BIONICLE Wiki
Advertisement

Tahu, a Tűz Toa Matája volt, aki csapata élén védelmezte Mata Nui szigetét és lakóit. Később, Energizált Protodermisz hatására, társaival egyetemben Toa Nuvává alakult. Tapasztalt, és olykor forrófejű vezetőként számos csatát vívott Makuta Teridax, és annak borzalmas seregei, a bohrokok és rahkshik ellen. Végső küldetésük részeként Tahu és a többi Toa Nuva Karda Nuiba utazott, ahol megküzdött néhány Makutával, túléltek egy Energiavihart, majd, mivel úgy tűnt, teljesítették kötelességüket, visszatértek Metru Nuiba. Ám amikor Mata Nui ébredezni kezdett, Makuta Teridax megszállta a testét, kiterjesztve uralmát a Matorán Univerzum felett. Ezután Makuta Bara Magnára ment, ahol megpróbálta elpusztítani az Élet Maszkja segítségével kimentett Mata Nuit és az egész bolygót. Tahu és társai azonban sikeresen kijutottak az óriásrobot testéből, és a Bara Magna felszínén szálltak szembe Teridaxszal és seregeivel. Az Élet Maszkja ekkor visszaváltoztatta Tahut gyengébb Toa Mata alakjába, azonban így tette lehetővé, hogy magára öltse az Aranyfegyverzetet, aminek segítségével győzelmet arattak Teridax és rahkhsi serege felett. Makuta Teridax halálát követően, miután Mata Nui megtért az Ignikába, Tahu azon kezdett munkálkodni, hogy a Matorán Univerzum népe új életet kezdhessen az újjászületett Spherus Magnán.

Életrajz[]

Korai Élete[]

Ahogyan a többi Toa Matát, Tahut is Artakha szigetén alkották meg, Toa kapszuláját Karda Nuiban. Ezután társaival együtt Daxia szigetére vitték , ahol Helryx Toa felfedte előttük küldetésük és létezésük célját, miszerint ők lesznek a Nagy Szellem, Mata Nuit védelmezői. A Toa Matát Hydraxon oktatta ki a harcászat mesterségére. Első feladataik egyikeként meg kellett szökniük Spinax, Hydraxon Energiavérebe elől. Ebben csak Kopaka, a Jég Toája járt sikerrel, megfagyasztva az állatot. Ezt követően a Toáknak meg kellett találniuk az oktatójuk által  a szig

Bad37b 5658337

Tahu Toa Mata alakjában

eten elrejtett Kanohi maszkokat. Tahu szinte a teljes napot azzal töltötte, hogy megszerezze saját maszkját, a Nagy Haut a sziget gleccsereiből. Később Lewa, a Levegő Toája rájött, hogy csapatban kellene dolgozniuk. Aznap éjszaka Tahu és Kopaka hagyta, hogy Mata Nui Rendjének tagjai foglyul ejtse őket, így bejuthattak a sziget erődjébe, ahol személyesen találkoztak Toa Helryx-szel, Mata Nui Rendjénk vezetőjével aki megosztotta velük küldetésük részleteit. A kiképzés elvégzése után a Toa Matát Karda Nuiba küldték, hogy megvédjék az Av-Matoránokat, akik azon munkálkodtak, hogy energiával lássák el Mata Nuit. A Toa megküzdött az őket háborgató, Avohkah nevezetű villámló Rahival, és néhány hét után sikeresen legy

Art Toa Mata In Canisters

Tahu és társai Toa Tároló kapszuláikban

őzte, így az Av-Matoránok befejezhették feladatukat. Ezt követően Tahu és Kopaka a cseppkőbe ékelődött gömbépítményéhez, a Codrex-hez vezette csapatát, ahol társaik rávették őket, hogy osszák meg velük, amit Helryxtől megtudtak. A Karda Nuira lecsapó Energiavihar miatt azonban nem tudták elhagyni a helyet, anélkül, hogy porrá égtek volna. Ezért beszálltak Tahu javalatára - aki ugyan sejtette, hogy ennek következményeképp ezeréves álomba merülnek - beszálltak az építményben található Toa Tároló kapszuláikba, amelyeket valóban csak ezer év elmúltával hagytak el. A Nagy Kataklizma során kilőtték őket a Mata Nui szigetét körülvevő óceánba. Biztonságosan partot kellett volna érniük, azonban a számításokba hiba csúszott, így a Toa Mata kerek egy évezredig hánykolódott a tengeren, elvesztve emlékeiket.

Mata Nui szigetén[]

A Mata Nui szigetét lakó Av-Matorán nép tagja, Takua összegyűjtötte a Toa Köveket, ezzel a sziget partjához szólítva a Toa Matát. Tahu kapszulája a Ta-Wahi közelében ért partot. Ébredése után Tahu felfedezte, hogy testét szétválasztották, organikus részei pedig teljesen elrothadtak. Mivel elvesztette emlékeit, fogalma sem

Tahu Assembling

Tahu összeállítja magát

volt róla, ki ő, és hogyan került a szigetre, egyedül nevére emlékezett. Kis idő múlva azonban ismét összeállította magát, majd Hau maszkja felöltése és szintén darabokban lévő Magmakardjának összeillesztése után felfedezte, hogy képes uralni a tűz elemét. Arra is rájött, hogy ezt az erőt a Hau kölcsönzi a számára. Ezt követően elindult, hogy felfedezze az idegen környezetet. Útja a hamuval borított Égett Erdőbe vezetett, ahol belesétált egy, a Matoránok által állított csapdába, amit az egyik Matorán, Jaller Rahik elfogására szerelt fel. Tahu azonban könnyedén kiszabadult: Magmakardja segítségével utat vágott magának a csapda karói közt, a Matoránok nem kis meglepetésére.

A Maszkok felkutatása[]

A már támadni készülő Matoránokat Vakama Turaga állította meg, köszöntve Tahut, mint a Tűz Toáját, a hőst, akit a védelmezésükre küldtek. A Matoránok és a Turaga Ta-Koro falujába vezette Tahut, ahol Vakama elmondta, hogy Mata Nuit egy sötét erő sanyargatja: Makuta Teridax ezer évvel ezelőtt álomba kényszerítette Mata Nuit, a Nagy Szellemet, átvéve az uralmat a sziget felett. Tahu megtudta, hogy ő és Toa társai csak úgy szállha

Tahu Ta-Koróban

Vakama Turaga köszönti Tahut, mint a Tűz Toáját

tnak szembe Makutával, ha előbb összegyűjtik a szigeten elrejtett Nagy Kanohi maszkokat. Ezt követően Tahu találkozott testvéreivel: Kopakával, Lewával, Onuával, a Föld Toájával, Galival, a Víz Toájával és Pohatuval, a Kő Toájával. Mivel nem emlékeztek egymásra, Tahu és Kopaka, lévén két szöges ellentétben álló elem képviselői, nem szívelték egymás társaságát. A Toák megosztották egymással ébredésük történetét, majd a többség úgy határozott, hogy kétfős csoportokra válva indulnak a maszkok felkutatására. Kopaka és Lewa azonban egyedül kívánta teljesíteni a feladatot, ezért a Toák végül külön-külön láttak neki a keresésnek. Tahu megtudta Jallertől, hogy Akaku Kanohija valahol Onu-Wahiban van elrejtve. A Tűz Toája ezért leereszkedett Onu-Wahi legmélyebb barlangjainak egyikébe, ahol egy földalatti cs

