BIONICLE Wiki
Advertisement
„Szegény Toa,ma még hős,de holnaptól már csak halkaja lesz.”
-Takadox,BIONICLE.com


Takadox egy alattomos és veszélyes Barraki hadvezér,a Hat Királyság Szövetségének korábbi tagja.

Életrajz[]

Set Takadox

Takadox

Takadox eleinte a Makuta Testvériség alkalmazottja volt,és megbízatása szerint Pridak után kémkedett,aki hátrahagyta a Testvériséget nagyobb célok eléréséért. Később a Matorán univerzum délnyugati régióinak nagyhatalmú ura lett,serege pedig a leghűségesebben szolgálta őt mind közül,hála hipnózis képességének. Részt vett egy találkozón,ahol a többi Barraki rávette a Makuta Testvériség tagjait,hogy adjanak nekik harci Rahikat. Takadox kevés kényelmetlenséggel ugyan,de a Szövetség tagja maradt,bár valójában ellenül dolgozott. Pridak és társai mellett Takadox is megpróbálta megdönteni a Nagy Szellem,Mata Nui hatalmát,de a kísérlet kudarcba fulladt,hála Teridax seregének. A Barrakikat legyőzték,és halálra ítélték. Titokban Takadox árulta el tervüket a Testvériségnek,és egy Utazás Tablettát használt,amely bizonyította,hogy a testvériség szövetségese volt,és nem eshet bántódása. pillanatokkal a hadvezérek kivégzése előtt megjelent Botar,és a Verembe teleportálta a bukott harcosokat. Ezzel ugyan megúszták a kivégzést,de még annál is rosszabb dolgok vártak rájuk. Örökre a Veremben kellett raboskodniuk bűneik miatt,és a Barraki kiveszett az időből és emlékekből.

A Verem

Set Takadox4

Takadox a Barraki:Rémek a Mélyből-ben

Mikor Teridax később maga is megkísérelt egy,a Barrakikéhoz hasonló lázadást,ő sikerrel járt,és az általa okozott Nagy Kataklizma beomlasztotta a Verem falait. A börtönőr,Hydraxon megsérült a katasztrófában,és miközben a rabokat akadályozta meg a szökésben,Takadox kihasználta gyengeségét,és végzett vele.A Barrakik a Fekete Vízbe menekültek,ahol a Verem Mutagénjének hatására átalakultak. Takadoxból egy irtózatos,rovarkülsejű lény vált,hipnózis képességei pedig jelentősen erősödtek.

A szökésüket követően Ehlek egy erődöt épített a hadurak számára,de Mahri Nui az elsüllyedésekor rázuhant,és elpusztította. Takadox így egy sötét barlangban vert tanyát,és Caraparral végeztette a dolgait hosszú évszázadokon át.

A Kanohi Ignika érkezése a Mahri Nui környéki vizekbe új reményt adott a Barrakiknak. Évezredek óta Takadox először hagyta el a barlangját,és a Borotvabálna Foghoz ment Pridak tájékoztatójára – a maszk visszafordíthatja a mutációjukat. Korábbi alakjukba változhatnak vissza,újra hatalmasak lehetnek,csak meg kell találni az Ignikát.

Set Kalmah and Takadox

Kalmah rátámad Takadoxra

Takadox először felkereste a Verem egy másik lakóját,a négykezű Nocturn-t. Habár a lény még nem látta a maszkot,Takadox gyorsan parancsokat ültetett Nocturn egyszerű elméjébe,ha mégis ráakadna.

Ezután a Verem szélén várakozott,Mantax után kémkedve. Kalmah lebuktatta társát,de Takadox elmondta,hogy Mantax minden éjjel a régi Verem romjai közt mászkált,és meg akarta tudni az okát,mert azt feltételezte,hogy ott rejtegeti előlük a maszkot. A páros lemerészkedett,követve Mantaxot. Mikor beléptek,a kijárat bezárult,és máris egy Zyglak csapdában találták magukat. Nocturn,aki épp arra járt,a csukott ajtóról azt hitte,valaki odalent próbál elbújni,ezért kinyitotta. A három Barraki sietve kiúszott,és Takadox akarata szerint Nocturn úgy érezte,a Zyglakok feldühítették őt,ezért nekik rontott,mialatt a hadvezérek elmenekültek.

