BIONICLE Wiki
Advertisement

Lhikan egy hajdani Ta-Matorán volt Metru Nui városában, aki később a Tűz Toájaként a Toa Mangai nevezetű Toa csapat vezetőjévé vált, majd erejét feláldozva megteremtette a Toa Metru csapatot, maga pedig Turagává vált. Nem sokkal azután feláldozta magát, hogy megmentse Vakamát, a Tűz Toa Metruját és a Ta-Matoránok későbbi Turagáját Makuta Teridax támadásától. Ezt követően a Vörös Csillag magához szólította.


Életrajz[]

Matoránként[]

Lhikan korai életéről viszonylag keveset tudni. Annyi bizonyos, hogy kézművesként tevékenykedett Metru Nui városában, körülbelül 17500 évvel Spherus Magna újászületése előtt. Ezidőtájt egy életveszélyes balesetet szenvedett, amitől a Tűz Toája, és Ta-Metru későbbi Turagája, Dume mentette meg. Lhika feltehetően Dume közbenjárásával vált Toává, 7005 évvel ezelőtt.

Toaként[]

7000 évvel a Nagy Kataklizma előtt Lhikan elsődleges feladata a Makoki Kövek védelmezése volt, amelyeket a Toa Fellegvárban őríztek, számos társával együtt.

Egy Vezok és Hakann indította támadás következtében a várat Frostelusok támadták meg. Lhikan azt a parancsot kapta a vezetőjétől,hogy meneküljön el,így lesz egy túlélő,aki beszámolhat a történtekről. mivel Lhikan még csak kezdő Toa volt,beleegyezett,így ő lett az egyetlen túlélő. Menekülés közben megpróbálta megmenteni a Makoki köveket,de közben Vezok már elvitte őket. A csatát követően Lhikan megfogadta,hogy soha többet nem fut el semmi elől.

A Kanohi Sárkány legyőzése

Lhikan végül Metru Nuira utazott tíz társával együtt,hogy legyőzzék a Kanohi Sárkányt. Az egy hónapig tartó csata végezetével a szörnyet legyőzték,és Xiára szállították,ahol Roodakára bízták. A tizenegy Toa ezután elhatározta,hogy Metru Nuiban marad,és megvédik a várost a veszélytől. A Kanohi Sárkány legyőzése után a Toák különféle küldetésekre indultak,így a városban csak három Toa maradt:Lhikan,Nidhiki és Tuyet.

Tuyet árulása

Nagyjából 3500 évvel ezelőtt Metru Nui városában Matorán holttesteket találtak. A nyomok ara utaltak,hogy Tuyet volt a felelős. A Víz Toája beismerte,hogy vahala birtokában volt egy nagy erejű tárgy,a Nui Kő,amire a Sötét Vadásztoknak is fájt a foga. Tuyet hazáját a Sötét Vadászok rohama fenyegette,így Lhikan és Nidhiki arra a következtetésre jutott,hogy a halálesetek egy Vadász leszámolás következményei. Lhikan és Nidhiki több Vadászzal is megküzdött. Lhikan legyőzte Triglaxot és Gladiátort is. Ám miután a Vadászokat legyőzték,előkerült még egy holttest,bizonyítva,hogy nem a Vadászok voltak felelősek. Lhikan ezt követően felkereste Tuyetet,és követelte tőle a Nui Követ. Tuyet elárulta,hogy tényleg nála volt a kő,majd Lhikan és ő harcolni kezdtek. Nidhiki is megérkezett,és segített Lhikannak Tuyet legyőzésében,aki a Nui Követ használta ellenük. Lhikan és Nidhiki vihart gerjesztett a vízoszlop körül,amelyen Tuyet ült. A Víz Toája elvesztette uralmát a Kő felett,és lezuhant. Lhikannak sikerült elkapnia. Nidhiki a Kőért nyúlt,de Lhikan egy energialökettel még előtte elpusztította. Tuyet később eltűnt a Kolosszeum béli börtönéből,köszönhetően Botarnak.

Toa-Sötét Vadász háború

Lhikan később egy 300 fős Toa sereg vezetője lett,mikor a Sötét Vadászok megtámadták Metru Nuit.

Az egyik éjszakai őrjárata során Nidhikibe botlott,akinek Dume Turagát kellett volna őriznie. Lhikan szemrehányást tett Nidhikinek,amiért elhagyta az őrhelyé,tés elküldte őt a város más részeire őrködni.

