FANDOM


Lhikan egy hajdani Ta-Matorán volt Metru Nui városában, aki később a Tűz Toájaként a Toa Mangai nevezetű Toa csapat vezetőjévé vált, majd erejét feláldozva megteremtette a Toa Metru csapatot, maga pedig Turagává vált. Nem sokkal azután feláldozta magát, hogy megmentse Vakamát, a Tűz Toa Metruját és a Ta-Matoránok későbbi Turagáját Makuta Teridax támadásától. Ezt követően a Vörös Csillag magához szólította.


Életrajz Szerkesztés

MatoránkéntSzerkesztés

Lhikan korai életéről viszonylag keveset tudni. Annyi bizonyos, hogy kézművesként tevékenykedett Metru Nui városában, körülbelül 17500 évvel Spherus Magna újászületése előtt. Ezidőtájt egy életveszélyes balesetet szenvedett, amitől a Tűz Toája, és Ta-Metru későbbi Turagája, Dume mentette meg. Lhika feltehetően Dume közbenjárásával vált Toává, 7005 évvel ezelőtt.

ToakéntSzerkesztés

7000 évvel a Nagy Kataklizma előtt Lhikan elsődleges feladata a Makoki Kövek védelmezése volt, amelyeket a Toa Fellegvárban őríztek, számos társával együtt.

Egy Vezok és Hakann indította támadás következtében a várat Frostelusok támadták meg. Lhikan azt a parancsot kapta a vezetőjétől,hogy meneküljön el,így lesz egy túlélő,aki beszámolhat a történtekről. mivel Lhikan még csak kezdő Toa volt,beleegyezett,így ő lett az egyetlen túlélő. Menekülés közben megpróbálta megmenteni a Makoki köveket,de közben Vezok már elvitte őket. A csatát követően Lhikan megfogadta,hogy soha többet nem fut el semmi elől.

A Kanohi Sárkány legyőzése

Lhikan végül Metru Nuira utazott tíz társával együtt,hogy legyőzzék a Kanohi Sárkányt. Az egy hónapig tartó csata végezetével a szörnyet legyőzték,és Xiára szállították,ahol Roodakára bízták. A tizenegy Toa ezután elhatározta,hogy Metru Nuiban marad,és megvédik a várost a veszélytől. A Kanohi Sárkány legyőzése után a Toák különféle küldetésekre indultak,így a városban csak három Toa maradt:Lhikan,Nidhiki és Tuyet.

Tuyet árulása

Nagyjából 3500 évvel ezelőtt Metru Nui városában Matorán holttesteket találtak. A nyomok ara utaltak,hogy Tuyet volt a felelős. A Víz Toája beismerte,hogy vahala birtokában volt egy nagy erejű tárgy,a Nui Kő,amire a Sötét Vadásztoknak is fájt a foga. Tuyet hazáját a Sötét Vadászok rohama fenyegette,így Lhikan és Nidhiki arra a következtetésre jutott,hogy a halálesetek egy Vadász leszámolás következményei. Lhikan és Nidhiki több Vadászzal is megküzdött. Lhikan legyőzte Triglaxot és Gladiátort is. Ám miután a Vadászokat legyőzték,előkerült még egy holttest,bizonyítva,hogy nem a Vadászok voltak felelősek. Lhikan ezt követően felkereste Tuyetet,és követelte tőle a Nui Követ. Tuyet elárulta,hogy tényleg nála volt a kő,majd Lhikan és ő harcolni kezdtek. Nidhiki is megérkezett,és segített Lhikannak Tuyet legyőzésében,aki a Nui Követ használta ellenük. Lhikan és Nidhiki vihart gerjesztett a vízoszlop körül,amelyen Tuyet ült. A Víz Toája elvesztette uralmát a Kő felett,és lezuhant. Lhikannak sikerült elkapnia. Nidhiki a Kőért nyúlt,de Lhikan egy energialökettel még előtte elpusztította. Tuyet később eltűnt a Kolosszeum béli börtönéből,köszönhetően Botarnak.

Toa-Sötét Vadász háború

Lhikan később egy 300 fős Toa sereg vezetője lett,mikor a Sötét Vadászok megtámadták Metru Nuit.

Az egyik éjszakai őrjárata során Nidhikibe botlott,akinek Dume Turagát kellett volna őriznie. Lhikan szemrehányást tett Nidhikinek,amiért elhagyta az őrhelyé,tés elküldte őt a város más részeire őrködni.

