FANDOM


Tahu egy forrófejű, de önzetlen Tűz Toa Mata volt és a csapat vezére küldetésükben mely a Nagy Szellem felébresztése volt. Az Energizált Protodermisz miatt átalakult Tűz Toa Nuvává és még mindig a csapatvezér helyét töltötte be, de az Élet Maszkja újból Toa Matává tette.


Életrajz Szerkesztés

Korai Élete Szerkesztés

Tahut és a többi csapattársát Artakhán alkották, és elsőnek Daxián ébresztették fel. Ott megismerték egymást és Helryx elmondta az ő végzetüket (bár személyesen nem jelent meg): ők lesznek a Nagy Szellem, Mata Nui őrei. Ezek után harckiképzést kaptak Hydraxontól. Az egyik első feladatukon Kopaka volt az egyetlen aki megmenekült Spinaxtól úgy, hogy lefagyasztotta. A többiek mind elbuktak a Rahi elleni küzdelemben. Egy másik feladatuk az volt, hogy megtalálják a Hydraxon által elrejtett Kanohikat a szigeten. Tahu szinte a teljes napot azzal töltötte, hogy megszerezze Hauját a gleccserből, mígnem Lewa rájött, hogy együtt kéne dolgozniuk. Ezen az éjszakán Tahu és Kopaka elérte, hogy a Rend elkapja őket amikor ők az erődbe akartak bejutni. Ott találkoztak Toa Helryx-szel, Mata Nui Rendjénk vezérével aki elmondta nekik, hogy mi várat rájuk és beszélt a küldetésükről is.

A tréning befejezése után a Toa Matát Karda Nuiba küldték, hogy megvédjék az Av-Matoránt akik a Nagy Szellem fölébresztése miatt dolgoztak. A hat Toa sok Rahi ellen küzdött, amikre valami fura energia hatott. Legyőzték az Avohkah-t, ami egy érző villámlás Rahi, mely Matorán laborokba született, de később a Matoránokra támadt. Pár hét küzdelem után a lénnyel, a Toa végleg legyőzte az Avohkah-t, és az Av-Matoránok készen lettek a labormunkával. Tahu és Kopaka a többieket a Codrex-hez rendelte, egy érdekes gömbépítményhez mely az egyik cseppkőbe ékelődött bele. A nyílás lezáródott miután beléptek és ott a két Toa elmagyarázta társaiknak melyet Helryxtől megtudtak. Nem mehettek el mert az Energia Vihar mely Karda Nuiba tombolt porrá égetné őket. Ezek után egyenként beléptek egy Toa Tárolóba ahol több ezer évig tartózkodtak.

Eredetileg kilőtték volna őket az égbe a Matorán Univerzumból ki a Nagy Kataklizma után, hogy Mata Nui szigetén landoljanak. Onnan Kini-Nuiba kellett volna eljutniuk és onnan pedig Metru Nuiba, hogy folytassák küldetésüket a Nagy Szellem felébresztésére. Egy üzemzavar miatt a tárolók a tengerben landoltak a sziget körül. Ezer évig a tárolók az óceánon úsztak mígnem Takua összegyűjtötte Mata Nui Toa Köveit és ezzel megidézte a Toát Mata Nui szigetének partjaira.

Mata NuiSzerkesztés

Küldetés a Maszkokért Szerkesztés

Tahu tárolója egy Ta-Wahihoz közeli partra vetődött. Mikor Tahu felébredt azt látta, hogy a mechanikus alkatrészeit különválasztották. Egyesítette magát de nem emlékezett múltjára és kivoltjára sem. Kisebb gondolkodás után eszébe jutott neve és, hogy képes irányítani a tüzet. Ta-Koro körül járkált és betévedt az Égett Erdőbe. Ott négy Matorán leselkedett rá Jaller, a Ta-Koro Őrég kapitányának vezetésével. Foglyul ejtették egy fa Rahi csapdába, de Tahu egyszerűen elégette az Tűzkardjával . A Matoránok meg akarták támadni, de Turaga Vakama megállította őket, és elmondta, hogy Tahu az ő Toa védelmezőjük. A Matorán és a Turaga elvitte Tahut Ta-Koroba ahol Vakama mesélt neki a Makutáról, Teridax-ról. Elmondta, hogy Teridax már ezer éve a szigeten van és a Matoránokat kínozza. És elmondta azt is, hogy csak úgy képes szembeszállni Makutával ha összegyűjt hat Nagy Kanohi maszkot melyeket a szigeten rejtettek el. Toa Tahu ezek után elindult saját útjára.

Később Tahu találkozott testvéreivel: Onuával, Kopakával, Galival, Lewával és Pohatuval. Elmesélték egymásnak megérkezésük történeteit egyedül a rideg Kopaka nem beszélt. A következő témájuk a maszkok megtalálása volt. Tahu, Gali, Pohatu és Onua elfogadta, hogy párokba dolgozzanak, de Kopaka és Lewa egyedül akart tovább menni. Később Teridax vihart keltett a találkozón. Ez után a Toa egyedül folytatta útját ami idegesítette Tahut.