A következő napon elküldte Nidhikit az után pótló hajókhoz,amelyek valójában További Toákat szállítottak a szigetvárosba. Mikor Nidhiki elindult minden fontosabb részlet nélkül,Lhikan követte,és szemtanúja volt,amint a társa találkozott Lariskával,a Sötét Vadászok egyikével,ezáltal a Tűz Toája rájött az árulásra. Hakann,egy Skakdi megkörnyékezte Lhikant egy üzlettel: a Makoki kövekért cserébe Lhikan egy hírvivőt küldhet az Árnyékoshoz,és értesítheti a Vadászok vereségéről,így a Sötét Vadászok is biztonságban elhagyhatnák a szigetet,és a Toáknak sem lenne bántódása. Annak ellenére,hogy nem akarta elengedni a Vadászokat,Lhikan nem felejtette el,milyen Kőről beszélnek,így elfogadta az ajánlatot. ezt követően egy több,mint száz fős Toa sereget vezényelt a Véget Nem Érő Suttogások Kanyonba. itt a Toák meglepetésszerűen támadtak,és jelet adtak a többi,kétszáz fős támogató seregnek is. Ekkor megengedte a Sötét Vadászonak,hogy távozzanak,de ragaszkodott hozzá,hogy Nidhikit is magukkal vigyék.

Lhikan ezután is a város őre maradt több száz virágzó éven keresztül. Tovább védte Metru Nuit és a Matoránokat,miközben a Toa társai rejtélyes módon eltűntek,egyikük sem ért vissza a küldetésekből.

Mikor Nidhiki és társa,Krekka megjelentek Metru Nuin,és Teridax parancsát követve Lhikanra vadásztak,a Tűz Toája még mindig a város egyetlen védelmezője volt. Mivel tudta,hogy nincs sok ideje,Lhikan hat Toa Követ készített,és hat Matoránnak adta őket,akik így az új Toa Metruvá válhattak. A Sötét Vadászok ugyan rátaláltak a Nagy Templomban,de gyorsan elmenekült,leugorva egy hídról,majd a fegyvereit szörfdeszkának használva felkereste az egyes Matoránokat.

Aminmt Vakamának,az utolsó Matoránnak is odaadta a követ,a Sötét Vadászok ismét rátaláltak,és Nidhiki arra kényszerítette,hogy megöli Vakamát,ha a Tűz Toája nem adja fel. Lhikan megmentette a Matorán életét,de ő maga a Vadászok fogságába került a Véget Nem Érő Suttogások Kanyonban. A börtönben Turagává változott,amint az új Toák megkapták az erejüket.

Turagaként

Amikor három Toa Metrut,Nujut,Whenuát és Onewát elfogták,és a Vadászok börtönébe zárták,meglepve tapasztalták,hogy egy számukra ismeretlen Turaga is raboskodik a börtönben. Lhikan egy sisakot viselt,hogy elrejtse valódi kilétét,és megtanította az új Toákat a maszkok erőinek használatára.

Nuju megtanulta a Kanohi Matatu telekinézis erőit,és egy lyukat tört vele a börtön falára,amin keresztül elmenekültek mindannyian.

Miközben Vakama Le-Metruban utazott,látomása volt,melyben Lhikan Toa alakjában tért vissza. Figyelmeztette Vakamát,hogy hallgasson a látomásaira,különben szenvedni fog a következményektől,ha nem veszi figyelembe őket.

Lhikan és a Toa Metru társai az Archívum egyik alagútjában utazva találkoztak Vakamával,Nokamával és Matauval. Mivel a Toa Metru tagjai újra együtt voltak,Lhikan felfedte magát,és Metru Nui szívének biztonsága felől érdeklődött. Vakama félreértette az első látomását,mert azt hitte,a „Metru Nui szíve” Lhikanra utal. Lhikan ekkor elmagyarázta,hogy valójában a város Matorán lakosságát takarja. Vakama a hibás értelezésén töprengve rátalált az igazi Dume Turagára egy Matorán tartályban. Ezzel világossá vált számukra,hogy egy áruló férkőzött be a városba,és átvette a Turaga szerepét,ráadásul ezzel együtt a város vezetését is.

Lhikan és a Toa Metru a Kolosszeumba utaztak,ahol leleplezték a hamis Turagát. Teridax felfedte magát,és elkezdte felszívni az energiát a Kolosszeum erőművéből,előidézve ezzel a Nagy Kataklizma nevű katasztrófát. Egy ellopott Vahki Szállítóval a Toa Metru és Lhikan elmenekültek az árnyékba borult,romba dőlt városból. A Nagy Korát felé haladva azonban Teridax állta útjukat. Harc kezdődött a két fél között a Vahi Kanohiért.

A harc során Lhikan beleugrott Teridax árnyékkezébe,feláldozva ezzel magát,viszont megmentve Vakama életét. A haldokló Turaga Vakamának adta a maszkját,és kifejezte büszkeségét a Tűz Toájának,mielőtt meghalt.

