BIONICLE Wiki
Advertisement
„Sötét Vadászok – ez a név évezredek óta félelmet ültetett mindenki szívébe a Toától a Makutáig. Az univerzum minden zugából összetoborozva ezek a tolvajok,hajcsárok és szörnyetegek egy szervezetbe tömörülnek,amelynek keze elér minden tanácsterembe és árnyas zugba is.”
- Az Árnyékos,Sötét Vadászok


A Sötét Vadászok egy csapat zsoldos és fejvadász egy önálló vezető parancsnoksága alatt,akit a világ egyszerűen Árnyékosként ismer. A Sötét Vadászok egyetlen fontos szabálya az,hogy a tagjai közül bárki elválla egy megbízást,ha a jutalom elég nagy,nem törődve a kockázattal saját maga és mások számára. Aki belép a Sötét Vadászok közé,egy létre az marad. Akik megpróbáltak kilépni a szervezetből,azokat kivégezték. A legtöbb tag kódnevet használ,valódi nevük pedig rég feledésbe merült.

Történet[]

Set Odina2

Sötét Vadászok egy gyakorló téren

Ősi,az Árnyékos szülőföldjének egyik lakója újfajta üzletbe kezdett:bérbe adta magát annak,aki a legtöbbet fizetett. Az Árnyékosnak megtetszett az ötlet,és felkereste Ősit egy közös üzlet reményében. Az Árnyékos hamarosan megalapította a Sötét Vadászokat,és átvette az irányítást Odina szigete fölött,elűzve az eredeti lakókat. A Vadászok ekkor belekezdtek a hosszú,gonosz pályafutásukba,ellopva értékes tárgyakat,Toákat ölve,Turagákat eltüntetve,és új tagokat toborozva mutáció segítségével,erőszakkal és árulással. Belekezdtek egy kölcsönösen előnyös üzletbe a Makuta Testvériséggel. A Testvériség a tagjainak tehetségét használva kísérleteztek Odina ügynökein,hogy erősebb és hatékonyabb Rahikat hozzanak létre,valamint kölcsönadták fegyvereiket,és a Sötét Vadászok örömmel ajánlották fel szolgálatukat a Makutáknak.

A Sötét Vadászok még Arthaka pálcáját is ellopták a Metru Nui Archívumból. Az Árnyékos később egyszerű fizetőeszköznek használta a Vortixxtól rendelt fegyverekért.

A Vadászok egy szárnyas ügynökét elküldték a Makoki kövekért egy jól őrzött erődítménybe. A tag később elárult néhány dolgot a küldetésről Hakannak,egy Skakdinak,aki a társával,Vezokkal együtt ellopta a követ a Vadászok elől. Ősi végül elkapta a menekülő Skakdikat,és az Árnyékos elé vitte őket. A két Skakdit négy társukkal együtt bevették a szervezetbe.

Hamarosan öt Skakdi eltervezte,hogy megdöntik az Árnyékos hatalmát. Vezoknak és Zaktannak sikerült elterelni Prototípust az erőd kapujától,de odabent Sötétség állta útjukat. Az engedetlen Vadászokra büntetés várt,ezért az Árnyékos a szemsugaraival Zaktanra lőtt,aki dezintegrálódás helyett egy halom Prototidává vált.

Az Árnyékos felfigyelt Metru Nui szigetvárosára,amely viszont más hatalmak kezében volt. Elengedte az ősi Kanohi Sárkányt a városban,de a lényt Toa Lhikan és csapata legyőzte,majd Xiára szállíttatta. Az Árnyékos még számtalanszor próbálkozott a város megszerzésével,és mikor Dume Turaga elfogási kísérlete is kudarcba fulladt,háborút kiáltott ki a Vadászok és a város között. A seregei megszállták Metru Nuit,de Toa Naho átjutott az őrszemeken,és segítséget kért további Toáktól. A Toa Mangai egyik tagja,Nidhiki elárulta a saját társait a város fölötti hatalomért cserébe. Üzletet kötött az Árnyékos egyik legmegbízhatóbb harcosával,Lariskával,és hajlandó volt átadni a várost. Lhikán közben kémkedett Nidhiki után,és mikor rájött társa árulására,üzletet ajánlott fel Hakannak a Makoki kövekért,a Vadászok seregeit pedig körbevették a Toák felmentő seregei. Ahelyett,hogy követelte volna tőlük Odina hollétét,Lhikan elengedte a Vadászokat,azzal a feltétellel,hogy Nidhikit is magukkal viszik. A Vadsázok hamarosan visszalopták a Makoki köveket,és hat részre hasították,majd a Makuta Testvériségnek ajándékozták a darabokat.

