BIONICLE Wiki
Advertisement

A Toák a Matorán Univerzum hősei, és annak lakóinak, a Matoránoknak és Turagáknak védelmezői. Mindegyikük egy-egy elemi erő birtokosa, amelyet az általuk viselt maszok, a Nagy Kanohik segítségével uralnak. Emellett úgynevezett "Toa Eszközök", támadó-és védőfegyverek állnak rendelkezésükre, amelyekkel összpontosíthatják erejüket (Magmakard, Légkatana stb.). Általában hatfős csapatokba szerveződnek, amelynek minden tagja egy-egy elemet ural, és amelyeket rendszerint egy vezér és egy alvezér vezet (habár tudunk olyan Toákról is, akik magányosan tevékenykednek). Legtöbbjük a Három Erényhez - Egység, Felelősség, Végzet- és a Toa Kódexben foglaltakhoz hűen éli életét, tisztelve a Nagy Szellemet és védelmezve a Matoránokat és az ártatlanokat. Aki ezeket az értékeket nem tartja tiszteletben, elveszti a jogot, hogy Toának nevezze magát .Ahogyan Mata Nui testének legtöbb lakója, a Toák is biomechanikus teremtmények. Egyes tagjaik eleve Toaként kezdik életüket, mások Matoránként, akik később alakulnak Toává, olyan külső tényezők hatására, mint például a Toa Kövek ereje. Ebben az esetben a Matoránok Toaként a hősökről általa alkotott képnek megfelelő formát ölt. Minden Toának magvan a maga sorsa, amelyet ha beteljesítenek, erejüket egy nemes cél érdekében feláldozva Turagákká válhatnak.Történelmük[]

Az első Toákat, azaz Helryxet, a Víz Toáját, Ordét, a Hang Toáját és a Toa Mata csapatot maguk a Nagy Lények, vagy Artakha alkotta meg, a róla elnevezett szigeten. Külsejüket a Spherus Magna harcias őslakosai, a Glatorianok mintájára tervezték, elemi erejüket pedig az Elemurak, a bolygó elemi lényeinek hatalma ihlette. A későbbi Toa csapatok tagjai átalakult Matoránokból kerültek ki, a Nagy Szellem akaratából. A Toa Mata mellett az első Toa csapat a Toa Cordak volt, amelyet a Levegő Toája, Lesovikk vezetett. Lesovikk kivételével azonban a Toa Cordak összes tagja elesett a Zyglakok elleni küzdelemben. Eleinte a Toák a Mata Nui által teremtett, akaratát tolmácsoló Makuták szövetsége, a Makuta Testvériség oldalán harcolt a Matorán Univerzum bék

Set Toa Hagah

A Toa Hagah két tagja

éjét fenyegető lények, így a Hat Királyság Szövetsége és a Sötét Vadászok ellen. Utóbbiak számtalan Toával végeztek az évek során, de akadtak olyan Toák is, akik soraik közé álltak. Egyes Toák elit testőrséget, Toa Hagah csapatokat alkotva tevékenykedtek a Makuták szolgálatában, később azonban bizalmatlanokká váltak a Testvériséggel szemben. A Makuta Teridax szolgálatában álló, Toa Norik vezette Toa Hagah tagjainak félelme végül beigazolódott: bizonyítékot találtak Teridax hataloméhségére, és a Matorán Univerzum leigázásáról szőtt tervére. Toa Norik lázadást robbantott ki az árulók ellen, amely azonban kudarcba fulladt: az eseményeket követően az összes Toa Hagah csapatot lemészárolták, kivéve a Xia szigetén rekedt, félállati lényekké torzított különítményt. Nem sokkal ezután a Sötét Vadászok háborút hírdettek a Matorán kultúra központja, Metru Nui ellen. Lhikan, a Toa Mangai csapat élén álló Tűz Toája hatalmas, háromszáz tagot számláló Toa hadsereget toborzott ellenük. A háború során azonban Nidhiki, a Levegő Toa Mangaija elárulta a sereget. Lhikan azonban leleplezte, és csapdába csalta, a Sötét Vadászokkal együtt. A támadók csak két feltétellel nyerték vissza szabadságukat: ha visszaszolgáltatják a korábban a Toa Fellegvár néven ismert erődből ellopott Makoki Köveket, és ha magukkal viszik Nidhikit. Évezredekkel a Toák és Sötét Vadászok közti háború lezárulta után a Toa Mangai tagjainak rejtélyes módon nyoma veszett. Lhikan gyanakodni kezdett, hogy Metru Nui vezető Turagája, Dume helyét egy szélhámos vette át. Hogy új Toa csapatot állíthasson csatasorba a Matoránok védelmében, Lhikan