Toa Császárság – Alternatív univerzum

Ebben az alternatív univerzumban Nidihki végzett Lhikannal,mikor az áruló Levegő Toája Tuyet szövetségesévé lépett elő Lhikan helyett. Ezzel Tuyet majdnem az összes élő Toát egy birodalomba szervezte,és ő állt az élére,diktatúrát erőszakolva a Matorán Univerzumra.

Lesovikk látomása

Karzahni a Kanohi Oilsi használatával egy olyan látomást mutatott Lesovikk Toának,amelyben eredetileg Lhikan és ő összefutottak volna a Toa Erődnél,így Lesovikk és a csapata megmentette Lhikant és a társait a Fagytelusoktól. Lhikannak felajánlotta volna,hogy csatlakozzon a csapatához,mivel a Levegő Toa társai nem haltak volna meg a Zyglakok elleni harcban.

Emlékezete[]

Röviddel a Tűz Toájának halála után a Vahki Szállítót,amivel a Toa Metru Mata Nuira menekült,Vakama Lhikan -nak keresztelte. A Metru Nuira tervezett visszatéréskor egy második hajót építettek,aminek a Lhikan II nevet adták.

Később,mikor a Toa Metru Toa Hordikává mutálódott,Vakama és Onewa bizonyítékot találtak,hogy mikor Lhikan a hat új Toát választotta ki,Nuhriit,Vhisolát,Ahkmout,Tehuttit,Ehryét és Orkahmot választotta. Valójában Teridax hat másik nevet (Vakama,Nokama,Whenua,Matau,Nuju,Onewa) ültetett Lhikan elméjébe,így Nuhrii és társai helyett Vakamáék váltak Toává. Lhikan feljegyezte ezt a döntést a naplójában,amit később Vakama megtalált,és elolvasott. Az olvasottak jelentősen befolyásolták a döntését,hogy átpártoljon a Visorakokhoz.

A Nagy Mentés után Vakama elindult megkeresni a Vahit,és belebotlott a Karzahni növénybe. A lény elmondta,hogy Vakama és a csapata voltak a kiválasztottak a Toává válásra,és Mata Nui biztosította,hogy tényleg ők legyenek azok,mivel a Nagy Szellem táplálta a neveket Teridax agyába,aki aztán Lhikanéba.

Mikor a Matoránok felébredtek Mata Nui szigetén,Jaller maszkját eltörve találták,így Vakama nekiadta Lhikan maszkját a régi helyett. Arra semmi esély,hogy Lhikan egyes részei tovább éltek Jallerben,mert Lhikan lenyomata a maszkban elfakult a Nagy Mentés során,és mikor Jaller elsőnek viselte a maszkot,el is tűnt. Habár Jallernek és Lhikannak nagyon hasonlítanak az alapvető tulajdonságaik.

Lhikan maszkját Karzahni ellopta,mikor Jaller a királyságába érkezett. Tahunak azóta már sikerült visszaszereznie,és jelenleg Mata Nui Rendjének birtokában van.

Miközben a Toa Inika az Élet Maszkját kereste,szembetalálkoztak Lhikan illúziójával. Szóvá tette,hogy a Toa Inikák milyen furcsa Toák,és figyelmeztette őket,hogy forduljanak vissza. A látvány megzavarta a Toa Inikát,még ha voltak is elfeledett emlékeik a Toáról. Válaszképpen megkérdezték,ő visszafordulna-e,ha a világ sorsa az ő kezében lenne. Lhikan egyetértett abban,hogy nem,de emlékeztette őket,mi történt,mert nem fordult vissza. A halott Toa ezután eltűnt.

Lhii

Mata Nuin Vakama különféle történeteket talált ki egy Lhii nevű,kitalált Matoránról,akit Lhikanról mintázott. A történetekben teljesen sárga páncélt viselt,és egy Pakari Kanohit. Lhii egy eszköz volt a Turagák számára,hogy emlékezzenek Lhikanra,de közben ne fedjék fel az igazságot Metru Nuiról. A legendákhoz hasonlóan Lhii volt a legjobb láva szörfös Ta-Koroban,még Tahunál is jobb. Állítólag Jaller harcos klánjának vezetője volt a faluban. Ez a hódolat Jaller maszkja iránt,ami valójában Lhikané. Végül azonban szörfözés közben egy tragikus baleset következtében meghalt. Valamennyire minden Ta-Matorán megemlékezett róla. De miután Metru Nui legendái világossá váltak a Matorán számára,kiderült számukra az is,hogy Lhii sosem létezett.