Toa mata 1 1024x0768

Tahu a Toa Mata vezetőjeként

arnokra bukkant. A helységet egy hatalmas szakadék osztotta ketté, amelyen egy keskeny híd vezetett át a túloldalra, ahol az Akaku várakozott viselőjére. A hídon átkelve azonban egy seregnyi Kofo-Jaga skorpió támadta meg. Mivel az ellenük bevetett tűz csak növelte a lények erejét, Tahu úgy döntött, más módszerrel próbálkozik: addig pörgette a testét a híd körül, mígnem egy kivételével az összes skorpió kénytelen volt elengedni és a mélybe zuhanni. Tahu ekkor felfedezte, hogy a megmaradt állat egy fertőzött maszkot visel. Miután a Toa megszabadította tőle, a skorpió már nem volt köteles Makutát szolgálni, ezért eliszkolt. Tahu így sikeresen megszerezhette a Kanohiját.Miután Onua gyűlést hívott össze a Kini-Nui templom közelében, Tahu és Gali - akit a Tűz Toája előzőleg megmentett egy csapat Nui-Jagától - a Mangai tűzhányó árnyékában találkoztak a csapat többi tagjával. A találkozást azonban a vulkán kitörése szakította meg, amelyért Makuta Teridax volt a felelős. Onua és Lewa egy hatalmat árkot ástak, hogy eltereljék a láva útját, azonban Makuta nem hagyott fel a támadással: két gyíkszerű Rahit, úgynevezett Tarakavát uszított Tahura, aki azonban Pohatu és Gali segítségével legyőzte őket. Ekkor homokvihar csapott a Toákra, Tahu azonban üveggé olvasztotta azt. Ezt követően azonban egy pár Nui-Rama tört keresztül a falon, a magasba emelve, majd a mélybe lökve Tahut. Ezúttal Onuától érkezett segítség: a Föld Toája elkapta Tahut, mielőtt földet ért volna. Ezután Onua sziklákat hajított a Rahikra, ezzel véget vetve a csatának. A Toák úgy határoztak, hogy megszerzik Tahu Lebegés Maszkját, azaz Miruját a tenger fenekéről. Gali, Kopaka és Lewa a víz alá merültek, hogy megszerezzék a maszkot, majd a csapat két csoportra oszlott, hogy felkutassák a hiányzó Kanohikat. Tahu, Gali és O

GoldTahu

Tahu magához veszi Arany Kanohiját

nua az erdő boríttta Le-Wahiba mentek, ahol magukhoz vettek egy Kakama Kanohit egy fa tetejéről. A művelet során Tahu türelmét vesztve hamuvá égette a fát, ami felháborította Galit, rámutatva, hogy a tűz könnyen elharapódzhatott volna. Miután megszerezték Tahu utolsó maszkját is, az Ihu Hegyen elrejtett Kaukaut, Gali megosztotta velük, amit Nokama turagától tudott meg: ha az összes maszkot összegyűjtik, lecserélhetik őket egyetlen Aranymaszkra. Kopaka egy korábbi látomására alapozva a csapat Kini-Nui Nagy Templomába ment. Az épületben a Toák róluk mintázott, életnagyságú szobrokra bukkantak. Miután képmásuk arcára helyezték az összegyűjtött és az általuk viselt maszkokat, a szobor magába fogadta őket, és helyükön pedig egy-egy aranymaszk jelent meg, amely magában hordozta a többi Kanohi erejét. Most, hogy készen álltak a Makutával való harcra, a hat Toa találkozott a Matorán Takua vezette Krónikás Társaságával, akik Kini-Nui megvédésére érkeztek. Ezután a Toa Mata összeillesztette az útjuk során összegyűjtött Makoki Köveket, és leereszkedtek Mangaia gyomrába.

Az első összecsapás Makutával[]

Mangaia sötét barlangjaiban a Toa Mata, miután keresztüljutott egy hatalmas vaskapun, rákszerű Manákkal találták szemben maukat. Hogy legyőzzék őket, a hat Toa egyesítette erejét: Tahu, Pohatu és Onua, valamint Lewa, Kopaka és Gali két Toa Kaitává alakult. Azonban az így született Akamai és Wairuha ereje is kevésnek bizonyult, hogy megnyerjék a csatát. Végül a két Toa Kaita rájött, hogy a Mangaia talaját borító kicsíny tornyok hőkibocsátása szükséges ahhoz, hogy a Manák ne váljanak harcképtelenné. A tornyok elpusztításával ártalmatlanították a szörnyeket, majd megszabadították őket maszkjaiktól. Ezután a hat Toa ismét szétvált. Ahogyan egyre mélyebbre hatoltak a barlangokban, a Toák meghallották Makuta Teridax hangját, ahogyan azzal fenyegeti őket, hogy önmagukkal fognak szembekerülni. Ekkor váratlanul egy sötét, rozsdás teremtmény támadt Tahura, aki

Toa Mata és Makuta

A Toa Mata szemtől szemben Makuta Teridaxszal

megszólalásig hasonlított a Tűz Toájára: Makuta ezúttal saját árnyképüket uszította a hősökre. A Toa Mata sokáig képtelenek voltak legyőzni tükörképeiket - mivel azok előre tudták minden mozdulatukat. Ezért rájöttek, hogy csak úgy nyerhetik meg a csatát, ha nem önmagukkal harcolnak, hanem egy-egy társuk ellenfelével. Tahu árnyékát Pohatu pusztította el, míg a Tűz Toája Gali ellenfelét oszlatta párává. Ezt követően szembeszálltak Teridaxszal. Makuta egy fertőzött Kanohit viselő Matoránként jelent meg előttük. Teridax rövid filozófikus szónoklatban azzal hetvenkedett, hogy a Toák nem pusztíthatják el őt, ahogyan a tengert, a szelet, vagy az ürességet sem lehet elpusztítani. Ezt követően mechanikus alkatrészek orkánjává változott, így támadva a Toákra. Tahu szavára azonban a Toa Mata egyesítette erejét: a hat elemi erő egyszerre csapott le Makutára, akit így sikerült megfutamítani. Ezt követően a csapat győzedelmesen tért vissza a felszínre.

A Bohrok Invázió[]

Nem sokkal azután, hogy a Toa Mata visszatért Kini-Nui templomába, egy halálra rémült Ta-Matorán került az útjukba. A Matorán egyetlen szót dadogott: ”Bohrokok”. A Kakama Kanohik segítségével a Toa Mata Ta-Koroba sietett. Mikor megérkeztek, szörnyű rombolás tárult a szemük elé: Ta-Koro faluját elemi erőkkel bíró, rovarszerű szörnyetegek hada, a Bohrokok raja pusztította, mindent letarolva, ami az útjukba került. Furcsamód azonban úgy tűnt, nem törődnek különösebben a Matoránokkal. A hat Toa megütközött velük: Lewát megfagyasztották a Jég-Bohrokok, azonban Tahu kiolvasztotta őt, így a Levegő Toája Galival együtt hatalmas vihart hívott életre, amely elsöpörte a Bohrokokat. A szörnyek elmenekültek, azonban egy sérült társukat hátrahagyták. Tahu felfedezte a homloklemeze mögött elhelyezett különös maszkot, a Kranát. A csata után Vakama Turaga elmagyarázta az új fenyegetés mibenlétét: a Bohrokok egészen eddig Mata Nui alatt aludták örök álmukat, mígnem Makuta felébresztette őket. a Bohrokok egyetlen feladata a pusztítás, és a Toák csak úgy állíthatják meg őket, ha