Dühében majdnem porrá égette Jaller-t aki beszélni akart vele. A Matorán megosztotta Tahuval egy Kanohi Akaku helyét ami Onu-Wahi egyik legmélyebb barlangjában van. Tahu Onu-Wahiban keresgélt mikor elért egy mély csarnokba melynek közepén egy szakadék volt melyen egy hosszú híd vezetett át a maszkhoz. Tahu átjutni próbált a hídon mikor egy seregnyi Kofo-Jaga támadta meg őt. Elemi ereje csak növelte a lények erejét Tahu elkezdett imbolyogni a hídon ami miatt a skorpiók nem voltak képesek tovább tartani őt és a mélybe zuhantak. Tahu visszaugrott a hídra de egy még mindig kapaszkodott . Miközben leszedte a lényt megfigyelte, hogy egy fertőzött Kanohi van rajta. Tahu levette a maszkot így a lény megszabadult Teridax rabságától és eliszkolt. Ezt megjegyezve megszerezte Akaku-ját.

Onua rájött, hogy a Toáknak együtt kell dolgozniuk. Gyűlést hívott össze a Mangai vulkánnal szemben. A találkozás tele volt veszekedéssel. Tahu ugyanolyan volt mint a múltkori találkozónál, de most már meg akart ölni minden Rahit mellyel összefutnak. Lewa zavart volt és máshova figyelt. Kopakát zavarta az okoskodás. Onua és Gali volt az egyetlen aki nyugodt volt, csatlakozni egymáshoz és megmenteni a Rahit is. A találkozót Teridax újból megszakította lávát indítva a Toa felé. Onua szólt Lewának, hogy használja az újonnan megszerzett Kakamáját és vigye fel őt a magmához. Onua ásott egy hatalmas árkot ahova lefolyhat a láva. Teridax nem állt meg és Rahikat küldött a másik négy Toára. Pohatu és Kopaka elemi erejüket egyesítve megállították a Rahit. Teridax homokáradatot küldött Tahura. Tahu erejét használva üveggé változtatta azt. Később Nui-Ramák jelentek meg és kapták el Tahut. Tahu az Erő Maszkjának erejével mentette meg magát. A többiek még a Rahikkal küzdöttek de Gali erejét használva vízbe fullasztotta a fenevadakat. Teridax végül még több Nui-Ramát küldött, hogy legyőzze a Toákat. Onua egy nagy szikladarabot hajított a lényekre és a csata lezárult. A Toák (Kopaka kivételével) elfogadták, hogy egy csapatban dolgozzanak.

A Toák eltervezték, hogy megszerzik Tahu Lebegés Maszkját a tenger alól. Míg Gali, Kopaka és Lewa víz alá mentek, hogy megszerezzék a maszkot, addig a többiek a szárazföldön vártak. Ezután a csapat két részre szakadt, hogy maradék Kanohit összegyűjtsék. Tahu, Gali és Onua Le-Wahiba mentek, hogy megszerezzenek egy Kakamát egy fa tetejéről. Tahu türelmetlenül porrá égette a fát. Gali dühbe gurult és kioktatta Tahut, hogy mi lett volna ha a tűz elterjed.

A csapat megszerezte Tahu utolsó maszkját, a Kaukaut. Gali elmesélte azt amit Nokama mondott, hogy ha meg lesz az összes maszk lecserélhetik az Arany Maszkra. Kopaka nekik a látomásáról miszerint el kell menniük Kini-Nuiba, a Nagy Templomba. A Toák megtalálták életnagyságú szobraikat templomba és rájöttek, hogy a szobrokra kell helyezniük maszkjaikat. Megtették, majd a maszkjaik aranymaszkká alakultak. Készen álltak a küzdelemre. Később találkoztak a Krónikás Társaságával Kapurával, Tamaruval, Kopeke-vel, Taipu-val, Hafu-val, Macku-val és Takuával. A Matoránok belementek, hogy megvédik a templomot, míg a Toa távol lesz. Gali mentális kapcsolatot létesít Takuvával amivel a krónikás képes látni azt ami Mangaia-ban történik. A Toa egyesítette a Makoki Köveket melyet régebben gyűjtöttek össze és megnyitották Mangaia kapuját.

Miként a Toa Mata Mangaia sötét alagútjaiban barangolt, mígnem elértek egy nagy vasajtóhoz. Átjutottak a kapun de megtámadták őket a rákszerű lények a Manas. A Toa próbálta legyőzni őket de még egyesített erejük is kevés volt. Kopaka és Gali megosztották egymással látomásaikat így a Toa eldöntötte a következő lépést és Toa Kaita lett belőlük. Tahu, Pohatu és Onua alkotta Akamai-t, míg Lewa, Kopaka és Gali létrehozta Wairuha-t. Míg így sem volt elég az erejük, hogy legyőzzék őket. Egy véletlen folytán az egyik Manas belökte Wairuha-t az egyik kicsiny toronyhoz mellyel tele volt Mangaia. Ezután Akamai észrevette, hogy a Manas-ok egyike kikapcsolta a hidegtől. A két Kaita rájött, hogy az apró tornyok tartják melegen a rákokat, hogy ne kapcsolódjanak ki a hidegtől. Elpusztították az összes tornyot és legyőzték a Manast aki eléggé legyengültek, hogy a Toa lefagyassza őket és levegye a maszkjukat. Elindultak egy kapu felé ahol a Kaita újból szimpla Toa alakot öltött.

Miként a Toa egyre mélyebbre hatolt egy mély hang szólalt meg a fejükben. Tudták, hogy ez Teridax hangja és felkészültek a küzdelemre. Az árnyékban hat Toa Mata tükörkép jelent meg melyeket Teridax alkotott. Feketék voltak és rozsdásak voltak.

Az Árnyék Toa megtámadta a Toa Matát és a csapattagok külön küzdelmeket kezdtek. Az Árnyék Toák tükörképeik tökéletes másolatai voltak, és nem tudták legyőzni egymást. Később a Toa rájött, hogy ezek csupán a lelkük sötét részei így magukba szívták őket. Miután minden Árnyék Toa elpusztult a csapat összegyűlt és beléptek a következő terembe.