Set Toa Metru

A Toa Metru

összegyűjtötte a Toa Köveket, amelyek segítségével megteremtette a Toa Metrut, hat kiválasztott Matoránból. A Toa Metru sikeresen leleplezte a csalót, aki valójában Makuta Teridax volt, Dume maszkja mögé rejtőzve. Ezt követően a Nagy Szellem arcát fedő, a Matorán Univerzumon kívül eső szigetre, Mata Nuira vitték a Matoránokat, majd erejüket feláldozva értük, Turagákká váltak. A Nagy Kataklizmát követően a Nagy Szellem álomba merült, így elérkezett az idő, hogy az elsőként alkotott Toa csapat, a Nagy Szellem felébresztésére létrehozott Toa Mata közbelépjen. A számításokba azonban hiba csúszott, így a csapat a vártnál később, ezer év után érkezett meg Mata Nui szigetére. A Tűz Toája, Tahu által vezetett csapat azonban győzedelmeskedett Makuta Teridax seregei ellen. Mikor a Makuta által elszabadított Bohrokok ellen küzdöttek, a Toa Mata tagjai Energizált Protodermiszbe zuhantak, amiely átformálta és megnövelte erejüket: így született meg a Toa Nuva csapat. Miután felkutatták a megjövendölt Fény Toáját, Takanuvát, elűzték Makutát Mata Nui közeléből, és megnyitották az utat Metru Nuiba, hogy a Matoránok visszatérhessenek a Nagy Szellem testébe.Nem sokkal ezután kiderült, hogy a Nagy Szellem haldoklik. A Nuva Toák elindultak Voya Nui szigetére, hogy megtalálják az Ignika Kanohit (az Élet Nagy Maszkja). Állítólag ennek a segítségével megmenthették a Nagy Szellemet. De küldetésük teljesítése alatt szembetalálkoztak a Piraka bandával, akik legyőzték a hősöket. Ekkor egy Matoránokból álló csapat indult megkeresni eltűnt védelmezőiket. Útjuk folyamán a Vörös Csillag energiája átváltoztatta őket a Toa Inikává. Megtalálták a Nuvákat és megküzdöttek a Piraka bandával, de az Élet Maszkját elvesztették, mikor az elmerült a tengerbe. Eztán az Inika csapat átalakult a Toa Mahrivá, majd a maszk keresésére indult, és sikeresen megakadályozta, hogy az rossz kézbe kerüljön.

Közben a Toa Nuva előkészületeket tett a Nagy Szellem visszatérésére. Felébresztették az eddig szunnyadó Bohrok hordákat, majd elteleportálták őket az Univerzum Magjába, Karda Nuiba. Új páncélt és fegyvereket kaptak Artakhától. A Toa Nuva készen állt az utolsó megmérettetésre a Makuta Testvérisége ellen. Mata Nuit sikeresen felébresztették és visszatértek Metru Nuiba, de kiderült, hogy Teridax átvette a hatalmat a Nagy Szellem fölött, és ő birtokolja a testét.