Tahu és egy Krana

Tahu, kezében egy Kranával

összegyűjtenek nyolc Kranát mind a hat Bohrok-fajtól. Hozzávetőleg egy hétten a történtek után Tahu bátorító beszéddel igyekezett lelket önteni Ta-Koro népéve, mikor váratlanul Kopaka jelent meg a helyszínen. A Jég Toája megosztotta velük, mit tudott meg a Bohrokokról: a szörnyekben lévő egyetlen eleven organizmus a koponyájukban hordott maszk, a Krana, a lények pedig nem többek a Krana eszközeinél. Ezen kívül Kopaka a Bohrok Vákat követve felfedezte a Bohrokok fészkét az Ihu Hegy lábánál, amely a sziget alatt húzódott. A Jég Toája elvezette Tahut a fészek bejáratáig, aki rögtön a tettek mezejére lépett volna, azonban Kopaka meggyőzte, hogy várják meg a többi Toát. Rövidesen a hat Toa összegyűlt, Onua és Lewa együtt érkezett a helyszínre. Onua elmondta a csapat többi tagjának, hogy a Bohrokok megfosztották Lewát a Kanohijától, és egy Kranát helyeztek az arcára. Ezzel elérték, hogy a Levegő Toája az ő oldalukra álljon, legalábbis addig, amíg Lewában felül nem kerekedett az Onua iránt érzett barátsága, és letépte magáról a Kranát. Tahu tartott tőle, hogy Lewa nem szabadult meg teljesen a Krana befolyásától, ezért egy ideig bizalmatlan volt vele szemben. A hat Toa  a megszerzett Kranákkal együtt leereszkedett a Bohrokok fészkébe. A földalatti alagútrendszer -mint ahogyan Onua megjegyezte - nem Matoránok munkája volt: a falak túlontúl simák voltak az eszközeikhez. Nem sokkal később a csapat egy lejárathoz ért, amely egy még mélyebben elhelyezkedő terembe vezetett. Tahu elsőként lépett be, hogy felderítse, ám ekkor a járat ajtaja bezárult mögötte. A többi Toa Mata sikertelenül próbált átjutni rajta, mígnem  Lewa ráébredt, miért nem képesek bezúzni az ajtót: mivel az csupán káprázat. Az ajtó túloldalán Tahu egyedül bocsátkozott harcba a bohrokok hadával, amelyeknek egy röpke pillanat erejéig sikerült kicserélniük Kanohiját egy Kranára. Tahu azonban felforrósította a levegőt, ezzel felrobbantva a helységet. Miután találkozott a többi Toával, akik átjutottak a bejáraton, a talaj beszakadt a lábuk alatt, így a csapat egy újab

Tahu Mata Encounters Tahnok

Tahu és egy Tahnok küzdelme

b, kör alakú kamrába zuhant, amelynek padlóján réseket fedeztek fel. A Toák a nyílásokba illesztette a Kranákat, amely következtében hat darab ajtó nyílt meg előttük. A terembe lépve hat darab Exo-Toa páncélzatra bukkantak, amelyeket, mivel úgy vélték, hasznukra lesz a küzdelemben, magukra öltöttek. Tovább folytatva útját a Toák hamarosan szembekerültek a Bohrokok ikerkirálynőivel, Chadokkal és Ghadokkal, azaz a Bahraggal. A harc során a Bahrag látomásokat bocsátott rájuk, Lewa azonban leleplezte a királynők mesterkedését. Ezután a Toák úgy próbálták legyőzni a Bahragot, hogy összeterelték őket, egymás közelsége azonban csak növelte a szörnyek erejét. A Toák ekkor rájöttek, hogy míg az Exo-Toa vértek nagy erőt kölcsönöztek nekik, megkötötték elemi erejüket. Miután megszabadultak a páncéloktól, közös erővel Protodermiszburkot vontak a Bahrag

11c83dca9d94c166d7adb37d9eba4142

A Toa Nuva

köré, ezzel fogságba ejtve őket. Ekkor azonban megnyílt alattuk alattuk a föld, a Toa Mata pedig Energizált Protodermiszbe zuhant. A különös anyag átjárta a Toákat, akik, miután kiemelkedtek a Protodermiszből, meglepve tapasztalták, hogy az teljesen átformálta őket: megújult maszkokat, fegyvereket és páncélzatot viseltek, erejük pedig megnövekedett. Tahu maszkja már nem csak őt magát, de társait is képes volt megvédeni az összeomló barlang törmelékétől, így épségben visszatérhettek a felszínre. Ezt követően Tahu új nevet adott az újászületett Toa Matának: attól a naptól kezdve a hat hős a Toa Nuva nevet viselte.

Toa Nuvaként[]

A Bohrok-Kal támadása[]

Nem sokkal a Bahrag legyőzése után Mata Nui falvaina különös szimbólumok jelentek meg a falvak

TahuNuva

Tahu Toa Nuva alakjában

ban felállított, a Toák által összegyűjtött maszkok és a Toa Kövek számára fenntartott Suva oltárokon. Miután Tahu - aki innentől ragaszkodott ahhoz, hogy Tahu Nuvának szólítsák -  szimbóluma megjelent a szentélyen, Vakama tudatta vele, hogy a Toa Nuva új maszkok birtoklására is feljogosult, amelyeket a korábbiakhoz hasonlóan a sziget különböző pontjain találnak meg. Vakama ezt követően átadott Tahunak egy különleges álarcot, a Vahit, az Idő Maszkját, azzal a feltétellel, hogy csakis a legvégső esetben használja. Ezek után a hat Toa Nuva Le-Wahiban találkozott, hogy megosszák egymással híreiket, és, hogy bemutassák egymásnak új erejüket. Ez azonban erőfitogtatáshoz, és a csapattagok közötti feszültséghez vezetett, aminek eredményeképp a Toák Gali nemtetszése ellenére szétszóródtak, mondván, hogy már egyedül is elég erősek ahhoz, hogy megvédjék saját falvaikat. Ta-Koróba visszatérve Tahu hasonló fogadtatással szembesült, mint amikor először lépett Mata Nui földjére: új külsejének köszönhetően a Matoránok nem ismerték fel azonnal. Ismét Vakama Turaga lépett közbe, aki elmagyarázta, hogy időbe telik, mire a Matoránok megszokják Tahu új alakját. A Matoránok nekiláttak, hogy megünnepeljék a Nuva szimbólumok feltűnését. A rendezvényt azonban egy különös és veszélyes lény felbukkanása szakította meg: egy új Bohrok-faj tagja, a Tahnok-Kal támadta meg Ta-Korót. Eljutott a Suváig, ahonnan elragadta Tahu új Nuva

Out Of Their Elements

Tahu, Takua és Jaller a Tahnok Kal nyomában

szimbólumát. Mikor a Tűz Toája ereje segítségével próbálta megakadályozni, döbbenten tapasztalta, hogy elemi ereje eltűnt. A Kal meglepetését kihasználva egy halom terméskő alá temette a Toát, majd elmenekült. Tahu, oldalán Jallerrel és Takuával a tolvaj nyomába eredt. Út közben találkoztak Lewával, akit hasonlóképp megfosztottak erejétől. A nyomok Po-Wahiba vezettek, ahol a csapat találkozott a szintén erőtlen Pohatuval, majd átszelve Mata Nui szigetét többi társukkal is, akik jelképeikkel együtt szintúgy elvesztették erejüket. Hamarosan rablók nyomára akadtak: hat, különös, újfajta Bohrok volt amelyek kivételes elemi erővel rendelkeztek, és amelyek Bohrok-Kalként hivatkoztak magukra. Elmondásuk szerint a Bahragot keresték, hogy