Egy alkatrész örvény kavargott fejük fölött. Teridax előlépett egy egyszerű fertőzött Matorán képében egy fertőzött Kanohival. A Toa erősebb ellenfelet várt. Ekkor Teridax elmondta, hogy őt nem pusztíthatják el , mert a tengert sem lehet elpusztítani, vagy a szelet, vagy az ürességet. A pusztítás erejének elmagyarázásával folytatta és azzal, hogy most ő elpusztítja a Toát. Ezek után Teridax átváltozott egy örvénylő szörnyeteggé, egyesítve magát az örvénnyel. Indaszerű karjaival megtámadta a Toát. A Toa már nem volt ellenfél Teridax új formájának, és még a Hau sem védte meg őket. Tahu megparancsolta, hogy dolgozzanak együtt és talán legyőzhetik Makutát. Tahu minden tűz erejét egy pokoli örvénnyé alakítva Makutába küldte. Kopaka beleeresztette a jég kavargó áradatát, Gali egy forgó vízáradatot lőtt bele, Lewa eleresztette saját forgószelét a hatalmas szélforgatag erejével, Onua alkotott egy föld támadást ami elérte ellenfelét, ugyanebben a pillanatban Pohatu erőteljes dobbantásával egy pusztító erőhullámot lökött Makutába. A hat Toa egyesült ereje túl nagy volt Teridax számára, és a az örvény darabjai a földre hullottak, maga után hagyva egy halom törmeléket. Mind a hat Toát ezután egy fénysugár visszavitte Kini-Nui-ba.


A Bohrok Invázió Szerkesztés

Miután a Toa visszatért a templomba találkozott egy Ta-Matoránnal aki egy szót dadogott ”Bohrok”. A Toa Mata gyorsan visszatért Ta-Koroba használva Kanohi Kakamájukat.

Mikor megérkeztek Kohrak-ok és Pahrak-ok pusztítottak a lávahídon túl. A Toa akcióba lendült. Miután Lewát lefagyasztották, Tahu megmentette őt és legyőzték a kisebb Kohrak rajt. Gali és Lewa egyesítették erejüket és létrehoztak egy hatalmas vihart. A Bohrok elmenekült, de egy sérült példány hátramaradt. Tahu észrevette a Kranát a testében. Turaga Vakama megjelent és elmesélte a Bohrok Legendáját, mesélt a Kranáról és Bohrok Váról is. Elmondta, hogy a Toának össze kell gyűjtenie nyolc Kranát mind a hat fajból, hogy az Invázió véget érjen.

A küzdelmek alatt Lewát irányította a Krana de később felszabadult. Tahu ezért gyakran nem bízott meg benne. De tudta, hogy ez milyen veszélyes lehet mert egyszer fölötte is átvette az irányítást a Krana egy nagyon rövid időre, elég kevés időre, hogy még ne okozzon kárt.

Körülbelül egy héttel ezek után Tahu beszédet tartott a Ta-Matoránoknak mikor Kopaka hirtelen felbukkant. Kopaka elmondta azt mind, hogy Krana egy élő organizmus és, hogy követet egy Bohrok Vát egészen az odújukig, mely mélyen a sziget alatt húzódik. Kopaka megmutatta neki a fészket, Tahu le akart menni de Jég Toája úgy gondolta szükség lesz a többiekre.

Miután legyőztek egy kevés Kohrakot a Mangai hegy lábánál találkoztak a többiekkel. Az összegyűjtött Kranával a Toa készen állt belépni a fészekbe, hogy végre megállítsák Mata Nui invázióját.

A Toa elindult a barlangrendszerbe és Onua megjegyezte, hogy ezt nem Matoránok készítették, mert túl sima és tökéletes volt az eszközeikhez. Felfigyeltek egy hatalmas rajra minden fajból melyek a felszín megtisztítására indultak.

A hat elért egy kőfolyosóhoz az úton, Tahu vállalkozott, hogy megfigyeli, miután belépett az ajtó becsapódott. A maradék Toa Mata nem jutott át rajta, mígnem Lewa rájött , hogy mígnem Lewa rájött miért nem képesek szétzúzni az ajtót- - mert nem volt igazi. A Toa átjutott az alagúton.

Tahu eközben a levegőt melegítette a Fészekben ezzel nagy kárt okozva a barlangrendszerben de Bohrok legalább még nem érte el a felszínt. A nyomás berobbantotta a falat így csatlakozhatott a többiekhez. A Toa bezuhant az összeeső padlón keresztül egy kör alakú kamrába nyílásokkal a padlón. A Toa beillesztette a Kranát és hat ajtó nyílt ki. Beléptek és felfedezték az Exo-Toát és később megtalálták a Bahragot, Cahdokot és Gahdokot. Tőrbe akarták csalni a királynőket és közelebb terelni őket egymáshoz de ez csak megnövelte a hatalmukat.

Nem voltak képesek győzni az Exo-Toa páncélban, ami leszívta az elemi erejüket a Toa levette a páncélt és egyesítette a hatalmukat bezárva a Bahragot egy Protodermisz börtönbe. És ekkor a föld alattuk beszakadt és a hat Toa Energizált Protodermiszbe esett ami átalakította őket és új maszkot, páncélt és fegyver adott nekik új erőkkel együtt. Miután átalakultak a Toa nem látta Bahragot és a körülöttük lévő barlang összeomlóban volt. Tahu megvédte a csapatot a Hau Nuva használatával, ami már több mint egy lényt volt képes megmenteni. Egyesítették a Kakama és a Miru erejét, hogy kijussanak. Ezek után Tahu új nevet adott a csapatnak ”Toa Nuva” új erővel és kinézettel.