A következő napon elküldte Nidhikit az után pótló hajókhoz,amelyek valójában További Toákat szállítottak a szigetvárosba. Mikor Nidhiki elindult minden fontosabb részlet nélkül,Lhikan követte,és szemtanúja volt,amint a társa találkozott Lariskával,a Sötét Vadászok egyikével,ezáltal a Tűz Toája rájött az árulásra. Hakann,egy Skakdi megkörnyékezte Lhikant egy üzlettel: a Makoki kövekért cserébe Lhikan egy hírvivőt küldhet az Árnyékoshoz,és értesítheti a Vadászok vereségéről,így a Sötét Vadászok is biztonságban elhagyhatnák a szigetet,és a Toáknak sem lenne bántódása. Annak ellenére,hogy nem akarta elengedni a Vadászokat,Lhikan nem felejtette el,milyen Kőről beszélnek,így elfogadta az ajánlatot. ezt követően egy több,mint száz fős Toa sereget vezényelt a Véget Nem Érő Suttogások Kanyonba. itt a Toák meglepetésszerűen támadtak,és jelet adtak a többi,kétszáz fős támogató seregnek is. Ekkor megengedte a Sötét Vadászonak,hogy távozzanak,de ragaszkodott hozzá,hogy Nidhikit is magukkal vigyék.

Lhikan ezután is a város őre maradt több száz virágzó éven keresztül. Tovább védte Metru Nuit és a Matoránokat,miközben a Toa társai rejtélyes módon eltűntek,egyikük sem ért vissza a küldetésekből.

Mikor Nidhiki és társa,Krekka megjelentek Metru Nuin,és Teridax parancsát követve Lhikanra vadásztak,a Tűz Toája még mindig a város egyetlen védelmezője volt. Mivel tudta,hogy nincs sok ideje,Lhikan hat Toa Követ készített,és hat Matoránnak adta őket,akik így az új Toa Metruvá válhattak. A Sötét Vadászok ugyan rátaláltak a Nagy Templomban,de gyorsan elmenekült,leugorva egy hídról,majd a fegyvereit szörfdeszkának használva felkereste az egyes Matoránokat.

Aminmt Vakamának,az utolsó Matoránnak is odaadta a követ,a Sötét Vadászok ismét rátaláltak,és Nidhiki arra kényszerítette,hogy megöli Vakamát,ha a Tűz Toája nem adja fel. Lhikan megmentette a Matorán életét,de ő maga a Vadászok fogságába került a Véget Nem Érő Suttogások Kanyonban. A börtönben Turagává változott,amint az új Toák megkapták az erejüket.

Turagaként

Amikor három Toa Metrut,Nujut,Whenuát és Onewát elfogták,és a Vadászok börtönébe zárták,meglepve tapasztalták,hogy egy számukra ismeretlen Turaga is raboskodik a börtönben. Lhikan egy sisakot viselt,hogy elrejtse valódi kilétét,és megtanította az új Toákat a maszkok erőinek használatára.

Nuju megtanulta a Kanohi Matatu telekinézis erőit,és egy lyukat tört vele a börtön falára,amin keresztül elmenekültek mindannyian.

Miközben Vakama Le-Metruban utazott,látomása volt,melyben Lhikan Toa alakjában tért vissza. Figyelmeztette Vakamát,hogy hallgasson a látomásaira,különben szenvedni fog a következményektől,ha nem veszi figyelembe őket.

Lhikan és a Toa Metru társai az Archívum egyik alagútjában utazva találkoztak Vakamával,Nokamával és Matauval. Mivel a Toa Metru tagjai újra együtt voltak,Lhikan felfedte magát,és Metru Nui szívének biztonsága felől érdeklődött. Vakama félreértette az első látomását,mert azt hitte,a „Metru Nui szíve” Lhikanra utal. Lhikan ekkor elmagyarázta,hogy valójában a város Matorán lakosságát takarja. Vakama a hibás értelezésén töprengve rátalált az igazi Dume Turagára egy Matorán tartályban. Ezzel világossá vált számukra,hogy egy áruló férkőzött be a városba,és átvette a Turaga szerepét,ráadásul ezzel együtt a város vezetését is.

Lhikan és a Toa Metru a Kolosszeumba utaztak,ahol leleplezték a hamis Turagát. Teridax felfedte magát,és elkezdte felszívni az energiát a Kolosszeum erőművéből,előidézve ezzel a Nagy Kataklizma nevű katasztrófát. Egy ellopott Vahki Szállítóval a Toa Metru és Lhikan elmenekültek az árnyékba borult,romba dőlt városból. A Nagy Korát felé haladva azonban Teridax állta útjukat. Harc kezdődött a két fél között a Vahi Kanohiért.

A harc során Lhikan beleugrott Teridax árnyékkezébe,feláldozva ezzel magát,viszont megmentve Vakama életét. A haldokló Turaga Vakamának adta a maszkját,és kifejezte büszkeségét a Tűz Toájának,mielőtt meghalt.