Tumblr ndb1mk61Kv1u14y3zo1 640

Az erejét vesztett Tahu Nuva és Lewa Nuva

kiszabadítsák a királynőket. A Toa Nuva megütközött velük, azonban erejük hiányában alul maradtak a Bohrok-Kallal szemben. Miután magukhoz tértek a vákuum, elektromosság és szónikus erő okozta kábulatból, a lények eltűntek. A Toa Nuva azonban Lewának köszönhetően -aki azóta, hogy arra kényszerült, hogy a Bohrokok Kranáját viselje, értette azoknak beszédét - megtudta, hogy a Bohrok- Kal alapjába véve nem különbözik a többi Bohroktól: a szörnyeket egy Krana, a Krana-Kal irányítja. A Toák szétváltak, hogy megkeressék a Bohrok-Kal ártalmatlanításáoz szükséges Nuva Kanohikat, valamint Tahu parancsára Gali, Onua és Pohatu a Bohrokok fészkébe ment, hogy megvizsgálja. Maga Tahu Le-Wahi vadonjába utazott, mivel Vakama elmondása szerint az egyik maszk ott volt elrejtve. Miközben azon fáradozott, hogy legalább egy apró tüzet gyújtson, találkozott Lewával, aki felajánlotta, hogy elkalauzolja a dzsungelben. Ám miközben a Kanohi után kutattak, felfedezték, hogy az útjukba kerülő mocsarat megsemmisítette a gravitáció erejét birtokló Nuhvok-Kal, aki, mint ahogyan ebből kiderült, szintén a Nuva Kanohi után kutatott. A két Toa elhatározta, hogy csapdát állít a Kalnak, ezért összegyűjtöttek egy sereg Le-Matoránt, akik ágakkal, kövekkel és korongokkal felfegyverkezve elrejtőztek a sűrűben. Tahu és Lewa a Matoránokhoz csalták Nuhvok-Kalt, aki a remélt módon képtelen volt egyszerre elhárítani minden támadást, annyi ereje azonban még maradt, hogy a földhöz szegezte Lewát, aki megpróbálta megszerezni a Kal Kranáját. Tahu, annak ellenére, hogy nevetségesnek tartotta az efféle műveleteket, társa megmentése érdekében egy liánba kapaszkodva lendült a helyszínre, elvonszolva a Levegő Toáját a Kal közeléből, aki legyengülve elmenekült. Ezután Tahu és Lewa folytatták útjukat, hogy megszerezzék a Kanohit. Később a Tűz Toája Kini-Nuiban találkozott Galival, hogy együtt folytassák a maszkok utáni kutatást, azonban kelletlenül vette tudomásul, hogy Gali kérésére Kopaka is csatlakozott a csoporthoz, aki osztotta Tahu ellenérzéseit. Gali azonban közölte velük, hogy szándékosan szólította egy csapatba a Tűz és Jég Toáját, mégpedig azzal a céllal, hogy leküzdjék egymás iránti ellenszenvüket. A trió az Árnyak Helyeként ismert területre ment, ahol Gali szerint három Nuva Kanohi várt rájuk. A maszkok megszerzése érdekében a Toa Nuvák megküzdöttek egy sziklaomlással, egy villámcsapással, majd egy tűzfallal, ami azonban csak káprázat volt. Másnap egy szoborcsoporthoz érkeztek, amely hat Toa és egy különös teremtmény küzdelmét ábrázolta. Hamarosan megtalálták a Kanohikat, mikor azonban elindultak, hogy megszerezzék őket, Tahu alatt megnyílt a föld, ő pedig egy földalatti terembe zuhant. Miután Gali és Kopaka követték, meglepetésükre  Onua, Lewa és Pohatu, valamint Vakama Turaga csapatára bukkantak akik szintén csapdába esett a föld alatt. Ekkor a barlangban egy rettentő fenevaddal kerültek szembe: a Rahi Nui néven ismert, különböző Rahi fajok keresztezéséből létrejött szörnyeteggel, amelyet kimondottan a Toák elleni harcra tenyésztettek ki. A hat Toa képtelen volt legyőzni a lényt, azonban Vakama Turaga, aki láthatatlanná vált az általa viselt Nemes Huna Kanohi segítségével, magára vonta a szörny figyelmét. Ekkor a sötétben egy villogó szempár jelent meg: Makuta volt az, aki közölte a Toákkal, hogy ha most vereséget szenvednek, Mata Nui örökre az övé lesz. Habár Tahu eleinte ellenkezett, Vakama utasítására a Toa Nuva elhagyta a termet, hogy a Turaga legyőzhesse a lényt: Vakama már korábban is megküzdött vele, és mint akkor, most is az eszét használta a Rahi Nui nyers ereje ellenében: a Turaga hangját követve a fenevad fejét leszegve a sziklafalnak rohant, így azonban szarvai mélyen a kövekbe fúródtak. A Rahi Nui így csapdába esett, és a Toák a megszerzett Kanohikkal együtt visszaréthetett a felszínre. Mielőtt elváltak volna, Tahu felvetésére, miszerint milyen következményekkel járt volna, ha Vakama életét veszti a küzdelemben, a Turaga azt válaszolta, hogy ebben az esetben lett volna, aki átveszi a helyét, mint ahogyan Tahu után is valaki más lesz a Tűz Toája, ha eljön az ideje

Comic Toa Nuva Tahu Powerless

Tahu, a Tahnokokból álló sereg élén

. Ezek után Tahu visszatért Ta-Wahiba, ahol összetalálkozott Pahrak-Kallal. A Tűz Toája megküzdött a lénnyel, ereje híján hátrányba került. Tahu kész volt az utolsó lehelletéig harcolni, semmint, hogy feladja, azonban a Ta-Koro őrségével az oldalán a helyszínre érkező Jaller jobb belátársa bírta. A Bohrok-Kal sértegetni kezdte Tahut, ám ekkor Jaller előre ugrott és kitépte a Krana-Kalt a teremtmény testéből, így az harcképtelenné vált. A győzelem azonban rövid életűnek bizonyult: egy hirtelen megjelenő Gahlok-Va rövid időn belül kicserélte a Kal Kranáját. Tahu és a Matoránok ezért visszavonulót fújtak. A Tűz Toája ezután ismét Nuhvok-Kallal ütközött meg: egy seregre való, a Matoránok által saját szolgálatukba állított Tahnok fajba tartozó Bohrokkal Onu-Wahi síkságára vonult, ám a szörnyeteg Gravitációs Pajzsa a földre kényszerítette a Toát, és a többi Bohrokot is harcképtelenné tette. Az újabb vereség után Tahu találkozott Pohatuval és Onuával, akikkel együtt Le-Wahiba ment, ahol Gali, Kopaka és Lewa szintén csatát vesztett a Bohrok-Kal ellen: a három Toa Nuva Toa Kaitává alakult, ám a Bohrok-Kal meghökkentő módon szintén birtokában volt ennek a képességnek: a Bohrok-Kal Kaita legyőzte az erőtlen Toák alkotta Wairuha Nuvát. Pohatu és Onua ekkor megosztották társaikkal a felkavaró hírt, amit egy elfogott Krana-Kaltól tudtak meg: a Bohrok-Kal a Bahrag nyomára akadt. A hat Toa Nuva azonnal a Bohrokok fészkéhez sietett, amelynek bejárata elé torlaszolt

Tahu wearing vahi

Tahu Nuva az Idő Maszkját viseli

sziklákat megolvasztották. Miután leereszkedtek a fészekbe, felfedezték a darabokra tépedt Exo-Toa páncélokat, amelyek automatikusan működésbe léptek, hogy megállítsák a Bohrok-Kalt, de kudarcot vallottak. Mikor beljebb haladtak a barlangban, megpillantották a Bohrok-Kalt, akik Nuva jelképeiket kezükben tartva a bebörtönzött Bahrag előtt álltak: a szimbólumok szolgáltak kulcsként a királynők kiszabadításához. Tahu elérkezettnek látta a pillanatot, hogy felöltse a Vakamától kapott Vahit. A Tűz Toája megállította az időt, így a Bohrok-Kalokat is - ám az azok által létrehozott energiamező megakadályozta, hogy a Toa Nuvák visszaszerezzék a jelképeket. Ekkor Gali azt javasolta Tahunak, hogy irányítsák erejüket a Nuva jelképekbe, ezzel átadva hatalmukat a Bohrok-Kalnak. A Víz Toájának terve bevált: az Idő Maszkjának ereje alól felszabadult Kalok megrészegültek újonnan szerzett hatalmuktól, és hátat fordítottak királynőiknek. A mérhetetlen erő azonban túlontúl nagynak bizonyult: a Bohrok-Kalt szétvetette saját, egyre növekvő ereje. A Toa Nuvák végre visszaszerezhették jelképeiket és velük elemi erejüket.