Toa Nuva Szerkesztés

A Bohrok-Kal támadása Szerkesztés

Egy kis idővel visszatérésük után fura szimbólumok jelentek meg a falvak Suváiban. Miután Tahu szimbólumát behelyezték egy résen a szentélybe Turaga Vakama elmondta, hogy a Nuva új Nuva Kanohik használójává vált melyet a szigeten szétszórva találnak, és Turaga Vakama ekkor átadta a Vahit Tahunak egy figyelmeztetéssel, hogy csak a legszörnyűbb helyzetben használja.

A Toa Nuva ezek után Le-Wahiban találkozott, hogy átbeszéljék az új híreket melyeket a falvakban szerezek, de ebből egy erőfitogtató csata lett. Gali megszakította a küzdelmet Kopaka és Tahu között ami véget vetett a csatának. A Toa eldöntötte, hogy külön utakon járnak mert már képesek egyedül megvédeni falvaikat, ennek Gali nem örült.

Tahu visszatért Ta-Koróba, ahol az Őrség el akarta kapni őt de Vakama, megállította őket, azt állította, hogy idő kell a falusiaknak ahhoz, hogy megszokják az új formáját. Miként belépett a faluba a Matoránok a Nuva szimbólum ünneplésének közepén tartottak. Később egy lény ki a Hang erejét uralta megtámadta a Suvát, megállítva az őröket erős hanggal. Mikor a lény ellopta az szimbólumot Tahu ereje rejtélyesen eltűnt.

A Toa gyülekezési helyére utazott, ahol márt társai is ott voltak. Mindegyikük szimbólumát ellopták a Bohrok-Kálok, melyek különleges erővel rendelkeztek. Miután megtudták, hogy a tolvajokat Po-Wahiban látták, a csapat elindult, átszáguldva az Ihu-hegy keleti részén. A sivatagba érkezvén a Nuva megküzdött a tolvajokkal kik magukat Bohrok-Kalnak nevezték. A Bahrag elhelyezkedését akarták tudni és megtámadták a Nuvákat. A hősök bírták, Tahu megvédte őket a Hau Nuvával de a végső támadásba mind elhullottak.

Mikor felébredtek addigra támadóik elhagyták a terepet, a Toa elhatározta, hogy bármi áron megállítják a Kálokat és emiatt össze kell gyűjteniük a Kanohi Nuvát. Tahu elküldte Galit, Onuát és Pohatut , hogy vizsgálják meg a Bohrok fészkeket, míg ő, Kopaka és Lewa megpróbálják lelassítani ellenfeleiket.

Később Tahu Le-Wahiba utazott, hogy megtaláljon két Kanohi Nuvát melyről Turaga Vakama mesélt neki. Hiábavalóan egy kis tűz eloltására fogta magát mikor Lewa megjelent és Tahu dzsungelbéli útmutatójának nevezte ki magát. Mikor a páros közeledett a maszkok helyéhez, találtak egy mocsarat melynél a Nuhvok-Kal ereje tombolt. Arra gondolva, hogy a Bohrok is a maszkot keresi csapdát állítottak a Kálnak. Le-Matoránokat gyűjtöttek és a tisztás köré állították őket korongokkal, kövekkel és ágakkal felfegyverezve. Amikor a Bohrok megérkezett a tisztásra, akkor a Matoránok megtámadták messziről a fémlényt és azt remélték, hogy túl sokan vannak ahhoz, hogy csak egyszer használja erejét. Lewa megpróbálta szerezni a Krana-Kált de a Bohrok ereje földhöz szegezte. Miután Tahu megmentette a Levegő Toáját, a Nuhvok-Kal megfutamodott mert ereje kimerült. Tahu és Lewa folytatták útjukat a maszkok megszerzéséért.

Gali később elhívta Tahut és Kopakát Kini-Nuiba és felfedte, hogy három Maszkot rejt ”Az Árnyak Helye” és, hogy együtt kell dolgozniuk, hogy megszerezzék azokat. Útközben szembekerültek szikladarabok áradatával melyek ami később villámcsapássá alakult majd végül szembenéztek egy illúzió tűzfallal.

Az éjszakai pihenés után a trió folytatta útját, hogy megtalálják a három maszkot, útközben láttak egy faragványt hat Toáról akik éppen egy fura lénnyel küzdenek. Mielőtt elérték volna a Kanohikat a talaj beszakadt előttük és lezuhantak egy barlangrendszerbe ahol Pohatu, Onua , Lewa és Vakama is raboskodott. A csapat elindult az alagutakon keresztül,mivel a lyuk amin leestek elázáródott és tudták, hogy meg kell küzdeniük egy lénnyel melyről Vakama már tudott. Kiderült, hogy ez a lény a Rahi fajok egy fajta fura egyvelege. A Nuva eleinte egyedül harcolt majd egyesített erővel, de a lény tűrte. Vakama a Nemes Huna segítségével láthatatlanná vált és a múltbéli veresége miatt gúnyolta a Rahit, de hirtelen Teridax is megjelent a kamrába egy árnyékban lakozó sötét szempárként és a Toa tudtára adta, hogy ha nem győzik le a fenevadat Mata Nui szigete az övé lesz. Vakama ekkor megparancsolta a Toáknak, hogy hagyják el a termet míg ő tőrbecsalta a lényt, hogy szarvai beleszoruljanak a sziklafalba. A csapat folytatta útját, kezükben a Kanohikkal.

