BIONICLE Wiki
Advertisement
"Harcolunk.Győzünk.Megszerzünk.Mi vagyunk a Skrall!"
-Skrall harcos- Bara Magna Homokja


A Skrall egy vad és brutális faj,akik Bara Magnán élnek.

eredendő oldal: Fajok

Történet[]

A Skrall valaha harcolt a Magháborúban, mielőtt a Széttörés szétrombolta Spherus Magnát. A kataklizma bekövetkezése után elszigetelődtek a hazájuktól, és elkezdték meghódítani a Fekete Tüske-hegység északi részét. Hamarosan titokzatos, alakváltó lények támadásainak áldozatai lettek, akiket Baterrának neveztek el,egy ősi Skrall szó, jelentése "csendes halál". Nem voltak képesek harcolni ezek ellen az erőteljes lények ellen, így a Skrallok sorai megtizedelődtek,és a vezető osztály tagjai egy kivételével mind megsemmisültek.

Egy évvel később Tuma, az egyetlen életben maradt vezetője a Szikla Törzsnek, elrendelte, hogy vándoroljanak Bara Magna pusztaságától délnek. Tuma hátrahagyta a területen megmenekült női Skrall tagokat. Végül belekényszerítette a Skrallt a Glatorian rendszerbe, vetélkedni más törzsekkel természeti kincsekért és más értékes tárgyakért.

A Skrall hamarosan elkezdett bebörtönözni Agorit, Glatoriant és a vadállat Voroxot Roxtusban, hogy a saját céljaikra használják őket. Tuma megparancsolta a Skrallnak,hogy havonta vigyék ki a Voroxot a Baterra vándorlásának felderítése céljából.

Egy Skrall őrjáratot elküldtek a nyugati romokhoz, keresve egy ősi relikviát, amelyet Certavus könyveként ismerünk. Sikertelenül, üres kézzel tértek vissza Roxtusba, és Tuma büntetésül egy Spikit megetetésére kényszerítette őket. Ez a szörnyeteg gyorsan a saját ételévé tette a vétkezett Skrallokat, és felfalta őket.

Tuma, követelve egy Tesara által felfedezett oázist, elküldött egy Skrallt, és egy Agorit, Atakust Vulcanusba. A Skrall lesújtott a vetélytársára, Greshre,és meg akarta ölni, mikor Tarix közbelépett,és figyelmeztette a Skrallt az akciójának lehetséges következményeiről. A Skrall meghátrált, és egyenesen egy barlang felé igyekezett, ahol találkozott Metussal. Az Agori ellátta őt részletekkel egy Tajunt elhagyó kereskedelmi karavánról. Metus és a Skrall szétváltak, a Skrall Roxtusba ment,ahol továbbította az újonnan szerzett információt Tumának.

Set Skrall

Egy Skrall harcos

Egy Skrall őrjárat vezetője szerzett egy pergamen másolatot a Csontvadászok Vulcanus lerohanására készített tervéről,miután egy képviselő elküldte neki. Mikor a csapata a Skrall folyótól északra tartózkodott, Malum és egy falka Vorox rajtuk ütött. Malum és a Voroxok a homokba menekültek, hagyva a Skrall csapatnak,hogy visszatérjenek Roxtusba. Az őrjárat vezetője informálta Tumát a történtekről, aki ezután kijelölte őt,hogy vigyen egy tucat Skrallt és Sziklaparipákat, hogy vigyék el hozzá Malumot. A vezető újra feltöltötte a szakaszát,és elindult a pusztaságba elkapni a vulcanusi Glatoriant. Megérkezve az alvóhelyükhöz,a szakaszvezető lesben álló pozícióba rendezte a harcosait, várva arra,hogy a célpontok feltűnjenek. a Skrall azonban áldozatául esett a Voroxok támadásának,akik már korábban megtették a szükséges előkészületeket a látogatásra Malum terveinek megfelelőlen. Az ezt követő harcban a lovasszázad vezetője és a többi Skrall Thornaxot lőttek a közeli barlang tetejére, összedöntve a mennyezetet, és így foglyul ejtve Malumot. Miután elfogták az ex-Glatoriant, a csapatvezető magparancsolta a Voroxnak, hogy vonuljanak vissza,amit a vadállatok vonakodva bár,de megtettek. A Skrall szakasz átcsoportosult, és új foglyukkal együtt Roxtusba vágtattak.