A Hetedik Toa Felkutatása[]

A Bohrok-Kal legyőzésével a béke korszaka köszöntött Mata Nuira: a Matoránokat hosszú időn át nem érte fenyegetés, és úgy tűnt, a Toa Nuva legyőzte Makutát. Ta-Koro lakói megrendezték az első Kohlii Bajnokságot, amelyen Ta-Koro és Ga-Koro játékosai vettek részt. A játék kezdete előtt Tahu lávahullámlovaglás közben megpillantotta Takuát, akit csak pillanatok választottak el attól, hogy a láva maga alá temesse. Tahu megmentette a krónikást, majd visszavitte a partra. A Bajnokság kezdetét vehette, a játékot azonban váratlan esemény szakította meg: mielőtt találkozott volna Tahuva a lávafolyam közepén, Takua magához vett egy Nagy Maszkot, amelyet eddig Ta-Koro egyik toteme rejtett: ez a maszk pedig nem volt más, mint az  Avohkii Kanohi, a Fény Maszkja, amely a Hetedik Toa, a Fény Toájának eljövetelét volt hivatott előrejelezni. A legenda szerint a Hetedik Toa segítségével Mata Nui végre felébred álmából. Tahu, aki Takua mesterkedésének köszönhetően azt feltételezte, hogy a Fény Maszkja Jallert választotta a feladatra, hogy megkeressék viselőjét, Vakama és a többi Turaga beleegyezésével útnak indította Jallert és Takuát a Hetedik Toa felkutatására. Makuta, aki szintén tudott erről a jóslatról, mindent megtett, hogy megakadályozza azt. Az általa tenyésztett, csigaszerű Kraata férgeket egy-egy rémisztő páncélzatba helyezte: az így keletkezett lények, a Rahkshik rászabadultak a szigetre. A Rahkshik első célpontja Ta-Koro volt: Tahu, oladlán a Bajnokságra hivatalos Galival és Pohatuval harcba szállt velük, de a szörnyetegek túl erősnek bizonyultak: az egyik Rahkshi, Lehrak mérget okádott Tahura, ezzel megmérgezve a maszkját. Habár a Matoránokat sikerült megmenteniük, a Toa Nuvák képtelenek voltak megakadályozni, hogy a Rahshik lerombolják a falut. Ta-Korót elnyelte a lávatenger, Tahu Suva oltárával együtt. Lehrak mérgének hatására Tahu egyre agresszívebbé vált, amit azonban társai a faluja iránti gyász hatásának tudtak be. A Tűz Toája Galival és Lewával együtt Onu-Koróba ment, amelyet a Jallertől különvált Takua nemrég maga mögött hagyott. Itt a Toa Nuvák közös erővel szálltak szembe a hamarosan megjelenő Rahkshikkal, azonban a csata során Tahu ismét megmentette Takuát, ám a méreg olyan szinten elharapódzott a testében, hogy társai ellen fordult, Kopaka azonban lefagyasztotta. A többi Toa Nuva ezt követően egy tisztásra vitte és meggyógyította Tahut. A Tűz Toája köszönetet mondott Galinak, és a csapat élén Takua és Jaller után indult, hogy megvédhessék őket a Rahkshiktól. Az utolsó összecsapásra Kini-Nuiban került sor, amely alatt a Toa Nuva legyőzte a szörnyeket, azonban Jaller életét vesztette. Takua ezt követően magára öltötte az Avokhiit, amelynek fénye kezdettől fogva rá vetült. Így született meg a Fény Toája, Takanuva. Tahu a többi Toa Nuvával együtt segített járművet építeni Takanuva számára, amely segítségével a Fény Toája leereszkedett Makuta birodalmába, és megütközött Teridaxszal, akit az összegyűlt Matoránok, Turagák és Toa Nuvák előtt - látszólag - legyőzött. Ezután Takanuva  feltámasztotta Jallert, majd meghökkentő titokra derített fényt: utat nyitott egy ismeretlen és ősi városba, Metru Nuiba. Tahu és a Toák kérésére Vakama Turaga megosztotta velük a város titkát, amellyel együtt a Toa Nuva megismerhette Mata Nui szigetének teljes történetét, beleértve Metru Nui és az azt védelmező Toa Mangai, valamint Toa Metru történetét. A legsötétebb történetet azonban, amely a Toa Hordika históriája volt, csak Tahu hallhatta, aki azonban megosztotta azt testvéreivel.

Voya Nui szigetén[]

Nem sokkal azután, hogy a Toa Nuva átlépte Metru Nui kapuit, a város Turagája, Dume felkavaró titokba avatta be őket: Mata Nui nem álomba merült, hanem haldoklik. A Matorán világ egyetlen reménye az Ignika Kanohi, az Élet Maszkja, amely valahol Voya Nui szigetén van elrejtve. Dume hat Toa Tároló kapszulához vezette a Toa Nuv

Zaktanwithhau

Zaktan, a Piraka horda vezére, miután megszerezte Tahu Hau Nuváját

ákat, akik a kapszulákban átszelték a tengert és Voya Nuiban értek partot. Nem sokkal ezután azonban Tahu és társai hat félelmetes teremtménybe botlottak, akik Pirakáknak nevezték maguktat. Tahu megküzdött vezetőjükkel, Zaktannal, azonban a Piraka felhasította a páncélját, és több millió protoditát, azaz mikroszkópikus Rahit küldött a testébe, ezzel súlyosan megsebesítve. A Pirakák  megfosztották a Toa Nuvákat maszkjaiktól és fegyverzetüktől, majd  a Valmai-hegy csúcsára vonszolták őket, ahol az ott található vulkánba akarták vetni a csapatot, ám annak váratlan kitörésének köszönhetően megmenekültek. A Toa Nuva ezután találkozott a magukat Voya Nui-i Ellenállóknak nevező Av-Matorán csapatba, akik eleinte ellenségnek hitték őket, ám vezetőjük, Balta felfedezte, hogy a jövevények voltaképpen Toák. Tahu és a többi Toa Nuva új szövetségeseikkel bejutottak a Pirakák Erődjébe, ahol visszaszerezték maszkjaikat és fegyvereiket. Zaktan azoban alkut kötött Voya Nui egykori őrzőjével, Brutakával, aki egyetlen csapással vereséget mért a Toa Nuvákra. A Matoránok elmenekültek, azonban Tahu és társai fogságba estek: a Pirakék a falhoz láncolták őket, és a protodermisz ellentétével, a gáznemű antidermisz segítségével megpróbálták ellopni az erejüket. A Matoránok azonban visszatértek, és kiszabadították a Toa Nuvákat. Nem sokkal ezután a hat Toa Nuva találkozott Axonn-nal, a Matorán világ egyik legnagyobb harcosával és Voya Nui őrzőjével, valamint Botarral, a vadállatra emlékeztető lénnyel, akinek feladata a Matorán világ békéjét veszélyeztető gaztevők elfogása volt. A páros elvezette őket egy nemrég alakult, hajdani Matoránokból lett Toa csapathoz, a Toa Inikához, amelynek vezetője Jaller volt. A Toák arra a következtetésre jutottak, hogy míg a Toa Nuva sorsa felébreszteni Mata Nuit, a Nagy Szellemet, annak életének megmentése a Toa Inikára hárul. Tahu beleegyezett, hogy visszavezesse a Toa Nuvát Metru Nuiba, míg a Toa Inika megszerzi az Élet Maszkját a vízalatti Mahri Nuiból. Az Inikák távozása után azonban Tahu beismerte Axonn-nak, hogy hazudott: az új Toák nem tudhattak a Nuvák új feladatáról: felkészíteni a Matorán Univerzumot a Nagy Szellem felébredésére.