Toa Császárság – Alternatív univerzum

Ebben az alternatív univerzumban Nidihki végzett Lhikannal,mikor az áruló Levegő Toája Tuyet szövetségesévé lépett elő Lhikan helyett. Ezzel Tuyet majdnem az összes élő Toát egy birodalomba szervezte,és ő állt az élére,diktatúrát erőszakolva a Matorán Univerzumra.

Lesovikk látomása

Karzahni a Kanohi Oilsi használatával egy olyan látomást mutatott Lesovikk Toának,amelyben eredetileg Lhikan és ő összefutottak volna a Toa Erődnél,így Lesovikk és a csapata megmentette Lhikant és a társait a Fagytelusoktól. Lhikannak felajánlotta volna,hogy csatlakozzon a csapatához,mivel a Levegő Toa társai nem haltak volna meg a Zyglakok elleni harcban.

Emlékezete Szerkesztés

Röviddel a Tűz Toájának halála után a Vahki Szállítót,amivel a Toa Metru Mata Nuira menekült,Vakama Lhikan -nak keresztelte. A Metru Nuira tervezett visszatéréskor egy második hajót építettek,aminek a Lhikan II nevet adták.

Később,mikor a Toa Metru Toa Hordikává mutálódott,Vakama és Onewa bizonyítékot találtak,hogy mikor Lhikan a hat új Toát választotta ki,Nuhriit,Vhisolát,Ahkmout,Tehuttit,Ehryét és Orkahmot választotta. Valójában Teridax hat másik nevet (Vakama,Nokama,Whenua,Matau,Nuju,Onewa) ültetett Lhikan elméjébe,így Nuhrii és társai helyett Vakamáék váltak Toává. Lhikan feljegyezte ezt a döntést a naplójában,amit később Vakama megtalált,és elolvasott. Az olvasottak jelentősen befolyásolták a döntését,hogy átpártoljon a Visorakokhoz.

A Nagy Mentés után Vakama elindult megkeresni a Vahit,és belebotlott a Karzahni növénybe. A lény elmondta,hogy Vakama és a csapata voltak a kiválasztottak a Toává válásra,és Mata Nui biztosította,hogy tényleg ők legyenek azok,mivel a Nagy Szellem táplálta a neveket Teridax agyába,aki aztán Lhikanéba.

Mikor a Matoránok felébredtek Mata Nui szigetén,Jaller maszkját eltörve találták,így Vakama nekiadta Lhikan maszkját a régi helyett. Arra semmi esély,hogy Lhikan egyes részei tovább éltek Jallerben,mert Lhikan lenyomata a maszkban elfakult a Nagy Mentés során,és mikor Jaller elsőnek viselte a maszkot,el is tűnt. Habár Jallernek és Lhikannak nagyon hasonlítanak az alapvető tulajdonságaik.

Lhikan maszkját Karzahni ellopta,mikor Jaller a királyságába érkezett. Tahunak azóta már sikerült visszaszereznie,és jelenleg Mata Nui Rendjének birtokában van.

Miközben a Toa Inika az Élet Maszkját kereste,szembetalálkoztak Lhikan illúziójával. Szóvá tette,hogy a Toa Inikák milyen furcsa Toák,és figyelmeztette őket,hogy forduljanak vissza. A látvány megzavarta a Toa Inikát,még ha voltak is elfeledett emlékeik a Toáról. Válaszképpen megkérdezték,ő visszafordulna-e,ha a világ sorsa az ő kezében lenne. Lhikan egyetértett abban,hogy nem,de emlékeztette őket,mi történt,mert nem fordult vissza. A halott Toa ezután eltűnt.

Lhii

Mata Nuin Vakama különféle történeteket talált ki egy Lhii nevű,kitalált Matoránról,akit Lhikanról mintázott. A történetekben teljesen sárga páncélt viselt,és egy Pakari Kanohit. Lhii egy eszköz volt a Turagák számára,hogy emlékezzenek Lhikanra,de közben ne fedjék fel az igazságot Metru Nuiról. A legendákhoz hasonlóan Lhii volt a legjobb láva szörfös Ta-Koroban,még Tahunál is jobb. Állítólag Jaller harcos klánjának vezetője volt a faluban. Ez a hódolat Jaller maszkja iránt,ami valójában Lhikané. Végül azonban szörfözés közben egy tragikus baleset következtében meghalt. Valamennyire minden Ta-Matorán megemlékezett róla. De miután Metru Nui legendái világossá váltak a Matorán számára,kiderült számukra az is,hogy Lhii sosem létezett.