Képességek és Jellemvonások[]

Lhikan parancsolni tudott a Tűz Elemi Erejének,létrehozhatta és irányíthatta a tüzet. A Morbuzakh idején olyannyira kiélezettek voltak a képességei,hogy Toa kövekbe is képes volt szimbólumokat égetni,miközben más Tűz Toák erre nem voltak képesek.

Ismert volt a türelméről,és ezt igazolja az az eset,amikor három j Toát kellett kiképeznie a Sötét Vadászok börtönében. Óvatosságáról Nidhiki beszélt,mikor a Levegő Toája arra emlékeztette,hogy Lhikan régen arra gondolt,hogy ha valahonnan füst tört elő,az a Kanohi Sárkány visszatérését jelentette. Ezen kívül több Toa társát is Dume Turaga védelmére rendelte ahelyett,hogy a Sötét Vadászokat támadták volna. Lhikan nem félt a veszélytől,főleg azóta,hogy elhagyta az erődöt,ahol az eredeti társai meghaltak. Nem szeretett beszélni a múltjáról.

Lhikan nagyon közel állt Metru Nui Matoránjaihoz. Amikor a várost nem kellett védenie a gonosztól,a Matoránok közti vitákat simította el,és segített nekik a hétköznapi problémáik megoldásában. Mikor Teridax Dume helyébe lépett,és még visszavonultabb életet élt,Lhikan átvette a mindennapi ügyek irányítását is.

Maszk és Eszközök

Toaként két Nagy Tűzkardot hordott magával,amelyeket összeillesztve lávaszörfként használhatott. Ugyanezzel repült Metru Nui fölött,amikor őrjáratozott. A Nagy Kanohi Hau-ja megvédte őt a támadásoktól,de rajtaütés esetén nem használt.

Turagaként a Tűzkardjainak egy kisebb változatát hordta,amit pajzsnak használt. Emellett egy szertartási pálcát is használt,ami sétabotnak is alkalmas volt,és ez volt a Tisztségének Jelvénye is. Maszkként a Védelem Nemes Maszkját viselte,ami hasonlóképpen védte meg a támadásoktól,de nem volt olyan erős,mint a Toa Maszk.

Készlet Leírás[]

Lhikan és nagydobozos készletként jelent meg a Kikanalo nevű Rahival 2004-ben. Lhikan 44 darabból állt,a készlet 214-ből. A doboz tartalmazott egy különkiadású,arany Hau maszkot. A készletben lovagolhatott a Kikanalo hátán,habár a filmben sosem szerepeltek egy jelenetben. Mint a filmben,Lhikanhoz két Nagy Tűzkard járt,amelyek összeillesztésével szörfdeszkát vagy pajzsot lehetett készíteni.

Idézetek[]

„Régen elvesztetted a jogot,hogy testvérnek szólíts!” -Lhikan Toa Nidhikihez,Metru Nui Legendája

„Olyan tájékozatlanok vagytok. Nem én vagyok Metru Nui szíve,hanem a Matoránok népe.” -Lhikan Turaga Vakamához,Metru Nui Legendája

„ Ha nem ismered meg önmagad,nem tudod,mi a feladatod.” -Lhikan Turaga Whenuához,Metru Nui Legendája

Érdekességek[]

 • Lhikannak Michael Dobson adta a hangját a Metru Nui Legendája című filmben,a magyar változatban Jakab Csaba.

Megjelenések[]

 • Tuyet Toa halálai
 • Egy Sötét Vadász születése
 • BIONICLE Legendák 4:A Gonosz hagyatéka
 • 19. képregény:Metru Nui ellenségei(csak említve)
 • 20. képregény:Küzdelem az égen(csak említve)
 • 21. képregény:Árnyak álmai(egy látomásban)
 • BIONICLE 2:Metru Nui Legendája
 • BIONICLE Kalandok 4:Metru Nui Legendája
 • Mutran krónikája(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 5:Félelem utazás(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 9:Árnyak hálójában(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 10:Időcsapda(illúzióként)
 • 22.5.képregény(csak említve)
 • BIONICLE Legendák 5:Pokol(illúzióként)
 • Az Árnyék mélységei felé(csak említve)
 • A pusztítás álmai(egy látomásban)
 • Sötét Tükör(csak említve)
 • BIONICLE Legendák 11:A végső küzdelem(csak említve)
 • Takanuva bolg(csak említve)
 • Árnyuralom(csak említve)
 • BIONICLE:Metru Nui – A Legendák Városa
 • BIONICLE: Rahi szörnyek(csak említve)
 • BIONICLE: Sötét Vadászok(csak említve)
 • BIONICLE Enciklopédia(csak említve)
 • BIONICLE Kibővített enciklopédia(csak említve)
 • BIONICLE :Makuta útmutatója az univerzumról
 • Metru Nui felfedező
Advertisement