Évezredekkel később három Vadász(Nidihki,Krekka és Eliminátor) Metru Nuira utaztak teljesíteni egy megbízást a város Makutájának,Teridaxnak. A Vadászoknak végezni kellett a Toákkal,és megtalálni a Nagy Korongokat. Végül Teridax megölte Krekkát és Nidhikit,ezzel új testet alkotva magának,és előidézve a Nagy Kataklizmát.

A Toákat gyanúsítva Krekka és Nidhiki haláláért,az Árnyékos és hűséges testőre,Sentrakh Metru Nuira utaztak. Voporak is velük ment,ám ő valójában az Idő Maszkját akarta megszerezni Toa Vakamától. Később még meg is akarta ölni a Toát a Vadászok haláláért. Vakamának sikerült meggyőznie az igazságról,hogy Teridax volt Krekka és Nidhiki gyilkosa. Ez a tény párbajt eredményezett az Árnyékos és Teridax között. Az Árnyékos elpusztította Teridax szárnyait,mialatt ellenfele belelökte őt Voporak időmezejébe,és az Árnyékos több ezer évet öregedett. A zűrzavarban Vakama visszaszerezte a Vahit,és elmenekült. Krekka és Nidhiki halála miatt az Árnyékos háborút indított a Makuták ellen.

1000 évvel később hat Sötét Vadász elhatározta,hogy kilépnek a szervezetből,magukat Pirakának nevezték. Az Árnyékos igen dühös lett az árulás miatt,és elgondolkozott azon,vajon érdemes-e kettéválasztani a sereget az árulók és a Kanohi Ignika keresésére vagy fenntartani a háborús helyzetet. Végül egy csapat Vadászt küldött Zakazra,a Pirakák otthonába,hátha felbukkannak,de ezeket a tagokat Spiriah Makuta Zyglak serege elpusztította.

Mikor Mata Nui Rendje is háborúba lépett a Makuta Testvériséggel,a Rendnek kémkedő Ős rávette az Árnyékost egy szövetség kialakítására. Először is meg kellett állítaniuk Xia lakóit,akik a szigetükről fegyverekkel látták el a Testvériséget. Az Árnyékos igen komolyan vette a dolgot,és felkészítette seregét a Vortixx faj kiirtására és Xia elpusztítására. A Toa Hagah eközben már megpróbált alkut kötni Xia Rahijaival,de feltűntek a Vadászok,és a Toáknak szembe kellett nézniük a Sötét Vadász flottával. Toa Helryx,a rend vezetője ebben a feszült helyzetben érkezett a helyszínre. Gyorsan emlékeztette az Árnyékost,hogy a feladata Xia elfoglalása vagy blokád alá vétele,nem pedig az elpusztítása. Megfenyegette a Vadászok vezetőjét,hogy amennyiben nem tartja be az utasításait,elpusztítja a seregét. A Vadászok így végül csak megszállták a szigetet.

Miközben az Árnyékos a szigeten járkált,összefutott egy Vortixxszal,aki Makuta Kojol egyik vírusát rejtegette. Az Árnyékos megölte a Vortixxot,majd beszélt a vírusról Ősinek,aki a Vortixxhoz hasonlónak végezte. ABarrakik később felkeresték az Árnyékost,és felajánlották a tudásukat a vírus használatához. Az Árnyékos találkozót kért Pridakkal Karzahnin.

Mikor Teridax átvette a hatalmat a Matorán Univerzum fölött,egy nagy létszámú Rahkshi hadsereget küldött Odina szigetére a Vadászok elpusztítására,de ők addigra áttelepültek Xia szigetére.

Teridax halála után a megmaradt Sötét Vadászok Spherus Magnára vándoroltak.

Toa Császárság Alternatív Univerzum

Ebben az alternatív univerzumban Toa Tuyet a Nui Kő használatával mérhetetlen erőt gyűjtött,és a Matorán Univerzum ura lett. A Toákat egy birodalomba szervezte,hogy rendet tartsanak az univerzumban. Tervei között szerepelt a Sötét Vadászok elpusztítása,és ezt véghez is vitte. A támadás következtében sok Vadász meghalt,köztük Lakozó is. Akik megmaradtak,mint Őr,Eredeti és Sötétség részt vettek a Pohatu vezette lázadásban.

Az Árnyékos Toa Nahos segítségével elmenekült,a pálcáját azonban az Archívumba vitték trófeaként.

A Toa Császráság elleni lázadásban a Sötét Vadászok a Colosseumban gyűltek össze,társulva Matoránokkal,Vortrixxokkal és más elnyomott lényekkel együtt.

