BIONICLE Wiki
Advertisement

A Matoránok a Nagy Szellem, Mata Nui választott népe, és a Matorán Univerzum legnépesebb faja voltak, annak ellenére, hogy sem erő, sem méret tekintetében nem kiemelkedő teremtmények. A Matoránok ezzel szemben szorgos, állhatatos nép.


Történelmük[]

A Matoránok a Spherus Magna bolygón őshonos Agori törzsekből származó Nagy Lények első teremtményei voltak, akik saját küllemük alapján mintázták meg őket. A Matorán faj első képviselői az Av-Matoránok, azaz Fény elemű teremtmények voltak, akik prototípusként szolgáltak a későbbi Matoránok számára. Az Av-Matoránok számos olyan tulajdonsággal rendelkeztek, amellyel új társaik már nem, többek közt képesek voltak használni a Fény erejét, életük végével pedig Bohrokká alakultak. A Matoránok létezésének célja az óriásrobot, Mata Nui testében megteremtett univerzum benépesítése volt. Ők építették fel Artakha szigetén és a Déli Kontinensen található településeket, Metru Nui metropoliszát, majd a Nagy Szellem testén kívül elhelyezkedő Mata Nui szigetén álló falvakat. A Matoránok részt vettek Mata Nui megalkotásában, az ígéretes teljesítményt nyújtó Matoránok abban a kiváltságban részesülhettek, hogy Artakha szigetén dolgozhattak, a Fényben. A Matoránok több alfajra oszlottak, különböző elemek, és az azokhoz rendelhető színek szerint. Ennek megfelelően különböző környezetben építették fel otthonaikat, vulkanikus, erdős, sivatagos, földalatti, vízközeli vagy éppen jeges területeken. Eleinte a Matoránok a Mata Nui óriásrobot testében épült Metru Nui metropoliszában éltek, ám Makuta Teridax hatalomátvételi kísérlete után arra kényszerültek, hogy elhagyják a Nagy Szellem testét, és a robot arcát fedő, Mata Nui névre elkeresztelt szigeten építsenek maguknak új otthont. Mivel Teridex számos Matoránt gömbalakú börtönbe zárt és mesterséges álmot bocsátott rájuk, a faj ezen tagjai elvesztették korábbi termetüket, és jóval kisebbé váltak. Ennek ellenére mégis képesek voltak felépíteni falvaikat és sikeresen megvédték magukat a sziget veszélyeitől. Szellemi életük felett az őket Mata Nui szigetére vezető Toa Metru tagjaiból lett bölcsek, a Turagák, testi épségük felett pedig az ezer év múlva megjelent hősök, a Toák őrködtek.

Lokációk[]

 • Mata Nui szigete: Miután elhagyták Metru Nuit, a Matoránok kivándoroltak a Nagy Szellem testéből, és az óriásrobot arcát fedő szigeten leltek otthonra. Miután a Matoránok visszatértek Metru Nuiba, a  sziget megsemmisült, hogy Nagy Szellem felébredhessen.
 • Metru Nui: A Matorán nép elsődleges otthona, egy hatalmas metropolisz.
 • Karzahni : Valaha a sérült Matoránok gyógyítására szolgált, ám a sziget ura és névadója átalakította, ezzel pedig rabszolgájává tette őket. Miután a Toa Nuvák felszámolták a birodalmat, a Matoránok visszanyerték szabadságukat, és visszatértek Metru Nuiba.
 • Artakha szigete: Körülbelül száz Matorán élt a sziget urával békében
 • Északi Kontinens:
 • Tren Krom félsziget
 • Nynrah: Matorán kézművesek otthona kiket Nynrah Szellmeknek hívnak
 • Xia: Néhány Nynrah Szellem tartózkodik a szigeten
 • Déli Kontinens: Néhány Karzahni által „megjavított „ matorán” él itt.
 • Voya Nui:
 • Mahri Nui: régebben, egykor Voya Nui része volt mely a vízbe zuhant és onnan az ott élők később visszatértek Voya Nuiba és a vízalatti falu elpusztult.
 • Karda Nui: régebben, Fény-Matoránok éltek itt mégnem Takanuva evakuálta őket a Vihartól Metru Nuiba.
 • Déli Szigetek

Képességek és Jellemvonások []

A Matoránok a Matorán Univerzum legtöbb lakójához hasonlóan biomechanikus, azaz félig mesterséges, félig organikus teremtmények. Habár testük nagyrészt gépi elemekből épül fel, a Matoránok testvázuk alatt valódi szervekkel rendelkeznek, szükségük van táplálkozásra, és arra, hogy lélegezzenek. Habár képtelenek a biológiai szaporodásra, nem ismeretlenek előttük a romantikus érzelmek. Ismertetőjegyeiket tekintve a Matoránok kistermetű, ezzel szemben erős és kitartó lények. Elemi erővel nem bíró Kanohi maszkokat viselnek, amely nélkül rövid távon elgyengülnének, hosszú távon pedig elveszítenék eszméletüket. Nyelvük és társadalmi érzékenységük velük született adottságok, amelyeket a Nagy Lények tápláltak beléjük, hogy azonnal munkába állhassanak.


Társadalom[]

A Matoránok kereskednek , dolgoznak, építenek , munkálkodnak. A munkájuk élteti Mata Nuit a Nagy Szellemet. Kíséreleteznek , építenek és ha kell küzdenek. Ga-Materuban matorán tantíja a matoránt még Mata Nui szigetén Turaga volt a tanár. A matoránok bátrak és nem adják fel egykönnyen. Megtanultak bánni a Protodermisszel.


Erkölcs és Hit[]

A Matoránok többmint kilencven százaléka jó(kivéve Ahkmou és Vultraz) A Matoránok az árnyék elemének hatásáraátállhatnak a gonosz oldalra de azt a Klakk Rahi sikolya visszaváltoztattja.