Tahu visszatért Bohrok-Kalt vadászni és valahol Ta-Wahiban összefutott Pahrak-Kal-lal. Az egész egy küzdelembe torkollott és Tahu a vereség határán volt mikor Jaller és a Ta-Koro őrség megérkezett. Tahu folytatni akarta a küzdelmet annak tudatában, hogy bele is halhat, de Jaller lebeszélte őt. A Pahrak-Kal elkezdett gúnyolódni, de Jaller felugrott és kitépte a Krana-Kal-ját, és a géplény kikapcsolt. Ám megjelent egy Gahlok-Va és egy új Kranával felélesztette a Bohrok-Kalt. A Toa és a Matorán gyorsan elhagyta a helyszín az újabb küzdelem előtt.

Tahu összegyűjtött egy rajnyi kezelhető Tahnokot és Onu-Wahi síkságán kihívta a Pahrak-Kalt, de elbukott mikor az a Gravitációs Pajzsot használva a rajt földkörüli pályára állította és földhöz ragasztotta a Toát, a Bohrok később elment. Nem sokkal ezután találkozott Onuával és Pohatuval akik elvitték őt Le-Wahiba Galihoz, Kopakához és Lewához akik éppen akkor buktak el egy Bohrok-Kal Kaitától. Pohatu és Onua megtudták egy elfogott Kranától, hogy a Kálok már tudják a Bahragok hollétét. A fészekhez érkezve a Toa felfigyelt arra, hogy a bejárat előtt lévő hatalmas szikla megolvadt.

Befele haladva találtak egy lyukat a padlón abba a terembe melyben korábban a Bahragokkal küzdöttek, s amikor Lewa leszállt, hogy megvizsgálja a történteket rémülten állapította meg, hogy az Exo-Toák automatikusan működtek és hamar el is buktak a Bohrok-Kal ellen. A Nuva leugrott a barlangba és látták, hogy a Bohrok-Kalok mindjárt beillesztik a Nuva Szimbólumokat egy izzó kockába. Mert rájöttek arra, hogy a kocka kulcsként működik a Bahragok börtönéhez, Tahu elhatározta, hogy előhívja a Vahi hatalmát és megpróbálja megállítani a Bohrokot. Sikerült szinte teljesen lefagysztania a Kalt, de a többi Toa nem volt képes visszaszerezni a szimbólumaikat amiatt az erőtér miatt melyek ezek a lények hoztak maguk körül létre. Galinak támadt egy ötlete és szólta Tahunak, hogy állítsa le az Idő Maszkját, majd a többieknek, hogy egyesítsék akaratukat és érjék el a szimbólumokat. A terv bevált és a szimbólumok megnövelték a Kalok energiáját mígnem belepusztultak a saját erejükbe. Visszaszerezve a szimbólumokat a Toa visszaszerezte erejét és győzedelmesen visszatértek a felszínre.

A Hetedik Toa Keresése Szerkesztés

Gali, Pohatu és Tahu úgy ünnepelték meg a béke új korszakát, hogy megfigyelték az első Kohlii Bajnokságot Mata Nuin. De mindenkit megrázott Takua véletlen felfedezése a Fény Maszkja, ami a hetedik Toa hírnökeként funkcionál. Makuta újból visszatért, hogy elpusztítsa a maszkot és, hogy megállítsa a Hetedik Toa eljövetelét. Elszabadította három ”fiát” melyet eszenciájából hozott létre a Rahkshit. A Rahkshik célja Ta-Koro volt de Gali előbb próbált odajutni. A lények később megérkeztek és nagy küzdelem tört ki Ta-Koroban. A Toák kénytelenek voltak visszavonulni mikor a Rahkshik elkezdték Ta-Koro lerombolsát mert ez veszélybe sodorta a Matoránt. Eközben Lehrak megmérgezte Tahu maszkját és Ta-Korot elnyelte a láva.

Később a Rahkshik megtámadták Onu-Korot ahol nemrégiben Takua járt és a Hetedik Toát kereste. Tahu értelmetlenül kezdett cselekedni majdnem megtámadva testvéreit. Kopaka lefagyasztotta Tahut ami lehetővé tette azt, hogy Gali, Kopaka és Lewa erejükkel meggyógyítsák őt. A hat Toa ismét megütközött a Rahkshival Kini-Nuiban ahol Takua rájött sorsára és átváltozott a Fény Toájává. Tahu és a többiek figyelték ahogy legyőz egy Rahkshit és később nyugalomra helyezte halott barátját Jallert. Majd lement egyedül Kini-Nuiba és legyőzte Makutát.

Metru Nui ezek után nemsokkal felfedődött és a Toa Nuva követelte, hogy Vakama mondja el nekik ami eddig titokban volt. Tahu és a többiek buzgón figyelték a meséket. Tahu volt az egyetlen akinek megengedték, hogy hallja a legsötétebb történetet a Toa Hordikáról és ő azt választotta, hogy elmondja ezeket a többieknek arról.