A Királyság – Alternatív Univerzum

Ebben az alternatív univerzumban a Sötét Vadászok nagy része elmenekült a Matorán Univerzumból. Az új hazájukba érve ők lettek a rendfenntartók,míg a Toák másra használták erőiket. Vezon véletlenül véletlenül teleportálódott ide,miután az arcára nőt egy Olmak Kanohi. Észrevett egy csapat Matoránt és Sötét Vadászt,akik egy hatalmas ágyút építettek,hogy kijuthassanak az űrbe.

Ismert tevékenységek[]

 • Arthaka pálcájának ellopása Metru Nui Archívumából.
 • A Nui Kő megszerzésének kísérlete Toa Tuyettől
 • A Toa/Sötét Vadász háború kirobbantása
 • Prototípus lőfegyverek ellopása a Nynrah Szellemektől.
 • A Toa Mangai tagjainak megölésére bérelték fel őket.
 • A Sötét Vadász/Makuta Tetsvériség háború kirobbantása
 • Számtalan Toa megölése
 • Tagok kényszerítése a szervezethez való csatlakozáshoz
 • Toa Zarian elfogása,és sztázistartályba helyezése
 • Xia szigetének blokád alá vonása,a Mata Nui Rendjével való szövetségkötés után.

Ismert tagok[]

 • Az Árnyékos, a vezető
 • Amphibax, egy kétéltű Sötét Vadász
 • Árnyéklopó, ősi Sötét Vadász,képes árnyékenergiák használatára
 • Barbár, egy Toa Hordika,aki felett gonosz énje uralkodik
 • Bosszú, Sötét Vadász,aki végezni akart Teridaxszal
 • Bűvész, egy Sötét Vadász,aki kómában van,miután fel akarta szívni egy Makuta erejét
 • Csöndes, egy lopakodó Sötét Vadász
 • Eliminátor, egy Sötét Vadász,akinek feladata a kudarcot vallott Sötét Vadászok megölése
 • Eltűnő, független Sötét Vadász,akiről az Árnyékos azt feltételezte,hogy a Makuta Testvériségnek dolgozik
 • Eredeti, fárasztó Sötét Vadász,akinek földjét Visorakok szállták meg
 • Fantom, Nynrah Szellem,aki kísérleti alany volt,majd szörnyeteggé vált a barátai szemében
 • Forgó, valaha Levegő Toa volt,mostanra eredményes Sötét Vadász
 • Földalatti, valaha Onu-Matorán volt,ma Toákat vadászó Sötét Vadász
 • Gladiátor, Sötét Vadász Stelt szigetéről
 • Gyűjtő, Sötét Vadász,akinek szokása begyűjteni az áldozatai páncéljának egy részét
 • Kegyenc, Sötét Vadász,aki egy Rahi kísérlet eredménye
 • Kereső, Sötét Vadász,aki korábban a Makuta Testvériségnek dolgozott,és a Fény Maszkját őrizte
 • Kraata-Kal, eredetileg egy Kraata,amit belemártottak abba az anyagba,ami a Bohrokot Bohrok-Kallá változtatta,majd speciális páncélt kapott
 • Lakozó, Sötét Vadász,aki a háborúk után Metru Nuiban kémkedett. Mata Nui Rendje elfogta
 • Lariska, könyörtelen női sötét Vadász
 • Légiőr, buta,de veszélyes Sötét Vadász,Odina őreinek egyike
 • Leselkedő, erős és gyors Sötét Vadász
 • Méreg, Sötét Vadász,aki képes méreggel bánni
 • Nyomász, Sötét Vadász,aki gyűlöli a Visorakokat és Roodakát
 • Prototípus, eredetileg két Toa volt,akik a Fúziós lándzsa miatt összenőttek,ma Sötét Vadász
 • Pusztító, Sötét Vadász,akinek életét homály fedi
 • Rohamozó, kegyetlen Sötét Vadász,aki korábban egy Kane-Ra bika volt
 • Romboló, erős és kegyetlen Sötét Vadász,akinek nincsenek emlékei korábbi életéről
 • Sentrakh, Az Árnyékos élőhalott testőre
 • Sötétség, árnyakban rejtőzködő Sötét Vadász,aki mindenhová követi az Árnyékost
 • Triglax, alakváltó Sötét Vadász
 • Tűzdracax, Sötét Vadász,aki energizált Protodermisbe esett,és átalakult
 • Utánzó, Sötét Vadász,aki képes lemásolni mások mozdulatait

Korábbi tagok

 • Krekka(halott)
 • Nidhiki(halott)
 • Őrködő(halott)
 • Ősi(halott)
 • Hét Piraka,fosztogató Sötét Vadászok

• Avak

• Thok

• Reidak

• Hakann

• Vezok

• Zaktan(halott)

• Vezon(nem hivatalosan)