Képességek és Jellemvonás[]

A Toák sok képességgel rendelkeznek: Elemi Energia, Maszk erő és Toa Erő.

Elemi Energia[]

Sok fajta erő van: kő, föl, víz, tűz, levegő, jég , fény , árnyék, növényzet, vas, hang, villámlás, mágnesesség, plazma,gravitáció, ( a legtöbb Vas és Gravitáció Toát megölte a Testvériség). Az elemmel kapcsolatos képességekkel rendelkeznek pl: Jég Toa hóvihart csinál.

Maszk Erő[]

Mindegyik Toa képes használni a Nagy Maszk erejét melyet visel. A használóknak meg kell tanulniuk használni a maszkjuk erejét kivéve a Toa Inikát mivel a maszkjuk élt.

Toa Erő[]

Az erő ami a Toát azzá teszi, ami. A Toa erő nem örök, tulajdonosa képes azt elhasználni. Lehet Matoránok felszabadítására használni vagy egyéb tettekre de egy Toa legtöbbször Toa kő alkotására használja azt.

Ha a toa beteljesítette végzetét és elfogyott a Toa Ereje Turaga lesz.

Egyéb képességek[]

 • A Toák képesek Toa Kaitává egyesülni.
 • Keveset ismerünk de a Toák képesek mentális kapcsolatot létesíteni más lényekkel.
 • Ha egy Toa fizikailag kapcsolódik egy Av-Matoránhoz a képesek belenézni egymás elméjébe és az Av-Matoránok elemi ereje megnő.

Eszközök[]

A Toa Toa Eszközt visel amelyen keresztül használják Elemi Erejüket .Néha másodlagos fegyvereket is viselnek például : pajzsok , lőfegyverek.

A Toa Kódex[]

A Toa  életét meghatározó irányelvek. Ezek közül a legfontosabb, hogy a Toa kizárólag legvégső esetben olthat ki életet. A Kódexben foglaltakat minden Toa betartja, kivéve az első Toát, Helryxet, akit annak megszületése előtt teremtettek meg, és Lesovikkot, aki már nem tartja magát Toának.

Ismert Toa csapatok[]

 • Toa Hagah - a Makuták védelmére alakult, Toákból szerveződött elit testőrgárda.
 • Toa Cordak - ( 8 fős csapat, tagjai jelenleg egy kivételével halottak)
 • Toa Mangai -  (11 fős csapat, tagjai jelenleg halottak, egyikük a Vörös Csillagban él tovább )
 • A 300 fős Toa hadsereg - (Lhikan vezetése alatt a Sötét Vadászok elleni háborúban védte Metru Nuit)
 • Toa Metru/Toa Hordika- (tagjai jelenleg Turagák)
 • Toa Mata/Toa Nuva ( 6+1 fős csapat, tagjai életben vannak, egyikük Toa Mata alakban, )
 • Toa Inika/Toa Mahri (6+1 fős csapat, egyikük halott)
 • Egyéb Toa csapatok

Érdekességek[]

 • Virágkorukban a Toák száma közel 3000 körül mozgott. Spherus Magna újászületésének idején azonban ez a szám alig több, mint 50 tagra csökkent.
 • Habár az idők során megjelent Lego készletek szerint a Toák különböző méretűek, ez a tulajdonságuk a valóságban azonos.
 • Ha egy Matoran Toává alakul olyan páncélja lesz mint annak akikre felnéz.
 • Artakha képes Toákat alkotni ha megvannak a hozzá kellő eszközei a Nagy Lényektől
 • A Nagy Lények a Toákat a Glatorianokról mintázták és azt ,hogy képesek uralkodni az elemek fölött az Elemi Lordokról.
 • A "Toa" kifejezés Matorán nyelven "Hős"-t, a Matorán nyelv alapjául szolgáló maori nyelven pedig számos jelentése között a "Toa" szó annyit tesz: "harcos, bátor, győzedelmes, merész, tapasztalt".
Advertisement