Roxtusban néhány Skrall a saját arénájukba vitték Malumot, hogy teszteljék a Vorox irányító képességét. Miután látták, ahogy Malum megnyugtatja a szörnyeket,egy Skrall harcos megkísérelte ugyanezt végrehajtani. A Vorox azonban megtámadta őt és a századát, időt adva a Homok Törzsnek a városból való menekülésre. Habár a Skrallok szerveztek kereső brigádokat, soha nem tudták újra megtalálni a szökött foglyokat.

Egy Skrall pecsétet egy Raanu által küldött Agori vett meg azzal a kéréssel,hogy segítsen Vulcanus védelmében a naponta zajló Csontvadász támadások ellen. A Skrall tisztázta,hogy csak egy nagy mennyiségű pénzösszegért cserébe egyeznek bele a dologba,és egyéb beszélgetések erőszakhoz vezethetnek. Az Agori fizetett, és a Skrall megesküdött,hogy megvédik Vulcanust a Csontvadászoktól.

A Skrall katonát végül egy elrendezett légióba sorozták be, amely épp Roxtusból indult Aréna Magna megtámadására. Bár a szakaszukat több Agori is észrevette, a Skrallnak sikerült rajtaütnie az arénán,megtámadva és megölve Agorit és Glatoriant egyaránt. Néhány ellenálló még akadt a védők között, ám végül a Skrallok átvették az uralmat Aréna Magna fölött,kiűzve az életben maradt Agorikat és Glatorianokat.

Tuma és Stronius nemrég elutaztak a Fekete Tüske Hegy egyik északi részére, áthaladva azon az útvonalon,amelyen korábban a Baterra elől menekültek. Megérkezve a területre találkoztak a női Skrallal, a Skrall Nővéreivel. A Nővérek megtámadták a Szikla Törzs két tagját, majd követelték tőlük,hogy mondjanak le a fegyvereikről. Kihallgatták őket,és Tumától információkat kért a Nővérek vezérétől,de az elutasította,és elrendelte a két jövevény halálát. Tuma felajánlotta,hogy elárulja egy Legendás Nagy Lény tartózkodási helyét,aki állítólag nagy erőt adott egy nőnemű Skrallnak. A Nővérek elfogadták az ajánlatot, és megkímélték a őket az információért cserébe.

Set Skrall2

Egy Skrall a roxtusi csata alatt

A Skrallok és a Csontvadászok végül szövetséget kötöttek Tajun megtámadása érdekében,és a földdel tették egyenlővé a falut. Ezután minden hímnemű Skrall faj Roxtusban gyűlt össze a Csontvadászokkal együtt, és Tuma beszédét hallgatták az uralkodásról és a fölényükről. Ekkor lépett be Mata Nui az arénába,és kihívta Tumát egy párbajra. A Skrall vezető elfogadta a kihívást,nehogy szégyenbe kerüljön a saját törzse előtt. Az új harcos végül legyőzte Tumát. Metus, akinek még volt befolyása a Szikla Törzsön belül,megérkezett a városba,és támadást parancsolt a felhalmozott seregnek. Mielőtt azonban elkezdhették volna a rohamot,egy masszív teremtmény emelkedett ki a homokból. A Skrallok azt hitték,hogy egy Baterra támadt rájuk, ami pánikot keltett bennük, és menekülni kezdtek. Ezután egy csapat Glatorianba botlottak, akiken megkíséreltek áttörni. A csatát végül a Glatorianok nyerték meg, a kapott új elemi erők segítségével.

A vezetőjük legyőzésével a Skrall hadsereg szétoszlott, néhányan az elit Skrallokat követték, mások az elnevezett harcosokat.

Együtt maradt Skrallok egy nagy csapata tanúja volt Teridax Bara Magnára érkezésének. Még mindig forrtak a méregtől a Glatorianoktól elszenvedett vereség miatt, ezért hasznot láttak az ellenfeleik megőrjítéséből az új érkezéssel, így támadást terveztek.

Mikor Teridax szétlőtte az Arany Páncél darabjait Bara Manga egész területére,három Skrall megszerzett egy darabot,és hamarosan megtámadták Gresht,akinek már volt egy másik páncéldarab a birtokában. Gresh egy tornádót megidézve felrepítette a Skrallokat a levegőbe,és megszerezte az Arany Páncél újabb darabját. Miután Teridax és az összes Rahkshi a bolygón meghaltak,néhány Skrall megadta magát,mások a pusztaságba menekültek.


Spherus Magna Alternatív Univerzum


Egy Alternatív Univerzumban,ahol Mata Nui képes volt teljesíteni a küldetését,és néhány Makuta elszabadult Bara Magnán. A Makutáknak sikerült megdönteni Tumát, és a Skrall hadsereget az Agorik védelmére állították. Amikor egy hadseregnyi Skakdi,Vortixx és Miserix támadott, a Skrall segített az Agorinak,Toának és Glatorianoknak a harcban.