A Matornáok a Nagy Szellemben hisznek és tisztelik legendáit. A Három Erény(Egység-Kötelesség-Végzet) a legfőbb törvényük.

Alfajaik[]

A Matoránok számos alfajra oszlanak fel, ennek megfelően más-más képességekkel rendelkeznek. Egyes tagjaik Toává, és ha beteljesítették sorsukat, erejüket feláldozva Turagákká válhatnak. Minden Matoránban nyugszik egyfajta elemi erő, amely, ha felébresztik, Toává formálhatja őket.

o Ta-Matorán: Tűz eleműek, jól tűrik a magas hőmérsékletet, többségük férfinemű. Testvázuk és Kanohijuk piros, narancssárga, sárga és fekete. Szorgos és felelősségteljes nép.

o Ga-Matorán Víz eleműek,hosszabb ideig képesek a víz alatt tartózkodni, mint egyéb elemű társaik, kiváló úszók. Többségük nőnemű. Testvázukban és Kanohijukban a kék szín árnyalatai köszönnek vissza. Általánosságban kedves, barátságos nép.

o Le-Matorán: Levegő eleműek, ügyesek és gyorsak, jól kiismerik magukat a vadonban. Szívesen tartózkodnak magas pontokon, többségben férfineműek. Testvázukban és Kanohijukban a zöld szín árnyalatai köszönnek vissza. Általánosságban jókedélyű, tréfás hajlamú nép.

o Onu-Matorán: Föld eleműek, kiválóan látnak a sötétben, de abból fakadóan, hogy idejük nagy részét a földalatt töltik, nehezen viselik a felszín erős fényviszonyait. Többségben férfineműek. Testvázuk és Kanohijuk fekete, illetve szürke színű. Legtöbbjük tisztelettel adózik a múlt előtt.

o Ko-Matorán Jég eleműek, jól tűrik a hideget. Mechanikus testvázuk és Kanohijuk fehér. Leginkább férfineműek, népük tagjai kissé visszahúzódóak, már-már zárkózottak, komoly gondjuk van a jövőre.

o Po-Matorán Kő eleműek, a Matoránok közül a legerősebb fizikummal rendelkező faj tagjai. Általában sivatagokban és hegyekben rendezkednek be. Testvázuk és Kanohijuk színei barna, narancs, sárga és fekete. Gyakorlatias nép, akik leginkább a látható, kézzelfogható dolgokat kedvelik.

o Av-Matorán Fény eleműek, az elsőként megteremtett Matorán faj. Képesek kedvük szerint megváltoztatni testvázuk és Kanohijuk színét, apró fénycsóvákat lőni és különleges energiakardokat forgatni. Mérsékelt elemi erővel is rendelkeznek, tagjaik egyaránt lehetnek férfi- és nőneműek.

o Fe-Matorán: Vas eleműek, fizikai állóképességük kimagasló. Testvázuk és Kanohijuk színei fémes szürke, arany, bronz és sötétnarancs. Sokukat Nynrah Szellemként emlegetnek.

o De-Matorán: Hang eleműek, éles hallással rendelkeznek, ezért a csendes környezetet kedvelik. Testvázuk és Kanohijuk színe leginkább szürke.

o Árnyék-Matorán Olyan Matoránok akiket megfosztottak fényüktől.

o Vo- Matorán: Nagy ellenállást tanúsítanak az elektromos energiával szemben. Többségük nőnemű. testvázuk és Kanohijuk színe fehér és kék.

o Su-Matorán: Plazma eleműek, jól tűrik a hőt és a napfényt. Többnyire férfineműek, testvázuk és Kanohijuk fehér és narancs színű.

o Bo-Matorán: Növény eleműek, szakértőnek minősülnek a növények tulajdonságai, így a mérgek terén is. Legszívesebben az erdőfedte területeken élnek. Testvázuk és Kanohijuk zöld és kék.

o Fa-Matorán: Mágnesesség eleműek, belső iránytűvel rendelkeznek, ezért jól tájékozódnak. Testvázuk és Kanohijuk szürke és fekete.

o Ba-Matorán: Gravitáció eleműek, jól tűrik a magas gravitációs nyomást. Általában férfineműek,  testvázuk és Kanohijuk bíbor és fekete.

o Ce- Matorán: Psziché eleműek, ezért kimagasló ellenállást tanúsítanak a mentális támadásokkal szemben. legtöbbjük nőstény, testvázuk és Kanohijuk színe kék és arany.

Érdekességek[]

A Matorán népet 2001-ben, a Bionicle termékek első megjelenésekor eredetileg Tohungának nevezték. A termék alapján készült számítógépes játékban, a Mata Nui Online Game-ben is e név alatt szerepelnek, ahogyan a BIONICLE: Quest For the Toa témájú McDonald's ajándéksorozatban is. A "Tohunga" kifejezés azonban, mint a Matorán nyelv számos kifejezése, a polinéz őslakos Maori nép nyelvben gyökeredzik. A "Tohunga" a maori nép szellemi vezetőinek, a papi réteg tagjainak, illetve művészeinek megnevezése, így a névválasztás érthető módon érzékenyen érintette a maori népet. A Lego ezért a továbbiakban az egyedi, így voltaképp értelmetlen "Matorán" névvel illete a Nagy Szellem népét. A Lego és a maori nép közti megállapodás értelmében a következő nevek (bal oldalon a Maori, jobb oldalon a Lego által kitalált elnevezések) kerültek megváltoztatásra:

Huki = Hewkii


Hoi = Parti Teknős


Jala = Jaller


Koli = Kolhii


Kuna = Bog Kígyó


Maku = Macku


Puku = Pewku

Advertisement