Voya Nui Szerkesztés

Megérkezésük után a Nuváknak Dume elmondta, hogy Mata Nui haldoklik. A csapat azonnal elindult Voya Nuira tárolók segítségével, hogy megszerezzék az egyetlen dolgot ami képes megmenteni őket. Érkezéskor a Toa szembekerült a Pirakával. Tahu megküzdött Zaktannal, de mikor páncélja megrepedt a Piraka több millió protoditét küldött a testébe amik megsebezték szöveteit. Később őt és a többi Nuvát felvonszolták a Valmai-hegyre. Még őket felvitték a vulkán hirtelen kitört. Tahu és Toák megúszták és egy kisebb küzdelem után a Voya Nui Ellenállókkal szövetségesek lettek. A csapat ezt követően betört a Piraka Erődbe, hogy visszaszerezzék maszkjaikat és fegyvereiket, majd megküzdöttek Brutakával Voya Nui egykori őrzőjével. Brutaka túl erősnek tűnt miután az Ellenállókat és Toa Nuvát egy csapással legyőzte. Tahu, a Nuva és a Voya Nui Ellenállók csapdába estek a Piraka Erődben, az ellenállókat Reidak kapta el még a Toa Brutakával esett egy csapdába. Brutakát később bebörtönözte a Toa Nuvát egy géppel mely leszívja az erejüket. Később a Voya Nui ellenállók felszabadították őket az Antidermisz hatása alól és láncaikból is kiszabadultak. A Toa Nuva elutazott Voya Nui partjáig Axonn-nal, az ellenállókkal, Botárral, és az öntudatlan Brutakával, hogy találkozzanak a Toa Inikával. Tahu Nuva beszélgetett Botárral és később informálták az Inikát, hogy le kell menniük Mahri Nuiba, hogy megszerezzék az Ignikát a Barrakitól. Azt is elmondta, hogy a Toa Nuvának vissza kell térnie Metru Nuiba miután elhagyták Voya Nuit. Axonn elmondta Tahunak, hogy hogyan hazudott az Inikának. Tahu kijelentette, hogy az Inikát nem lehet bevonni új küldetésükbe: felkészíteni az univerzumot a Nagy Szellem feltámadására.Előkészületek a Nagy Szellem Feltámadásához Szerkesztés

Tahu társaival utazott, hogy beteljesítse a tekercs szövegét. Első feladata az volt, hogy felébressze a Bahragot, hogy tisztítsák meg Mata Nui szigetét. Tahu nem volt képes, hogy átadja a parancsot a Bahragnak ezért Onua tette meg. A következő feladat Artakha Pálcájának megszerzése lett volna amit eredetileg az Archívumban tartottak volna de a Sötét Vadászok ellopták. Tahu és a többiek Odinára utaztak és beszéltek az Árnyékossal. Az Árnyékos azt mondta odaadja ha ők megölik Roodakat aki egy kettős ügynök volt a Testvériség és a Vadászok között. Tahu elfogadta, de később felfedte Galinak, hogy más tervei vannak és elküldte Lewát a Rahagáért. Ő és a többiek elmentek Xiára ahol ráleltek Roodakára. Rávették őt, hogy változtassa vissza a Rahagát Toa Hagah-vá, de nem kapták vissza a pálcát mert azt Makuta Icarax ellopta.

Később a Nuva elutazott Karzahni Birodalmába ahol megküzdtek Icarax-szal de elbuktak. Miután a birodalom elpusztult Toa Gali Nova Robbanásától, Tahu felébredt és Kopakával elutaztak a Matorán Univerzum déli részén lévő szigetláncra ahol le kellett állítaniuk néhány vulkánt. Őt később Daxiára vitte Botár, hogy helyreállítsák az univerzum kárait Artakha Pálcájával.

Miután szemtanúi voltak az univerzum ”gyógyulásnak” , a Toa egy kamrában várakozott ahol egy Matorán fogadta őket melyet Artakha küldött. Őt és társait később Artakha szigetére teleportálták ahol Adaptív Páncélt kaptak Artakhától. Majd később őket Karda Nuiba teleportálták.


Karda Nui Szerkesztés

Karda Nuiba érkezéskor a Nuvák két csapatra oszoltak: Lewa, Pohatu és Kopaka, míg Tahu, Gali és Onua a másik.

Tahu vezette csapatát a Titkok Mocsarába, hogy megszerezzék a Kanohi Ignikát. Itt feloszlottak, hogy nagyobb területen tudják pásztázni a terepet, de megbeszélték ha valami baj történne akkor elemüket jelként az égbe lövik.

Míg a többiek a mocsárban keresgéltek Tahu rálelt a Codrex-re. Bár egykori emlékei elvesztek azzal kapcsolatban, hogy mi is ez és mire való. Mikor közeledett a Codrex energiapajzsa kiütötte őt , és egy ideig ott feküdt a sárban. Krika ekkor megjelent és elkezdte leszívni a Toa erejét. Még az erejét szívta elmondta Krika Tahunak, hogy a Makuták miért is utálják annyira a Toákat. Mielőtt teljesen elvesztette erejét, Tahu kilőtt egy tűzlabdát az égre jelezve helyzetét Toa társainak.

Eközben Tahu hőt irányított a sárba, növelve hőmérsékletét addig még égetően meleg nem lett, Krika érinthetlenné vált és megszökött. Csatlakozott Onuához és Galihoz akik mind találkoztak Mistika Makutákkal: Bitil-lel, és Gorast-tal, és követték őt a Codrexig. Mielőtt a Makuta megérkezett volna a Toát elhívta magukkal egy Av-Matorán egy közeli barlangba. A barlangban a Toák megfigyelhették egy Av-Matorán Bohrok-ká alakulását. Megdöbbenve, az Av-Matorán elmondta nekik ha egyikük élete véget ér Bohrok-ká alakul és Mata Nui szigete alatt lévő Bohrok Fészkekbe kerül. Ezek után az Av-Matorán átadott a Toának egy Kulcskövet majd ő is átalakult. Miután az átalakulás szemtanúi voltak elszomorodtak, hogy még a Matorán nevét se kérdezték meg, és ez már túl sok áldozatnak tűnik azért az egyért.