Előkészületek a Nagy Szellem felébredéséhez[]

Tahu és a Toa Nuvák visszatértek Metru Nuiba, ahol magukhoz vették a Nagy Szellem felébresztéséhez szükséges tennivalókat felsoroló ősi tekercset Ga-Metru Nagy Templomából. Az első feladat Mata Nui megtisztítása volt: a Toa Nuvának el kellett szabadítania a Bohrok hordákat. Mivel Mata Nui szigete a Matorán Univerzumnak otthont adó óriásrobot arcát fedte, míg az egy vízzel borított bolygó felszínén feküdt, a sziget elpusztítása elengedhetetlen volt Mata Nui felébredéséhez.  Rövid ellenkezés után Tahu társaival együtt a Bohrok fészekbe ment, ahol kiszabadították a Bahragot. Tahu azonban képtelen volt rászánni magát, hogy kiadja a parancsot a Bohrok rajok megindítására, ezért Onua tette meg helyette. A következő feladat Artakha Pálcájának megszerzése volt, amely segítségével begyógythatták a Matorán Univerzum sebeit, és amit Metru Nui Onu-Metruban található Archivumában őriztek, ám a Sötét Vadászok ellopták. A Toa Nuvák ezért Odina szigetére utaztak, ahol találkoztak a Sötét Vadászok Árnyékos néven ismert vezetőjével. Az Árnyékos kész volt felfedni a Pálca jelenlegi helyét - a Vadászok a Vortixx faj által uralt Xia szigetére küldték, az onnan érkező fegyverek és ellátmány fejében. Az Árnyékos cserébe azt követelte, hogy a Toa Nuvák öljék meg Roodakát, aki kettős ügynökként tevékenykedett a Sötét Vadászok és a Makuta Testvériség közt dúló háborúban. Tahu elfogadta az ajánlatot, ám távozásuk után a Tűz Toája felfedte Gali előtt, hogy más szándékai vannak. Xia szigetén a Toa Nuvák elfogták Roodakát, és arra kényszerítették, hogy visszaváltoztassa az általa korábban szánalmas teremtményekké, Rahagaává torzított, elit Toa Hagah csapatot eredeti alakjába. A Toa Hagah ezután őrizetbe vette Roodakát, aki azonban nem tudta átadni a Toa Nuvának a Pálcát, mivel azt Makuta Icarax, Karzahni Birodalmának Makutája elrabolta tőle. Tahu e

B971418bbe2a9da299f7845586e53d14

Tahu adaptív páncéljában

zért Karzahniba vezette csapatát, ahol megüzköztek Icaraxszal, ám az túl erős ellenfélnek bizonyult. Gali azonban Nova Robbanást idézett elő, amely elpusztította a Birodalmat. Mivel kudarcot vallottak Artakha Pálcájának megszerzésében, a Toa Nuva úgy döntött, a tekercsen szereplő további feladatok teljesítésébe fog. Tahu és Kopaka a szigetvilág déli részén található aktív vulkánokat oltottak ki, míg Pohatu és Onua megszerezték a pókszerű Visorakok Szíveként ismert kristályt, Gali pedig bemérte a Vörös Csillag helyét Mata Nui csillagvizsgálójával. Miután elvégezték az összes feladatot, Botar Daxia szigetére vitte Tahut, ahol találkozott a többi Toa Nuvával. Itt tanúja volt a Matorán Univerzum helyreállításának Artakha Pálcájának segítségével, amit Brutaka szerzett vissza Makuta Teridaxtól. Nem sokkal azután, hogy a Nagy Szellem időközben meghalt, de Matorónak, a Toa Inika tagjának önfeláldozásának köszönhetően feltámadt, Tahu és társai Artakha szigetére utazott, ahol a sziget névadója, Artakha Adaptív Páncélokkal fegyverezte fel, majd a Makuta Testvériség által ostrom alá vett, a Déli Kontinens alatt húzódó Karda Nui küldte őt és a Toa Nuvákat.

Karda Nuiban[]

Miután megérkeztek Karda Nuiba, a Toa Nuva két csapatra oszlott: Lewa, Pohatu és Kopaka alkotta az egyik, Tahu, Gali és Onua a másik csoportot. A Tahu vezette hármas a Titkok Mocsarába ment, hogy visszaszerezze az Ignika Kanohit. Itt szétváltak, hogy

Tahuswoosh

Tahu a Titkok Mocsara felett

behatóbban átkutathassák az ingoványt, de megállapodtak, hogy ha bármelyiküknek baja esne, fellövik az elemüket az égre, ezzel jelezve társaiknak. A keresés során Tahu ezer év után ismét rálelt a Codrex gömbépítményére, azonban, mivel emlékei elvesztek, nem ismerte fel. Mikor megközelítette az építményt, a Codrex energiapajzsa visszataszította a Tűz Toáját, aki csaknem eszméletlenül terült el a sárban. Ekkor váratlanul Verembéli Mutagén átal rémisztő, rovarszerű lénnyé torzult Krika, a Karda Nuit ostromló Makuták egyike

Tahu Mistika with Keystone

Tahu Nuva és a Kulcskövek

bukkant fel, és élősködni kezdett Tahu erején. A Toa azonban előzetes megállapodásukat követve tűzlabdát lőtt az égbe, magára vonva a többi Toa Nuva figyelmét. Ezt követően felhevítette a mocsarat, felforralva a lápot, ezzel menekülésre késztetve Krikát. Ezután Gali és Onua, akik szintén megütköztek a Mocsárban tartózkodó másik két Makutával, megérkezett a helyszínre. Mielőtt azonban a Makuták megtalálták volna őket, a három Toa Nuva egy Av-Matoránnal találkozott, aki elvezette őket egy közeli barlangba. Itt a Toák tanúi voltak egy seregnyi Av-Matorán Bohrokká alakulásának. Az őket ide vezető Av-Matorán elmondta, hogy életük végével minden Av-Matorán Bohrokká alakul, és a Mata Nui szigete alatt található Bohrok fészekbe kerül, hogy így szolgálja tovább a Matorán Univerzumot. Ezt követően átadott a Toáknak egy Kulcskövet, majd maga is Bohrokká alakult. A barlangot elhagyva a Toák óvatosan haladtak át a mocsáron, amikor a Makuták által hagyott nyomokra bukkantak. Tahu, miután rájöttek, hogy ellenfeleik szándékosan akarják maguk után csalni őket, Tahu úgy döntött, hogy Nuva erejét felhasználva egy időzített elemi robbanást hoz létre, hogy saját területükön támadhassanak a Makutákra. A terv sikeres volt, amíg a Makuták rá nem jöttek a cselre. Gali azonban egy ködfal létrehozásával lehetővé tette, hogy az Onua által ásott alagúton át megszökhessenek. A föld alatt haladva azonban Tahu arra lett figyelmes, hogy a Makuták nem követik őket. Ebből arra következtetett, hogy mivel ellenfeleik tudták, hogy a Codrex felé tartanak, a gömbépítmény közelében akarják őket kelepcébe csalni. Ezért megparancsolta Onuának, hogy forduljon vissza, majd a három Toa az alagútból az égbe emelkedett, hogy a mocsár felett hullámzó köd rejtekéből közelíthessék meg a Codrexet, ahol valóban megpillantották a rájuk váró Makutákat. Tahu sietősen kidolgozott egy tervet, amelyet követve a három Toa megrohanta a Makutákat, akik azonban ellentámadást indítottak, így patthelyzetet hozva létre. Mivel az erőviszonyok kiegyenlítettek voltak, a csata kimenetele mindkét fél számára bizonytalan volt, míg Tahu és társai balszerencséjére újabb Makutákkal, Mutrannal, Icaraxszal és Antrozzal, valamint Árnyék Matoránjaikkal találták szembe magukat. Miután utóbbiak egyesítették erejüket a Makutákkal, a három Toa visszaszorult a Codrex energiapajzsához, ahol Antroz gyilkos c