 • Zsarnok
 • Egy szárnyas tag,aki elárulta a Makoki kövek hollétét Hakannak;az Árnyékos megölte a szemsugaraival
 • egy Sötét Vadász,aki egy társával Légiőr otthonszigetére mentek;Légiőr megölte
 • Sötét Vadászok a hajóikon Zakaz környékén;mindegyikkel Zyglakok és Skakdik végeztek
 • Ismeretlen számú Sötét Vadász,akik meghaltak a Sötét Vadász/Makuta Testvériség háborúban
 • Ismeretlen számú Sötét Vadász,akik különféle küldetéseken vesztették életüket
 • Két Sötét Vadász,akik Eltűnő után kémkedtek
 • Korábbi Sötét Vadászok,akik mostanra a Barrakik sregeiben szolgálnak

Szolgák

Ezek a teremtmények nem Sötét Vadászok,de a szervezetnek dolgoznak.

 • Voporak, egy lény,aki mutálódott,és megérzi a Vahi Kanohi,az Idő Maszkjának jelenlétét(kölcsönben a Makuta Testvériségtől)
 • A Jegyző, aki mindent leír,amit az Árnyékos mond vagy tesz
 • Horidka Sárkányok, nyolc Sötét Vadász,akiket Hordika méreg mutált

Korábbi szolgák

 • Nui Rahi, egy mutált Rahi,amit a Sötét Vadászok és a Makuta Testvériség használt Toák megölésére
 • Roodaka, kettős ügynökként segítette a Sötét Vadászokat és a Makuta Testvériséget is a háború során

Infrastruktúra[]

A szervezetet az Árnyékos irányítja,és szigorú szabályokhoz kötött a működése. Minden kincs vagy érték,amit a Vadászok a küldetéseken szereznek,az Árnyékos tulajdona,és ezt kötelesek átadni neki,aki arról ismert,hogy keményen megbünteti azokat,akik nem hozzák el neki a kívánt fizetséget.

A tagoknak először teljesíteni kell bizonyos feladatokat,,hogy bekerülhessenek a szervezetbe. A feladatok felfedik egy harcos képességeit a lelki erejétől a fizikai erőnlétig. Akik elbuknak a teszteken,szabadon távozhatnak a szigetről,mivel nem látták az Odinára vezető utat az érkezéskor. de ha valaki egyszer bekerült a Sötét Vadászok közé,ez a poszt az egész életére szól,mivel a lázadókat és árulókat kivégzéssel büntetik.

A Sötét Vadászok egy teljesen haszon alapú szervezet;egy fontos szabálya a Vadászoknak,hogy egy harcos bármilyen küldetést elvállal,amennyiben a fizetség elegendő,nem foglalkozva az esetleges veszélyekkel másokra és magára nézve. Az Árnyékos emellett nagyon komolyan veszi a büszkeségét ért sérelmeket. Aki megöl egy Vadászt,azt meg kell ölni;erre jó példa az az eset,mikor Teridax végzett két Vadásszal,és az Árnyékos háborút indított az egész Testvériség ellen.

Megjelenések[]

 • Egy Sötét Vadász Születése
 • 25. képregény: A Rahaga születése(visszatekintésben)
 • BIONICLE Kalandok 1.Metru Nui Titka
 • BIONICLE Kalandok 2:Tűzpróba
 • 20.képregény:Küzdelem az égen
 • 21.képregény:Árnyékálmok(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 4:Metru Nui legendája
 • BIONICLE 2:Metru Nui Legendája
 • BIONICLE Kalandok 6:Árnyak Labirintusa(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 7:A Visorak hálójában(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 8:A Hordika Küzdelme(csak említve)
 • BIONICLE Kalandok 9:Árnyak hálójában(csak említve)
 • Lakozó beszámolója
 • BIONICLE Legendák 1:A Végzet Szigete(csak említve)
 • BIONICLE Legendák 2:Sötét Végzet(csak említve)
 • BIONICLE Legendák 3:Erőjáték(csak említve)
 • BIONICLE Legendák 4:A Gonosz hagyatéka
 • BIONICLE Legendák 5:Pokol(csak említve)
 • BIONILCE Kalandok 10.Időcsapda
 • Toa Nuva blog
 • BIONICLE Legendák 10:A Titkok Mocsara(csak említve)
 • Félszövetség
 • A Királyság(egy alternatív univerzumban)
 • Sötét Tükör(egy alternatív univerzumban)
 • Végzet háború
 • Árnyak lakói
 • Takanuva Bolgja(csak említve)
 • Árnyuralom
 • BIONICLE:Metru Nui – A Legendák Városa(csak említve)
 • BIONICLE:Sötét Vadászok
 • BIONICLE Világ
 • BIONICLE Enciklopédia(csak említve)
 • BIONICLE Kibővített Enciklopédia(csak említve)
Advertisement