A barlangot elhagyva a Toa körültekintően indult vissza a mocsárba. Egy nyomot kezdtek el követni amit a Makuta szándékosan hagyott maga után. Miután erre rájöttek Tahu úgy gondolta, hogy használni kéne a Nuvák különleges képességét az időzített elemi robbanást, hogy megtámadják vele a Makutákat saját területükön. Sikerült de a Makuták hamar rájöttek tervükre. Gali ködfalat alkotott és a Toa megszökött, egy Onua által létrehozott alagúton keresztül.

Egy idő után Tahu rájött, hogy a Makuták nem követik őket. Azt gondolták, hogy a Makuta azt várja visszatérnek a Codrexhez ahol ők már előre csapdát állítottak fel. Tahu megparancsolta Onuának, hogy forduljon vissza ezzel a három Toa elhagyta az alagutat, majd az égből közelítették meg a Codrexet a mocsár felett szálló ködön túl. Ott kiderült, hogy a Mautába valójában ott volt. Tahu gyorsan kitalált egy tervet, a három Toa és a három Toa megtámadta a Makutákat. De a terv sajna találkozott a Makuták erejével így mindkét oldal egyenlően állt. A Toa balszerencséjére a többi Phantoka Makuta Icarax és Mutran kivételével és az Árnyék Matoránok Gavla, Kirop és Radiak csatlakozott a Mistika Makutákhoz. Létszám előnyük miatt, Tahu védekezést rendelt el de mind hiába.

Beszorítva a Codrex energiapajzsához Antroz egy pusztító robbanást küldött a Toa felé. Szerencséjükre a többi Toa Nuva és a három Av-Matorán, Tanma, Solek és Photok megjelentek és a Toa Nuva csapat végre összegyűlt. Együtt a Toa Nuva belekezdett végső küzdelmükbe a Makuta ellen.

A csata alatt Takanuva megjelent és ideiglenesen elűzte a Makutát. Tahu szétosztotta a Kulcsköveket társai között ezzel felépítve terüket. Ezután odamentek a Codrexhez és Tahunak sikerült beilleszteni a kulcsköveket ezzel egy részen megszüntetni az erőpajzsot. Miután beléptek elvették a Kulcsköveket, hogy a Makuta ne kövesse őket. Azonban Antroznak észrevétlenül sikerült.

Belü,l Onua megnyomott egy gombot ami leeresztette a padlót mint egy liftet. A Toa fölfedezett három járművet: az Axalara T9-et, a Jetrax T6-ot és a Rockoh T3-at. Míg Lewa és Pohatu fölszállt az Axalara T9-re és a Rockoh T3-ra addig Antroz ellopta a Jetrax T6-ot, erre a két Toa elkezdte őt üldözni.

A három Toa elment, de addig Gali, Tahu és Onua ott maradtak a Codrexben hátha megtalálják a Nagy Szellem felélesztésének módját, melyet a Kulcskövekre véstek. Rájöttek, hogy a Kulcsköveken írt módszer túl lassú és nem elég hatékony, de az Ignika képes lenne ezt gyorsan elég energiával végrehajtani, hogy a Nagy Szellem feltámadjon. Bár ez azt jelentette, hogy maszknak fel kellet adnia újonnan létrejött testét és elméjét, ezenkívül ez zavarta Ignikát aki megpróbálta ölni Tahut miután meghallotta ezt. Végül elfogadta ezt mert eszébe jutott Matoro aki ugyanúgy életét áldozta és hőssé vált.

Onua ekkor távozott, hogy csatlakozzon a kint zajló küzdelembe. Egyedül maradt Galival, és Tahu volt bevallotta, hogy mivel belépett a Codrexbe visszanyertr emléket a Mata Nui szigetére érkezésük előttről. Bocsánatot kért Galitól mert nem közölte, hogy tudta mi fog történni ha belépnek a Tárolókba, azt, hogy biztosan mély álomba merülnek. Gali elfogadta ezt és megbocsátott. Együtt azt is kitalálták, hogy hogyan jutnak ki Karda Nuiból, amelyek csak azon járművek segítségével működtek melyet Kopaka, Lewa és Pohatu használt.

Ezek után elhagyták a Codrexet ahol végre utoljára kerültek szembe Karda Nui Makutáival. Mivel az Energia Vihar elkezdődött Tahu és társai elhagyták a Codrexet a járgányokkal. Mikor elhagyták a barlangot Pohatu úgy gondolta látta az Ignikát kirepülni a Codrexből.


Teridax Uralma Szerkesztés

A hat Toa Nuva végül visszatért Metru Nui szigetvárosára. Ott megünnepelték a Nagy Szellem felébredését, de hamarosan Makuta Teridax-szal találták magukat szembe aki átvette a Nagy Szellem testét és ezzel a Matorán Univerzum irányítását is.

Nem sokkal ezután ő és a többi Toa megpróbáltak elrejtőzni az Archívumban. Tahu egy csoport Rahkshival való küzdelem után súlyosan megsérült. Mikor a Turaga megtalálta a Krahka, ő mesélt nekik azokról az alagutakról mely segítségével elhagyhatják Metru Nuit. Tahunak volt egy terve, hogy különválnak és az Univerzum külön pontjairól támadnak ezzel megpróbálják megosztani Teridax figyelmét, és talán kicsúszhat a kezéből az univerzum irányítása. Miután elérték a partot ellopott egy hajót és találkozott Mata Nui Rendjének egyik ügynökével Trinumával, aki elmondta nekik, hogy Daxia megsemmisült.