Következő parancsa Caraparhoz Kyrehx elfogása volt,aki elsőként talált rá a maszkra. Habár a vallatás kevés eredménnyel járt,a két Barraki megtudta,hogy még Mahri Nuiban volt,Ehlek pedig épp megsemmisítő csapásra vezette seregét a város ellen. Az Ignika épségét féltve Takadox elküldte Carapart Ehlek megállítására,és adja át az újra hipnotizált Kyrehxet a béke jeleként.

Ehlek hadjárata következtében a maszk megnövesztette a sereg egyik Angolnáját óriási,300 láb nagyságúra. Takadox megpróbálta hipnotizálni a hatalmas lényt,de sikertelenül. Miután magához tért,hat különös teremtényt látott,amint az Angolna ellen harcolnak. Takadox élvezettel nézte,hogyan küzdenek az életükért,de megjelent Kalmah,és abba a barlangba hívta,ahová Dekar a maszkot vitte. Pridakot is le kellett álíltania,mert a maszk erejétől őrjöngeni kezdett. Takadoxnak sikerült hipnotizálnia és lenyugtatnia feldühödött Barraki társát.

Set Takadox3

Takadox Mahri Nuiban

Később ő és a többiek megtalálták a Toa Mahrit a Levegőmezőknél,ahol Takadox gúnyolni kezdte őket. Hahli rábeszélte a hadurakat,hogy vigyék el őket a királyságukba. Miután külön-külön bezárták őket őrzött barlangokba,a Barrakik megküzdöttek az Ignikáért,mert nem tudták,hol tartsák. Takadox végül arra a következtetésre jutott,hogy a Borotvabálna-Fog lenne a legalkalmasabb hely erre a célra. Mindenki egyetértett,ugyanis itt mind egyformán hozzáférhettek.

Később a Polipbarlangba mentek Ehleket vallatni,mivel Nocturn eltűnt a maszkkal együtt,habár ő sem tudta,hová lett. Mantax és Takadox elhatározták,hogy megetetik a Tengeri Polipokat,de Kalmah rajtakapta őket. Tájékoztatták őt és a Toákat őrző Carapart a maszkkal történtekről. A hat Barraki az immár szökevény Toákat tartotta felelősnek a maszk ellopásáért,és a keresésükre indultak. Takadox és Pridak a Sópilléreknél rátaláltak Matorora és Maxilosra. A két fél seregeket toborzott a harchoz. Közben Ehlek Mérges Angolnái megzavarták a harcot,és Pridak seregének rontottak,mert Ehlek azt feltételezte,Pridak felelős az Elektromos Angolnák pusztulásáért (habár valójában Hewkii Garai Kanohija volt a felelős) Mivel Pridakot és Takadoxot új harc foglalta le,Matoro és Maxilos elmenekültek.

Miután Mantax visszaszerezte a Kanohi Ignikát,Takadoxot és a többieket összehívta a Borotvabálna-Fognál. Itt a hat Barraki négy csoportra szakadt,miután hallottak Mantax Utazás Tablettát kereső útjáról. Mantax bemutatta a tárgyat,aminek következtében Takadox megtámadta őt,felfedve ezzel áruló kilétét. A két hadúr párbajozni kezdett,Mantax a mérgével próbálta legyengíteni Takadoxot,mialatt ellenfele az arra járó Teridaxot/Maxilost hipnotizálta,hogy ölje meg Mantaxot. A bolond kísérleten nevetve Teridax egyszerűen félrelökte a Barrakit.

Röviddel ezután Teirdax újra a hadurakba botlott,és felfedte magát Maxilos álcája mögül,látszólag könnyedén elbánva az összes Barrakival Pridak és a rejtőzködő Takadox kivételével. Egy elkeseredett kísérletet téve Takadox Teridaxhoz rohant,és bemutatta neki az Utazás Tablettát,azt remélve,hogy ezzel őt ártatlannak nyilvánítja. Teridax szórakozva az esetek egy látomásba küldte,ahol visszatért a szárazföldre,újra a régi alakjában volt a társaival együtt,de ő vezette őket. A látomásban Takadox vízi rovarjai is feltűntek,és bosszúból a Barrakira támadtak.