Képességek és Jellemvonások Szerkesztés

Lhikan parancsolni tudott a Tűz Elemi Erejének,létrehozhatta és irányíthatta a tüzet. A Morbuzakh idején olyannyira kiélezettek voltak a képességei,hogy Toa kövekbe is képes volt szimbólumokat égetni,miközben más Tűz Toák erre nem voltak képesek.

Ismert volt a türelméről,és ezt igazolja az az eset,amikor három j Toát kellett kiképeznie a Sötét Vadászok börtönében. Óvatosságáról Nidhiki beszélt,mikor a Levegő Toája arra emlékeztette,hogy Lhikan régen arra gondolt,hogy ha valahonnan füst tört elő,az a Kanohi Sárkány visszatérését jelentette. Ezen kívül több Toa társát is Dume Turaga védelmére rendelte ahelyett,hogy a Sötét Vadászokat támadták volna. Lhikan nem félt a veszélytől,főleg azóta,hogy elhagyta az erődöt,ahol az eredeti társai meghaltak. Nem szeretett beszélni a múltjáról.

Lhikan nagyon közel állt Metru Nui Matoránjaihoz. Amikor a várost nem kellett védenie a gonosztól,a Matoránok közti vitákat simította el,és segített nekik a hétköznapi problémáik megoldásában. Mikor Teridax Dume helyébe lépett,és még visszavonultabb életet élt,Lhikan átvette a mindennapi ügyek irányítását is.

Maszk és Eszközök

Toaként két Nagy Tűzkardot hordott magával,amelyeket összeillesztve lávaszörfként használhatott. Ugyanezzel repült Metru Nui fölött,amikor őrjáratozott. A Nagy Kanohi Hau-ja megvédte őt a támadásoktól,de rajtaütés esetén nem használt.

Turagaként a Tűzkardjainak egy kisebb változatát hordta,amit pajzsnak használt. Emellett egy szertartási pálcát is használt,ami sétabotnak is alkalmas volt,és ez volt a Tisztségének Jelvénye is. Maszkként a Védelem Nemes Maszkját viselte,ami hasonlóképpen védte meg a támadásoktól,de nem volt olyan erős,mint a Toa Maszk.

Készlet Leírás Szerkesztés

Lhikan és nagydobozos készletként jelent meg a Kikanalo nevű Rahival 2004-ben. Lhikan 44 darabból állt,a készlet 214-ből. A doboz tartalmazott egy különkiadású,arany Hau maszkot. A készletben lovagolhatott a Kikanalo hátán,habár a filmben sosem szerepeltek egy jelenetben. Mint a filmben,Lhikanhoz két Nagy Tűzkard járt,amelyek összeillesztésével szörfdeszkát vagy pajzsot lehetett készíteni.

Idézetek Szerkesztés

„Régen elvesztetted a jogot,hogy testvérnek szólíts!” -Lhikan Toa Nidhikihez,Metru Nui Legendája

„Olyan tájékozatlanok vagytok. Nem én vagyok Metru Nui szíve,hanem a Matoránok népe.” -Lhikan Turaga Vakamához,Metru Nui Legendája

„ Ha nem ismered meg önmagad,nem tudod,mi a feladatod.” -Lhikan Turaga Whenuához,Metru Nui Legendája

Érdekességek Szerkesztés

 • Lhikannak Michael Dobson adta a hangját a Metru Nui Legendája című filmben,a magyar változatban Jakab Csaba.

Megjelenések Szerkesztés

 • Tuyet Toa halálai
 • Egy Sötét Vadász születése
 • BIONICLE Legendák 4:A Gonosz hagyatéka
 • 19. képregény:Metru Nui ellenségei(csak említve)
 • 20. képregény:Küzdelem az égen(csak említve)
 • 21. képregény:Árnyak álmai(egy látomásban)
 • BIONICLE 2:Metru Nui Legendája
 • BIONICLE Kalandok 4:Metru Nui Legendája
 • Mutran krónikája(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 5:Félelem utazás(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 9:Árnyak hálójában(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 10:Időcsapda(illúzióként)
 • 22.5.képregény(csak említve)
 • BIONICLE Legendák 5:Pokol(illúzióként)
 • Az Árnyék mélységei felé(csak említve)
 • A pusztítás álmai(egy látomásban)
 • Sötét Tükör(csak említve)
 • BIONICLE Legendák 11:A végső küzdelem(csak említve)
 • Takanuva bolg(csak említve)
 • Árnyuralom(csak említve)
 • BIONICLE:Metru Nui – A Legendák Városa
 • BIONICLE: Rahi szörnyek(csak említve)
 • BIONICLE: Sötét Vadászok(csak említve)
 • BIONICLE Enciklopédia(csak említve)
 • BIONICLE Kibővített enciklopédia(csak említve)
 • BIONICLE :Makuta útmutatója az univerzumról
 • Metru Nui felfedező
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.