A Toa Nuvák szétváltak, hogy jobban elkülönüljenek. Tahu később rájött, hogy a Rahkshik elfoglalták Odinát de a Sötét Vadászok átköltöztek még előtte Xiára. Újonnan szerzett információit elküldte Takanuvának a Rahi Hírközlési Rendszer segítségével. Tahu egy csapatban Kopeke-vel, Lariska-val, Johmak-kal, Krahka-val és Őrzővel elindultak, hogy létrehozzanak egy egyezményt a Rend Ügynökeivel fegyvereket keresve és tábort állítva Karzahni szigetén. A tábortűz fölötti megbeszélés közben eldöntötték, hogy, Tahu azt javasolta, hogy romboljanak le helyeket az univerzum egyes részein és ezzel összezavarják Teridaxot. Őrző kinyilvánítva, hogy neki nem tetszik a terv elkezdett sétálgatni. Hirtelen a föld kettényílt alatta és lehúzta őt a mélységbe, ezzel megölve őt. Ekkor egy csoport Exo-Toa jelent meg és visszaküldte a csapatot Metru Nuiba.

Tahu azt tervezte, hogy megadást fog színlelni de ekkor megjelent Onua és megmentette a csapatot, és jelentette neki, hogy a Rend ügynökét akit keresnek elfogták a Rahkshik. Míg a terveket vitatták meg, addig Onua kidolgozott egy elméletet, hogy Makuta a Rahkshikat és Exo-Toákat az univerzum megfigyelésére tartja, majd készített egy tervet mellyel elpusztíthatják az utolsó megmaradt Rahskhi forrást, a Daxián lévő Energizált Protodermisz medencét.


Képességek és Jellemvonások Szerkesztés

Tahu az egyik legmerészebb, leghevesebb és legbátrabb Toa, bár ezen tulajdonságai gyakran inkább csak forrófejűségnek és agressziónak tűnnek. Hibája ellenére ő nagyon hű és védelmező tagja csapatának, különösen Galinak. Nagyon komolyan veszi, hogy ő a vezető, de gyakran emiatt türelmetlen és nem figyel társai véleményeire.

Tahu gyakran konfliktusba keveredik Kopakával személyisége miatt. Gali néha csalódik Tahuban főleg mikor gondolkodás nélkül vég bele a dolgokba. Miután Lewa felszabadult a Krana hatása alól, Tahu nehezen bízott meg benne, különösen azért ami senki nem tud, hogy egyszer ő is a Krana hatása alá került de csak rövid ideig így az nem tudta átvenni felette a hatalmát, de Tahu később ismét megbízott Lewában mikor rájött, hogy a Levegő Toája bármit megtenne azért, hogy megmentse a Matoránt a Bohrok hatalma alól.

Tahu sokat érett Mata Nuira való érkezése óta, megpróbálja végighallgatni csapattagjainak mondanivalóját és terv nélkül nem kezd bele egy küzdelembe sem.

Mint a Tűz Toája képes irányítani a tűz elemét, mellyel képes tűzgolyókat létrehozni, elnyelni vagy kibocsátani tüzet és hőt. Mikor Toa Nuvává alakult ereje megnőtt, de eleme a Nuva Szimbólumához kapcsolódott. Ő is rájött ennek kezelésére, hogy hogyan hozzon létre időzített tűzlabdát.

Mikor újból Toa Matává vált ereje lecsökkent és a szimbólum és közte lévő kapcsolat megszakadt.


Maszk és Eszköz Szerkesztés

Toa Mata Tahu Kanohi Haut viselt,a Védelem Nagy Maszkját melyek megvédték őt a támadásoktól, kivéve, ha tőrbecsalták. Összegyűjtött még öt maszkot és a sajátjával együtt lecserélte őket egy Arany Maszkra Kini-Nuiban. Eredeti formájában a Tűzkard volt a fegyvere amellyel képes volt tüzet lőni és tárgyakat elolvasztani.

Mikor Toa Nuva lett kapott egy Hau Nuvát az Árnyékolás Nuva Maszkját ami lehetővé tette számára, hogy megossza erejét társaival. Ez helyettesítette egykori Arany Kanohiját így kénytelen volt keresni még öt Nuva Kanohit, hogy visszaszerezze elveszett erejét. Ez az öt maszk sajnos elpusztult Ta-Koró pusztulásakor mikor az elsüllyedt a Lávatóba a Rahkshik támadása után. Mindaddig míg meg nem szerezte Adaptív Páncélzatát egy iker Magma Kardot használt melyekből Lávadeszkát alkothatott és lávaszörfözhetett vele.

Adaptív Páncélban Forgó Tűzpengéket használta és egy Nynrah Szellemágyút. Páncélját is négy sugárhajtású rakéta egészítette ki.

Mikor visszaváltozott Toa Mata formába újból, elveszettet különleges erőit és Nuva Kanohija szimpla Hauvá alakult újból. A fegyvere is újból a Tűzkard lett.


Érdekességek Szerkesztés

  • Tahu angol hangja a Fény Álarcban : Scott McNeil és magyarhangja: Haás Vander Péter
  • Tahu volt az egyetlen Toa Nuva kinek nem volt meg mind az öt Nuva Kanohija, sőt később Hau Nuvája szimpla Nagy Maszkká vált.