Később Takadox eszméletlennek tetette magát,és Carapar vonszolta maga után a Toa Mahri utáni üldözés idején.

Mata Nui Rendje

Takadoxot Mata Nui Rendje felbérelte egy olyan csapat tagjának,akik a Makuta Tetsvériség eredeti vezetőjét,Miserixet keresték. Takadox mellett Carapar,Roodaka,Spiriah,Vezon és a vezető,Brutaka alkották a csapatot. Takadox egy különleges légzőszerkezetet kapott a levegő belégzésére.

Miután a csapat Steltre utazott,és találkozott egy kereskedővel,Takadox hipnotizálta a legénységet az egyik hajóján,így azok a vízbe ugráltak,a csapat pedig gond nélkül rabolhatta el a hajót.

Mikor Spiriah megdöntötte Brutaka hatalmát,és átvette a vezetést,Takadox kelletlenül követte őt,később nyíltan sértegette Brutaka vezetői képességeit,és megjegyezte,milyen bolondok voltak,hogy féltek tőle. Habár mikor Zakazra értek,Ehlek fajának tagjai,akiket Takadox korábbi szövetségeseiként felismert,elpusztították a Spiriah hívta Zyglak hajókat. Brutaka ezután visszaszerezte a vezetői posztot,és bemutatta Lariskát,a csapat utolsó tagját.

A csapat hamarosan Tren Krom szigetére érkezett,ahol találtak egy fegyverraktárt. Takadox egy hosszú pengét szerzett. Röviddel ezután egy 200 láb magas kőfal börtönébe kerültek,Brutakát pedig Tren Krom egy barlangba húzta. Takadox és a csapat többi tagja óvatosan beléptek a terembe,és szembesültek Tren Krommal. A lény rémálmokat küldött az elméjükbe,miután rájött,mivé lett az egykor volt dicső univerzum,amit valaha fenntartott. Carapar közben merényletre készült a szörny ellen,de elbukott,és Tren Krom végzett vele. A csapat tagjai menekülőre fogták,miközben Takadox azon elmélkedett,hogyan ölhetnének meg egy ilyen erőteljes egyedet.

Artidax

Carapar halála után Takadox egy szót sem szólt senkihez. Mikor Artidaxra érkeztek,a part homokja elkezdte magába szívni Spiriah-t,de Roodaka Tűzmadarakká változtatta a homokot. A csapat óvatosan mászott fel a hegyen,és egy alagútba fordultak. A bejáratot pengeél vékonyságú indák nőtték be,amelyek érintésre lavinát indítottak volna el. A csapat kikerülte a növényeket,tovább ment,de Takadox a küldetés kockázatait látva belevágott az indákba,mikor a csapat többi tagja már az alagútban volt. Így elindította a hegyomlást,és a csapat odabent rekedt. Takadox visszatért a partra,és a hajójukkal elhagyta a szigetet.

A hajója hamarosan,nem messze a parttól elsüllyedt,és kénytelen volt visszatérni Artidaxra. Itt két különös lény látott meg,akik azon egy olyan szerkezetet telepítettek,amelytől a sziget vulkánja kitörne. Ekkor érkezett meg Toa Mahri Jaller,Hahli és Nuparu,nyomukban egy hadseregnyi Visorakkal,mert aktiválták a Visorak Szívét. Takadox felfedte jelenlétét,és miután a Toák elmondták neki,mit csinálnak,hipnotizálta őket,és a hajójukkal elhagyta a szigetet,mialatt a Visorak horda éppen Artidaxra érkezett.

Teridax halála után Takadox Spherus Magnára menekült a Matorán Univerzumból,és visszaváltozott korábbi alakjába,hála Mata Nuinak és a Kanohi Ignikának.

Képességek és Jellemvonások[]

Set Takadox2

Takadox használja hipnózis képességét Dekaron

Takadox nagyon ravasz,mindig gyenge pontokat keres baráton és ellenségen egyaránt. A Barrakik közül ő a legképzettebb a tervezésben,az életeket bábunak tekinti egy sakktáblán,amelyeket kedvére mozgathat..

