a Toa Metru tagjai találkoztak néhány Bohrokkal, amelyeket azonban nem Kranák, hanem a Makuta Teridax által befogott férgek irányítottak. Az esetet követően Vakamának látomása támadt arról, hogy a Bohrokok elpusztítják Mata Nui szigetét.

1000 évvel később, nem sokkal a Toa Mata tagjai által rámért veresége után Makuta Teridax felébresztette a

480px-Tahnok Swarm

Rohamozó Tahnok raj

Bohrok rajokat. A lények feltörtek Mata Nui felszínére és megkezdték a sziget elpusztítását. A Toa Maták azonban szembeszálltak a Bohrokokkal, számos Kranát elfogva és magukhoz véve. A fenyegetés forrását keresve végül eljutottak a Bahrag föld alatti barlangjába, ahol megküzdöttek a Királynőkkel. Miután legyőzték és Protodermiszben zárták a Bahragot, a Matoránok saját szolgálatukba állították a Krana nélkül veszélytelen Bohrokokat, a segítségükkel visszaállították az okozott károkat.

A Bohrokok később visszatértek a fészkükbe, mikor is a Bohrok Királynők csaknem kiszabadultak, köszönhetően a különleges Bohrok-Kal csapatnak, akiket a Bahrag vésztartalékként hozott létre.

Néhány hónappal később, miután az időközben Toa Nuvává alakult Toa Maták felismerték a Bohrokok valódi és szükségszerű rendeltetését, leereszkedtek a fészekbe és kiszabadították a Bahragot. Ezt követően szabadjára engedték a rajokat, amelyek sikeresen megtisztították az óriásrobot testét, elpusztítva a szigetet. A Bohrokok nem ütköztek ellenállásba, leszámítva a Kardas Sárkányt, amely sokukat megsemmisítette, mígnem sikerült megsebezni és meghátrálásra bírni. Dolguk végeztével a Bohrokok visszatértek a fészkükbe és ismét álomba merültek.

Mikor a Makuta Testvériség megosrtromolta Metru Nuit, Toa Krakua, a Hang Toája ereje segítségével felébresztett egy csapatnyi Bohrokot, amelyek eddig az Archivumban aludtak. A Bohrokok Ta-Metruba siettek, ahol megküzdöttek egy csapat Rahkshival, akik elállták a Mata Nui felé vezető utat.

Habár az óriásrobot teste elpusztult a Bara Magnán vívott csata során, a Bohrokok működőképesek maradtak, így továbbra is a Matoránok és Agorik szolgálatára állhattak.

A Királyság-Alternatív Univerzum

Egy Alternatív Univerzumban a Nagy Szellem halála után ismét felébredtek a Bohrokok Mata Nui szigetén. Mivel többé nem volt okuk teljesíteni a szigetet megtisztító hadműveletet,a Matoránok mellé szegődtek.

Képességek és Jellemovások[]

A Bohrokok rovarra emlékeztető gépezetek, amelyeket az organikus, eleven Krana irányít, amely telepatikus úton kap utasításokat a Bahragtól. A Krana képes más lényeket is az irányítása alá vonni, azonban vázától megfosztva tehetetlenné válik.

A Bohrokok meghosszabbítható nyakkal rendelkeznek,amelynek segítségével rövid időn belül nagy távolságra lökhetik előre fejüket. Ezt leginkább arra használják,hogy faltörő kosként áttörjenek az útjukba kerülő akadályokon, illetve arra, hogy végső esetben Kranájukat támadójuk arcára repítsék.

A gyorsabb mozgás érdekében a Bohrokok gömb alakba rendezik a testüket, így gurulva a talajon. Egyes Bohrokok ebben a formában repülni is képesek. Ha a fészkükben alszanak, ugyanezt a testhelyzetet veszik fel.

Ha olyan ellenféllel kerülnek szembe, amely meghaladja egyenkénti erejüket, a Bohrokok úgynevezett Bohrok Kaitává állnak össze, amely három Bohrok faj tulajdonságait és erejét egyesíti, így erősebb lényt alkotva.

Fajok

A Bohrokoknak hat alfaja létezik:

Tahnok,a Tűz Bohrok Gahlok,a Víz Bohrok Lehvak,a Sav Bohrok Pahrak,a Kő Bohrok Kohrak,a Jég Bohrok Nuhvok,a Föld Bohrok

Mindegyik faj egy pár pajzson keresztül koncentrálja a saját elemi erejét,amelyeket a kezeiken viselnek. A hat faj erőiből adódóan különféle módon teljesítheti a küldetését,sőt megfelelő Bohrok Vák is segítik őket.

Készlet Leírás[]

Az összes Bohrok készlet 2002-ben jelent meg tartályos készletként. Ha egy kart megnyomtunk a hátán,a feje előre lőtt,és visszaugrott,ha elengedtük. Minden Bohroknak saját homloklemeze volt a különálló elemi színűkkel és átlátszó műanyaggal keverve,hogy látható legyen bennük a Krana. A Bohrokok szemeit lefelé nyomva kinyílt a lemez,és kilőtte a Kranát.

Megjelenések[]

 • Védelem
 • A Történelem Fala(csak említve)
 • Bohrok Promó Képregény
 • 2. McDonald’s Képregény:A Toa Története
 • BIONICLE Krónikák 2:Jönnek a Bohrokok
 • 4.képregény:A Bohrok ébredése
 • 3.McDonald’s képregény:A Raj titka
 • 5.képregény:Csapdába csalni egy Tahnokot
 • 6.képregény:A fészek felé
 • 7.képregény:Mi rejtőzik odabenn
 • 8.képregény:A Toa vége?
 • BIONICLE Krónikák 3:Makuta Bosszúja
 • 11.képregény:Egy idő-kérdés…
 • BIONICLE:A Fényálarc Könyv
 • BIONILE:A Fényálarc
 • 15.képregény:Titkok és Árnyak(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 1:Metru Nui rejtélye(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 6:Árnyak Labirintusa(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 9:Árnyak Hálójában(csak említve)
 • BIONICLE Legendák 7:A Verem Rabjai(csak említve)
 • Toa Nuva Blog
 • 12.5 képregény(csak említve)
 • A Királyság(egy alternatív univerzumban)
 • BIONICLE Legendák 10: Titkok Mocsara
 • BIONICLE Legendák 11:A Végső Küzdelem(csak említve)
 • Takanuva Bolg(csak említve)
 • Végzet Háború
 • BIONICLE:A BIONICLE Hivatalos Kézikönyv
 • BIONICLE Gyűjtői Matrica Könyv
 • BIONICLE:Metru Nui- A Legendák Városa(csak említve)
 • BIONICLE Enciklopédia
 • BIONICLE Világ
 • BIONICLE Fejlesztett Enciklopédia
 • BIONICLE:Makuta Útmutatója az Univerzumban
 • Mata Nui Online Game
 • Bohrok Reklámanimációk
 • Mata Nui csatája(nem valós megjelenés)
 • Bohrok Online animációk
 • BIONICLE:Matorán kaladok(nem valós megjelenés)
 • Toa Nuva Reklám CD
 • Bohrok-Kal Online Animációk(csak említve)
 • BIONICLE-A Játék(nem valós megjelenés)
 • Mata Nui Online Game 2:Az utolsó Krónikás(csak említve)
 • BIONICLE:Árnyak Labirintusa(nem valós megjelenés)
 • BIONICLE Heroes(nem valós megjelenés)
Advertisement