Bionicl

Tahu és társai a Codrex bejáratánál

sapásra készült. A segítség Takanuva és a másik Toa Nuva csapat és a velük tartó Av-Matoránok személyében érkezett: a Toák menekülésre bírták ellenfeleiket. Ezt követően Tahu és társai leszálltak a Codrex bejárata előtt, amelyen egy kulcslyuk volt látható, amely egy végtagjait széttáró alakot mintázot, hasonlóan az Élet Maszkjának megmunkálásához. A Toák összeillesztették a korábban megszerzett Kulcsköveket, és az így kapott figurát a résbe helyezve megnyitották a Codrex felizzó kapuját. A létesítménybe lépve a Toák nagyerejű, új járműveket fedeztek fel, amelyeket annak idején Artakha hozott létre. Ekkor azonban Antroz, aki titokban követte őket, elkötötte az egyik járművet. Lewa, Kopaka és Pohatu maguk is beszálltak egy-egy járműbe, amelynek köszönhetően újabb átalakuláson mentek át: testük sokkal aerodinamikusabbá vált. Míg a két Toa üldözőbe vette a Makutát, a Codrexben maradt Tahu, Gali és Onua a Kulcskövekbe vésett útmutató segítségével próbáltak rájönni a Nagy Szellem felélesztésének titkára. Azonban a Kulcskövek által javasolt eljárás túl lassúnak és kevésnek bizonyult a cél eléréséhez: ám ahogyan azt Tahu kifejtette, az Ignika Kanohi, amely időközben birtokba vette a Toa Mahri Matoro testét, elég gyorsan elegendő életerőt adhatott volna át Mata Nuinak ahhoz, hogy felébredhessen. Az önálló tudattal bíró Ignika azonban vonakodott feladni új személyiségét, ezért kész volt végezni a Tűz Toájával. Ekkora maszk azonban ráébredt, hogy Matoro, aki egykor felöltötte, feláldozta saját életét a nemes célért. A Toa Mahri példáját követve az Ignika beleegyezett a terv végrehajtásába. Időközben Onua csatlakozott a Codrexen kívül zajló küzdelembe, így Tahu és Gali magára maradt az építményben. Tahu ekkor bevallotta a Víz Toájának, hogy a Codrexbe lépve visszanyerte emlékeit a Mata Nui szigetére érkezésük előtti időkből. Bocsánatot kért Galitól, amiért annak idején, mielőtt először beszálltak volna Toa Tároló kapszuláikba, nem figyelmeztette őket annak következményeire, miszerint ezer éves álomba merülnek. A Víz Toája elfogadta a bocsánatkérést és megbocsátott. Ezt követően kitervelték, hogy a társaik által vezetett járművek segítségével fogják elhagyni Karda Nuit. A Codrexből kilépve csatlakoztak társaikhoz a Makuták elleni utolsó összecsapásba: a váratlanul érkező Energiavihar hamuvá égette a Makutákat, ám a Toák sértetlenül hagyták maguk mögött Karda Nuit. Az út során Pohatu megosztotta velük felfedezését, miszerint látni vélte, ahogyan az Ignika Kanohi kirepül a Codrexből.

Teridax Uralma[]

A hat Toa Nuva végül visszatért Metru Nui metropoliszába, amelyet felszabadítotak a Makuta Testvériség ostroma alól, majd a Matoránokkal együtt nekiláttak, hogy megünnepeljék a Nagy Szellem régóta várt felébredését. Ám az ünnepséget hamarosan rettentő esemény szakította meg: az éjszakai égbolton a Mata Nui testén belül lévő csillagokból Makuta Teridax arcmása rajzolódott ki. Tahu és társai rájöttek, hogy szörnyű dolog történt: míg az Ignika Kanohi megmentette Mata Nui életét, Makuta Teridax az alkalmat kihasználva megszállta az óriásrobot testét, és a világűrbe száműzte az Ignikában rekedt Nagy Szellemet, ezzel átvéve az uralmat a Matorán Univerzum felett. Nem sokkal ezután Rahskhik támadtak Metru Nuira. Tahu szembeszállt velük, ám a harc során súlyosan megsérült. A Toák Metru Nui Archivumában rejtőztek el, ahol a  Turagák felkeresték az itt tartózkodó Krahnát, a Matorán Univerzum különleges, alakváltó Rahi fajának utolsó tagját. A lény megmutatta nekik azokat az alagutakat, amelyeken végighajózva elhagyhatják a börtönné vált Metru Nuit. Tahu kiötlött egy tervet, miszerint a Matorán Univerzum különböző pontjaira mennek, hogy megosszák Teridax figyelmét. Miután partot értek, Tahu és társai Trinumával, Mata Nui Rendjének tagjával találkoztak, aki elmondta nekik, hogy Daxia szigete, ahol annak idején a Toa Mata csapatot kiképezték, elpusztult. Miután Tahu tervét követve a Toa Nuvák szétváltak, a Tűz Toája megtudta, hogy a Rahkshik lerohanták Odinát, a Sötét Vadászok központját, akik azonban előzőleg Xia szigetére költöztek. A híradásra idomított Rahik segítségével megosztotta értesüléseit Takanuvával, majd dél felé vette az irányt, hogy Karzahni romjain keresztülvágva megtalálja Mata Nui Rendjének tagjait, hogy ellátmányt és fegyvereket kérjen tőlük. Az egykori birodalom maradványai között egy Ko-Matoránokból, két Sötét Vadászból, Mata Nui Rendjének egy tagjából és Krahnából összeverődött, különös csoportba botlott. Habár tudta, hogy felhívja magára a szökevények után kutató, Teridax szolgálatába állt Exo-Toák figyelmét, Tahu tábortüzet gyújtott, és megosztotta terve részleteit a csapattal, miszerint Makuta még nem tapasztalta ki a Matorán Univerzum irányítását, így van remény legyőzni őt. A Sötét Vadászok Őrködő névre hallgató kincstárnoka azonban kijelentette, hogy nem elégedett a tervvel, és faképnél hagyta a csapatot, hogy egyedül találjon kiutat az óriásrobot testéből. Makuta azonban időközben Tahu és társai nyomára akadt, és megnyitotta a földet Őrködő lábai alatt, akit elnyelt a mélység. Ekkor egy csapat Exo-Toa jelent meg, követelve, hogy Tahu és csapata térjenek vissza Metru Nuiba, hogy alávessék magukat az átalakulásnak, ami "Makuta Népét" szolgálja majd. A Tűz Toája úgy döntött, megadást fog színlelni, azonban a segítségükre siető Onuának köszönhetően erre nem volt szükség. A Föld Toája nyugtalanító híreket hozott: a Tahu által keresett Rendtagokat lemászárolták. Onua azonban előállt egy tervvel: rájött, hogy Makuta azért szorítkozik a Rhakshik szolgálataira, mert még képtelen egymaga uralni a Matorán Univerzumot. Hogy késleltessék otthonuk meghódítását, a Toák úgy döntöttek, elpusztítják a Daxián található Energizált Protodermisztavat, amely segítségével Teridax Rhaksikat teremtett. A tervet sikeresen végrehajtották, ezzel nagy csapást mérve Teridax hadseregére. Ezt követően Tahu megtalálta és magához vette Metru Nui hajdani védelmezőjének, Lhikan Toának maszkját, amit korábban Jaller viselt. Ezután Tahu üzenetet küldött a Matorán Univerzum életben maradt Toái részére, hogy jöjjenek a világ déli féltekéjére, majd a Rahkshik nyomába eredt, útja során pedig további Toákat hívott harcba Teridax ellen.