Miközben Takadox nem túl erős,ezt ellensúlyozza hipnózis erejével,amelynek segítségével képes másokat rávenni,hogy teljesítsék parancsait(különösen Carapar a halála előtt). Takadox ezen kívül kékeszöld fényt sugároz a testének bizonyos részein sötétebb területeken. Eszközök

Takadox egy pár Ikerpengét használt,amelyeket a Veremből szerzett,és egy Poliplövőt. A fegyvereit elvették tőle,mikor Mata Nui Rendje ismét elfogta. A Miserix kiszabadításáért induló küldetésben egy hosszú,vékony,Protosteelből készült pengét kapott a Rendtől. Mikor később szembeszállt a három Toa Mahrival,egy hosszú kőtőr volt nála.

Hadsereg

Takadox egy seregnyi Vízi Rovar parancsnoka volt.

BIONICLE.com Statisztika: Erő:9 Fürgeség:9 Kitartás:10 Ész:13

Készlet Leírás[]

Set Takadox6

Takadox készlet formában

Takadox egy 62 darabból álló,tartályos készletként jelent meg 2007 elején. A készlet tartalma Taksdox mellett két Tengeri Polip,amelyek a karjára csíptethetők. Fegyverként az Ikerpengék és egy Poliplövő járt hozzá. Takadox készletben különbözik a többi Barrakitól,a fej és páncél alkatrészei ugyanis a sima,kék műanyag mellett sötétben világító részekkel vannak árnyalva,ezért ő az egyetlen Barraki sötétben világító alkatrészekkel. Alsó állkapcsait összenyomva harapni is tud.

A Takadox készletet a Pridak és Kalmah készlettel kombinálva összeállítható a Zyglak modell.

Set Takadox5

Takadox minifigura változata

Takadox minifigura változata is megjelent 2007-ben a Barraki Mélytengeri Őrjárat és a Toa Szállító készletekben. Egy másik változata a Toa Tengeralatti Támadás készletben volt látható szintén ebbe az évben,ám ez egy kék Mantax fejet viselt a szokásos Takadox fej helyett. Ezzel akartak különbséget tenni a készlet Pridak minifigurájától,amely Takadox átlagos fej alkatrészét viselte fehér színben.

Idézetek[]

„Ah,drága Kalmah,próbáld meg másra is használni a fejed kis állatok megrémítésén kívül.”

- Takadox,Élet maszkja,Végzet Maszkja

„Te tényleg egy tengeri iszap vagy,Takadox.”

„És még jó is vagyok benne.”

-Kalmah és Takadox,Árnyak Tengere

„Kicsi matoránok,elveszetten,egyedül,oly távol otthonról. De mi a barátaitok leszünk,Carapar és én.”

-Takadox,Az Elveszett Város

„A legénység elhatározta,hogy úszni mennek. Mind egyszerre. Képzeld csak el.

-Takadox,Félszövetség

Érdekességek[]

 • A történetíró Greg Farsthey Takadox személyiségét egy „East” nevű karakteréről mintázta egyik korábbi művéből.
 • Takadox Greg kedvenc Barrakija.

Megjelenések[]

 • Mutran krónikája(visszatekintésben)
 • Barraki:Rémek a Mélyből
 • BIONICLE Legendák 6:Az Elveszett Város
 • 6.képregény:Web képregény
 • 7.képregény:Élet Maszkja,Végzet Maszkja
 • 8.kéregény:Árnyak Tengere
 • BIONICLE Legendák 7:A Verem Rabjai
 • 9.kéregény:Harc a Mélyben
 • 10.képregény:Mata Nui Halála
 • 11.képregény:Egy Hős halála
 • BIONICLE Legendák 8:Bukás
 • Félszövetség
 • Árnyak lakói
 • BIONICLE :Kibővített Enciklopédia
 • BIONICLE :Makuta útmutatója az univerzumról
 • Rémek a Mélyből(nem valós megjelenés)
 • Tengeri Túlélő(nem valós megjelenés)
 • BIONICLE Mahri :Hewkii(nem valós megjelenés)
 • Command Toa Hahli(nem valós megjelenés)
 • Command Toa Kongu(nem valós megjelenés)
 • Command Toa Matoro(nem valós megjelenés)
 • Command Toa Mahri – Az utolsó kihívás(nem valós megjelenés)
Advertisement