Képességek és jellemvonások[]

A Skralloknak több különböző osztálya van,amelyeknek megvannak a saját egyedi képességei és testalkata. Minden egyes Skrall osztály tagjai különböznek a feltűnésben a társaiktól. Skrallnak lenni egy merev katonaság,ahol úgy gondolkodnak,hogy a győzelem kulcsa az erőben rejlik.

Egyike ezeknek az osztályoknak magába foglalja a vezetőket és az uralkodókat. Az osztály tagjai nagyobbak és sokkal erősebbek a többieknél. Rangjuk lehetővé tette,hogy nevet adjanak más arra méltó,alacsonyabb osztályba tartozó tagoknak. A Baterra támadása után egy kivételével minden ilyen vezető elpusztult,hátrahagyav Tumát a Skrallok vezetőjének. Másik osztály az elit különleges harcosok,amelynek tagjai nagyon kevesen vannak. Az elit harcosok nagyobb fizikai képességekkel bírnak,valamint nagyobb intelligenciával rendelkeznek.A magasabb ügyességi szintjük eredményeként a legtöbb tagnak van saját neve.

Van egy kisebb,de annál bőségesebb számú osztály,a katonák. Ezek a Skrallok jelentősen gyorsabbak és erősebbek,mint Bara Magna legtöbb lakója,ütközetekben is gyakran győzedelmeskednek. A katona osztály egyénei nem különböztetik meg magukat a törzstől,bár néhány egyedülálló tag kiemelkedik a sorból,akik utólag kiérdemeltek maguknak egy nevet,amelyet a vezető osztály egyik tagja adott nekik. A másodlagos páncélszínük különbözhet egymástól az osztályon belül.

A női Skrallok elkülönülve élnek a fajuk másik maradékától már sok ezer éve. A két nem nem hat egymásra,és lenézik a másik egyéniségét. A női Skrallok nincsenek felszerelve páncélokkal és sisakokkal,helyettük csuklyát hordanak,hogy elrejtsék a saját arcukat. A nők korlátozott telepatikus képességekkel rendelkeznek,amellyel képesek erőteljes mentális támadásokat kelteni,és illúziókat idézni.


Eszközök[]

Egy Skrall fegyverei és páncélzata különböznek a fajokon beül,valamint az osztályok szerint. Szokás szerint az arénai harcokban a legtöbb Skrall Thornax indítót használ. A Skrallok általában fűrészpenge szélű pajzsot,Skrall törzsi jelképpel díszített kardot és tüskés buzogányt hordoznak.

A női Skrallok jellemzően nem bánnak jól a fegyverekkel és nem viselnek páncélt,inkább köpönyegbe rejtik magukat. Néhány őrnél azonban mégis látható bot vagy hasonló szerszám.

BIONICLE.com statisztika

Erősség:11 Fürgeség:11

Keménység:14 Ész:9

Ismert Skrallok[]

 • Tuma-Az utolsó életben maradt tagja a vezetző osztálynak,a faj korábbi vezetője.
 • A Szikla Elemi Lordja-Korábban a Skrall vezető osztály egyik tagja.
 • Branar-Egy Skrall harcos,aki nevet kaptt a Baterra fefledezéséért,majd elmenekült,hogy informálja róluk Tumát.
 • Stronius-Egy különleges elit Skrall,aki a magnaháborúban vívott harcokért kapta a nevét.
 • Hat Skrall harcos,akik egy kis csapatpt alkottak,amelyet Branar vezetett. Öten közülük a Baterra támadásának áldozatai lettek,egy közülök pedig Branarral visszatért,hogy figyelmezessék Tumát az alakváltókról.
 • Egy Skrall,aki Greshhel harcolt egy oázisért,amit a Skrallok és a Dzungeltörzs is magának követelt. Ugyanez a Skrall átadott egy üzenetet Tumának egy rejtélyes alaktól.
 • Egy Skrall képviselő,aki találkozott a Csontvadászokkal,hogy vitatkozzanak a Vulcanus elleni támadásról.
 • Egy Skrall csapat,akiak ellopták a Csontvadászok Vulcanus lerohanására készített tervének egyik másolatát. Malum és egy Vorox falka támadt rájuk a Skrall folyónál. Miután ezt közölték Tumával,a vezető kijelölte őket 12 másik Skrallal együtt,hogy vigyék Malumot Roxtusba.
 • Egy Skrall,aki Tuma mellett állt,miután Malumot elkapták. Ő vitte az ex-Glatoriant az arénába,és Tuma parancsára megpróbálta irányítani a Voroxot.
 • Hat Skrall,akik az aréna falait őrizték Malum tesztje alatt.
 • Egy Skrall őrjárat,amit Certavus könyvének megszerzésére jeöltek ki. Elbuktak,és büntetésül meg kellett etetniük egy Spikitet az óljában. Végül az éhes állat felfalta őket.
 • Egy Skrall,aki segített egy Agorinak elérni egy megállpodást különböző Glatorianok között,hogy megvédjék Vulcanust a Csontvadászoktól.
 • Egy Skrall,aki elkísérte Branart a havi felügyeleti misszióra,hogy meghatározzák a Baterra helyzetét. Az alakváltók megölték.
 • Egy Skrall hadsereg,amely megtámadta Aterót.
 • A Skrall nővérei-Az összes női Skrall,akiket száműztek a hímnemő Skralloktól.
 • Egy csapat Skrall,akik szemtanúi voltak Teridax Bara Magnára érkezésének.
 • Egy Skrall,aki az elfogott Voroxot kezelte Malum próbája alatt.

