BIONICLE Wiki
Advertisement
„Nem most. Még nem. De egy nap…..miután Mara Magna elesett……a Skrall bosszút fog állni.”
Tuma gondolatai,A Skrall birodalom


Tuma egy elit Skrall osztály utolsó élő tagja,valamint a Szikla törzs elnyomó vezetője Bara Magnán.

Életrajz[]

Set Tuma 3

Tuma

Tuma és Skrall társai Bara Magna távoli,északi vidékéről származnak. Tuma a vezető osztályba tartozott. A bolygón dúló háborúban a teljes faj vezetője volt. A Széttörés bekövetkezése után a Skrall elszakadt a szülőföldjétől,és gyorsan nekilátott a környező területek meghódításának. Egy alakváltó lény,a Baterra hamarosan megtámadta az egyik őrjáratukat,de a csapat vezetője elmenekült,és beszámolt Tumának. Az erőfeszítései miatt a Skrall a Branar nevet kapta felettesétől,és ezután megpróbáltak ellenállni az alakváltó egyedeknek. Ám a Baterra tovább folytatta a Skrall elleni merényleteket,elpusztítva a vezető osztály legtöbb tagját,egyedüliként Tuma menekült meg,aki így a törzse egyéni vezetője lett. Tuma elhatározta,hogy átvándorolnak a Fekete Tüske hegy déli részére,és letáboroznak a korábban elhagyott Roxtus városában. A Skrallok kénytelenek voltak csatlakozni a társadalmi rendszerhez,így arénai harcokban küzdöttek különféle nyersanyagokért.

Atakuson keresztül Metus azt kérte Tumától,csatlakozhasson hozzájuk. Tuma elfogadta az Agori ajánlatát,hasznot látva belőle,így Metus ezek után közvetítő lett a Skrallok és a Csontvadászok között,de gyakran adatközlőként is dolgozott.

Set Tuma 1

Tuma egy aréna előtt

Tuma uralkodásra készített tervének egy részeként nemrég elküldött egy Skrallt Vulcanusba,hogy rajta keresztül szerezzen meg a törzs egy kívánt oázist. Tuma tudta,a Dzsungel törzsnek is nagyon nagy szüksége van a vízre,de a Skrall harcos legyőzte a Dzsungel törzs harcosát,Gresht. A harc után a Skrall találkozott az informátorral,aki információkkal látta el egy Tajunból induló kereskedelmi karavánról. A Skrall visszatért Roxtusba,és tájékoztatta Tumát a karavánról. A vezető azt parancsolta,szivárogtassák ki ezt az információt az egyik fogolynak,akit azután elengednek,abban a reményben,hogy elkaphatják őket a Csontvadászok,így felfedhetik a részleteket egy biztonságos hazaútért cserébe. Tuma elvárta a Csontvadászoktól,hogy kapják el a karavánt,és mentsék meg a Szikla törzset a zűrzavarban.

Egy éjszaka egy Skrall érkezett Tumához,bizonyítékot szolgáltatva egy támadásra. Megtudta,hogy a Skrall őrjáratot a gazember Malum és Vorox falkája támadta meg,és röviddel a rajtaütés után el is szöktek. Megparancsolta az őrjárat vezetőjének,vigyen friss Sziklaparipákat és egy tucat harcost,s hozzák Malumot élve Roxtusba,mivel így akár szövetségre is léphet vele.

Tuma új ütőképes hadsereget akart,ezért találkozott az elfogott Malummal,mivel tudomása szerint a Glatorian képes irányítani a Voroxot,és szót érteni velük. Az arénába küldte őt két Homok törzs harcossal együtt. Malum megnyugtatta a Voroxokat,mire Tuma utasítására az egyik Skrall katona megpróbálta utánozni a mozdulatot. A vadállat azonban megtámadta őt,és azonnal legyőzte,majd Tumát is célba vette. A zűrzavarban a rabok mind elmenekültek. Tuma óriási hajtóvadászatot rendelt el a szökevények felkutatására,de a keresőcsapat üres kézzel tért vissza.

Branar egy küldetésről visszatérve beszámolt Tumának a Baterra közeledéséről. Az aggasztó hírek hatására a vezető felgyorsította a terveinek menetét,parancsára a Skrallok már a következő nap Atero ellen vonultak. Ezután Tuma találkozott az informátorral,aki kigúnyolta őt,amiért ennyire tehetetlen a Baterrával szemben. A Skrall vezér kínvallatással fenyegette meg a hazaárulót,de az ez esetben nem volt hajlandó elárulni a szükséges dolgokat. Elfojtva a saját dühét,Tuma alkut kötött az árulóval.