Bara Magna és a Végső Ütközet[]

Mindeközben Makuta Teridax tudomására jutott, hogy az Ignika Maszkba zárt Mata Nui az óriásrobotot több ezer éve felépítő nép szülőbolygójának egyik maradványára, Bara Magnára vetődött, ahol a maszknak köszönhetően ismét testet öltött. Mata Nui barátságot kötött a bolygó harcias őslakosaival, az Glatorianokkal, majd a boly

Art Golden Armor Formation

Az Élet Maszkja átformálja Tahut, és megalkotja az Aranypáncélzatot

gón található, eredeti teste prototípusakén készített robot testébe költözött. Makuta Bara Magnára ment,, hogy végezzen Mata Nuival. Tahu és társai ezalatt sikeresen eljutottak a Matorán Univerzum legdélebbi pontjára, ami az óriásrobot lábfejében helyezkedett el. Tahu és Takanuva sikeresen kaput nyitott az óriásrobot testén, és belevetette magát  a Makuta testéből kiözönló Rahkshi hadsereg, és a bolygó őslakosai közt folyó küzdelembe. Az Glatorianok egyike, Gresh őt is Teridax csatlósának hitte, ezért megküzdött vele, de hamarosan rájöttek, hogy egy oldalon állnak. Ezt követően váratlan dolog történt az Ignika, amely szintén egyesült Mata Nui kezdetlegesebb testével, fényárba vonta Tahut, visszaváltoztatva őt eredeti Toa Mata alakjába. Habár Tahu így elvesztette eddig birtokolt erejét, a Ignikának köszönhetően lehetősége nyílt arra, hogy magára öltse a maszk által alkotott Aranyfegyverzetet, amely minden eddiginél nagyobb erőt kölcsönözhetett számára. A két óriásrobot lábai közt dühöngő csata közepette azonban Makuta robbanást idézett elő, ami félresöpörte Tahut, katonái, a Rhakshik és a Pirakák pedig elragadták a Toa elől a vértdarabokat. Mikor üldözőbe vette a tolvajokat, Tahu a Piraka Nektannal került szembe, aki párbajra hívta ki, azzal hergelve őt, hogy képtelen lenne elemi ereje nélkül győzelmet aratni. Tahu azonban közölte vele, hogy habár korábban kiállt volna ellene, hogy bizonyítsa rátermettségét, most nem hajlandó kockáztatni: amikor a Piraka megragadta, annyi hőt sugárz

Art Tahu Using the Golden Armor

Tahu győzelmet arat Makuta serege felett

ott annak testébe, hogy ellenfele páncélja megolvadt, így csapdába esett. Tahu ezután egy jól irányzott ütéssel ártalmatlanította a Pirakát, azonban megkímélete az életét. Ezt követően Gresh és Takanuva segítségével megszerezte az Aranypáncél minden darabját, és magára öltötte azt, ezzel sosem látott hatalomra szert téve. Ennek köszönhetően Tahu legyőzte Teridax hadseregét, ezzel elvonva Makuta figyelmét, elegendő időt nyerve Mata Nuinak, hogy az minden erejével a magasba taszítsa ellenfelét. Makuta koponyáját összezúzta a Nagy Szellem által a bolygó közelébe vonzott Hold: a Matorán Univerzum bitorlója és ellensége holtan zuhant Bara Magna homokjába. Tahu, a Toák és a Glatorian harcosok győzelmet arattak Teridax megmaradt csapatai felett, akik feltétel nélkül megadták magukat. Mata Nui ezt követően beteljesítette sorsát: új otthont teremtett népe számára. Az Ignika erejével újáteremtette az őt teremtő Nagy Lények hár

Art Tahu with Ignika

Az Utazás Vége

om részre szakadt bolygóját, virágzó édenkertté változtatva azt. Ezt követően Mata Nui megtért az Élet Maszkjába, arra kérve Tahut, hogy kutassák fel teremtőit, a Nagy Lényeket. Tahu a talajba égette a három erényt, amelyhez társaival együtt egész életében hű volt - Egység, Felelősség, Végzet- majd tisztelettel adózott az elesettek emléke előtt, akik életüket adták Mata Nuiért. A Matorán Univerzum lakói a Nagy Szellem régi testét elhagyva új életet kezdhetett az újászületett Spherus Magnán.

2010 - 2011[]

A BIONICLE hivatalos története ezen a ponton véget ér, tekintve, hogy az online folytatódó történet - noha a BIONICLE története mögött álló Greg Farshtey írta - sosem fejeződött be. Így a történet teljessége úgy kívánja, hogy Mata Nui Legendája itt érjen véget.

Képességek és Jellemvonások[]

Tahu a Toa Mata, azaz a későbbi Toa Nuva csapat vezetőjeként a legbátrabb, legmerészebb és leghevesebb volt az ismert Toák között. Gyakran nézeteltérésbe került Kopakával, a Jég Toájával, akivel azonban kölcsönösen tisztelték egymást. Szenvedélyes természetének köszönhetően gyakran volt forrófejű és meggondolatlan, hajlamos volt gondolkodás nélkül cselekedni, ami gyakran bajba sodorta őt és társait. Ennek ellenére roppant felelősséggel végezte vezetői feladatát, odaadóan és hűen védelmezve csapata tagjait. Az idők során Tahu megfontoltabb és érettebb lett, nagyobb figyelmet szentelt társai javaslatainak és körültekintőbben bocsátkozott ütközetbe.

A Tűz Toájaként a tűz elemét uralta, ennek értelmében képes volt bárhol tüzet gyújtani, illetve hőt sugározni, emellett tűzgömböket alkotni. Ő maga a magas hőmérséklet káros hatásaitól is sértetlen maradt, ezért is tudott lávahullámokat lovagolni.

Toa Nuvaként nagyobb erőre tett szert, azonban elemi képességei a Nuva Szimbólumához kötődött. Idővel kitapasztalta, hogyan uralja elemét, ezzel időzített támadásokat is végrehajthatott a tűz segítségével.

Mikor újból Toa Matává vált, közte és a Nuva jelkép közt lévő kapcsolat megszakadt, ám az Aranyfegyverzet segítségével számos új képesség birtokába került, többek közt Kraata-erőt és hőlátást, ezt követően előbbit az Aranypáncél nélkül is gyakorolhatta. Ennek köszönhetően ő vált a valaha ismert legerősebb Toává.

Maszk és Felszerelés[]

Toa Mataként Tahu a Hau Kanohit viselte, a Védelem Nagy Maszkját mely megvédte őt a támadásoktól, kivéve, akkor, ha tőrbecsalták. Miután további öt maszkot gyűjtött össze, egyetlen Arany Kanohivá olvasztotta őket Kini-Nuiban. Toa Nuvaként vele együtt maszkja is Hau Nuvává alak

472px-Golden Armor Tahu

Tahu, az Aranypáncélt viselve

ult. A rahkshik támadását követően azonban Tahu Suváját elemésztette a láva, így maszkja is erejét vesztette. Miután újból Toa Matává vált, Tahu régi  Hauját viselte.

Fegyvere Magmakardja volt, amelyet Toa Nuvaként két ikerpengére cserélt, és amelyeket összeillesztve Lávadeszkává alakíthatott, hogy meglovagolhassa a lávahullámokat. A Titkok Mocsarában Tűz Forgópengékkel és egy Nynrah Szellemágyúval indult csatába. Miután visszaváltozott Toa Matává, ismét Magmakardját forgatta. Toa Nuvaként viselt páncélja mellett a Titkok Mocsarában Tahu az Artakhától kapott adaptív páncélzatot viselte.

A Mata Nui és Makuta Teridax között vívott végső csatában Tahu visszaváltozott Toa Mata alakjába, amely formában sokkal gyengébb volt, azonban lehetősége nyílt arra, hogy magára öltse az Aranypáncélt, aminek segítségével győzelmet arathattak Teridax felett.

Érdekességek[]

  • Tahu angol hangja a Fény Álarcban : Scott McNeil és magyarhangja: Haás Vander Péter. McNeil további három karakternek kölcsönözte a hangát: Onuának, Keetongunak és Bomongának.
  • Tahu volt az egyetlen Toa Nuva kinek nem volt meg mind az öt Nuva Kanohija, sőt később Hau Nuvája közönséges Nagy Maszkká vált.
  • Tahu megteremtésekor a Nagy Lények a Tűz Törzsbe tartozó Glatorian, Ackar páncélzatát vették alapul.
  • A Bionicle termékekhez kiadott képregények borítóin Tahu szerepelt a leggyakrabban, sőt, az első és az utolsó szám fedőlapjain egyedül ő látható.
  • Tahu neve a Matorán nyelv alapjául szolgáló polinéz Maori nyelven annyit tesz "éget", vagy "égetni".
  • A Bionicle megalkotásának kezdeti szakaszában Tahu karakterének neve egyszerűen "Láng" (Flame) volt.
Advertisement