Készlet leírás[]

Set Skrall3

Egy Skrall készlet formában

Egy kiadott Skrall készlet a katona osztályról lett mintázva,és a hat Glatorian tartályos készlet egyikeként keült forgalomba 2009 elején. 50 darabból áll,többek között egy Thornax gyümölcsöt és egy életszámlálót a talpán,ami a Skrall egészségét muataja a BIONICLE Akció Fugura Játékban. A Skrall készlet és a doboz is kell a játékhoz.

A vezető osztály Skrall tag,Tuma egy nagy dobozos készletként jelent meg szintén 2009 elején,188 darabot tartalmazva. Ez a készlet is használható volt a BIONICLE Akció Figura Játékban.

Az elit Skrall osztály tagja,Stornius 2009 nyarán jelent meg a Glatorian Legends készletek egyikeként. A készlet 55 darabot tartalmazott,közöttük egy életszámlálót,egy tüskés buzogányt és egy Thornax indítót.

Egy másik harcos osztályból való Skrall a Stars széria részeként jelent meg 2010 elején. A készlet egyik tlajdonsága,hogy zöld színű volt a másodlagos páncélzat színe piros helyett. 21 darabból áll,köztük egy arany páncéldarabbal,ami a 2010-es Tahu tűzkardjának markolata.

Idézetek[]

"Senkitől sem félek-és még kevésbé törődöm veled."- Egy Skrall,BIONICLE.com

"Miért vagyunk itt?A Skrall nem rejtőzködik az árnyékokban."-Egy Skrall,Bara Magna homokjai

"A Skrall soha nem egyezkedik!"-Egy Skrall Greshez beszél,Bara Magna homokjai

" Mi vagyunk a legerősebbek. Miért kellene harcolnunk az arénában azért,amit akarunk,mikor egyszerűen rátok lépünk,mint a rovarokra?"-Egy Skrall,Atero bukása

Apróságok[]

A Skrall fajok rokoni kapcsolatban vannak más Glatorian fajokkal.


Megjelenések[]

 • Bara Magna titkai
 • 1.képregény:Bara Magna homokjai
 • A saját LEGO BIONICLE hálózati kampány
 • Az Átkelés
 • 2.képregény:Atero bukása
 • BIONICLE:Vulcanus ostroma
 • 3.képregény:Egy hős újjászületik
 • 4.képregény:A vihar előtt
 • BIONICLE:A Legenda Újjászületik
 • Metus Bosszúja (csak említve)
 • BIONICLE:A Legenda Újáászületik(könyv)
 • 5.képregény:A Félelem Völgye (egy visszatekintésben)
 • 6.képregény:Minden,ami ragyog
 • Mata Nui Saga
 • BIONICLE:Mata Nui útmutatója Bara Magnára
 • BIONICLE:A Legenda Újjászületik,Hivatalos Filmismertető
 • Glatorian Mini Video
 • Az Idő Homokja (nem valós megjelenés)
 • Stars Promo Animation
 • Glatorian Arena
 • Glatorian Arena 2
 • Glatorian Arena 3
 • Agori Defender Game (nem valós megjelenés)*
Skrall
Set skrall4
Fajok
Képesség(ek) Hímnemű:nincs , Nőnemű:limitált mentális erők
Terület(eik) Spherus Magna
Státuszuk Aktív
Kiejtés Szkráll
Advertisement