Később Tuma és Stronius elutaztak a Fekete Tüske hegy északi részére,a Skrallok korábbi hazájába. Amikor a területre értek,ott találták a Skrall Nővéreit,fajtájuk nőnemű egyedeit.Mikor a Nővérek megtámadták Stroniust,Tuma előre lépett,harcra készen. Őt mentális támadással tartották vissza,amit végül abbahagytak. Tuma megpróbált üzletet kötni a nőkkel, a segítségüket kérve,de azok vezetője elutasította,mivel nem gondolta,hogy Tumának lenne bármi használható információja is a számukra. A Szikla törzs vezetője azonban elmondta,hogy ismeri a jelenlegi tartózkodási helyét Argonce-nak,egy legendás Nagy Lénynek,akit minden női Skrall keres. A Nővérek belementek a dologba,és élve elengedték Tumát meg Stroniust. A két Skrall ezután Roxtus felé vette az irányt. Visszafelé észrevették,hogy az út mentén több fa van,mint mikor korábban erre jártak. Álcázott Baterrára gondoltak,és nyomban felkészültek. Stronius dühös volt,amiért üzletet kötöttek a Nővérekkel,így gúnyosan azt javasolta,kérjenek tőlük segítséget. Tuma az elit harcos nyakának szegezte a pengéjét,és azt mondta,megbünteti fegyelemsértésért. Stronius engedett a felettesének,és figyelmét a lesbe álló veszedelemre fordította. Amint a fák között vizsgálódott,rájött a Baterra trükkjére,és figyelmeztette Tumát. A vezér is helyeselte az elméletet,miszerint a fák nem Baterrák voltak,hanem maga a csali. Ám mindez már túl későn történt,és alakváltók támadták hátba őket. Mindkettejük életét Metus mentette meg,aki rájött arra,hogyan lehet elkerülni a Baterrák támadásait. Metus ragaszkodott hozzá,hogy amennyiben Tuma nem lesz képes vezetni a Szikla törzset,ő lép a helyébe. Tuma kelletlenül fogadta el az áruló ajánlatát,de titokban megparancsolta Stroniusnak,hogy ha történne vele valami,ölje meg Metust.

Tuma elrendezte,hogy a Csontvadászok hozzájussanak egy Vulcanusról készült részletes térképhez,és elvárta tőlük a falu megtámadását,és felégetését. Előre megjósolta,hogy a térkép előbb-utóbb a Glatorianok kezébe kerül. Stronius úgy vélte,a Csontvadászoknak nehéz dolga lesz,ha a Glatorianoknál van a térkép,de Tuma felvilágosította:bármilyen következményei lesznek az esetnek,a Skrallok sikerrel járnak. Ha a Csontvadászok veszítenek,egyel kevesebb szövetséges a Szikla törzsnek,de ha nyernek,Vulcanus nincs többé.

Stronius meg akart büntetni egy elszökött Voroxot,de Tuma megállította,és visszavitette az állatot a börtönébe. Stronius engedelmeskedett,majd ő és a Skrall vezető egyeztettek a haditaktikákról. Az Ignika Kanohi hamarosan felbukkant az űrből,hatalmas fénysugarat bocsátva ki. Bár Stornius szerint egyszerű hullócsillag volt,Tuma nem volt ennyire biztos a dologban,és megerősítette az őrséget.

Tajun megtámadása után Tuma egy seregnyi Csontvadász élén belépett a feldúlt és kifosztott faluba,majd átkutatták. Végül távozott a környékről,és visszatért Roxtusba.

Set Tuma vs Mata Nui

Tuma és Mata Nui harca

Mielőtt a Skrallok és a Csontvadászok egyesültek,Tuma felsőbbrendűnek nyilvánította a Skrall Törzset. Mata Nui ekkor megérkezett az arénába,és párbajra hívta Tumát a barátai kiszabadításáért. A visszautasításból következő szégyen elkerülése érdekében a Skrall vezér elfogadta a kihívást. Könnyedén felülkerekedett az új harcoson,s minden sikeres mozdulata után a serege felé fordult. Hencegése okozta azonban a vesztét:Mata Nui felfedezte a Baterrától szerzett sérülést a hátán,és ezután e gyenge pontot célozta meg. Az ismétlődő ütések elvették az erejét,és vesztesen esett össze.

A vereség miatt kegyveszetté vált,és a Szikla törzs hátrahagyta. Rövid ideig csapdába esett Bara Magna egyesült seregeinek gyűrűjében,de a harc zűrzavarában sikerült elmenekülnie. A pusztaságba kényszerült,korábbi törzsének támogatása nélkül.

Spherus Magna Alternatív Univerzum

Egy alternatív univerzumban Tuma hatalmát megdöntötték a Makuták,miután Mata Nui Bara Magnára érkezett.

Képességek és Jellemvonások[]

Tuma az utolsó élő tagja a Skrallok elit vezető osztályának,akik nagyobb erőt és mozgékonyságot kaptak a többieknél. Emellett remek karforgató.

Tuma született vezetőnek tekinti magát,hódításra termett személyiségnek. Érdekei és motivációi nem személyesek,az egész törzsének hasznára szánja őket. Bár nem olyan okos,mint amilyennek hiszi magát,nagyon körültekintő és remek katonai gondolkodó.

Eszközök

Az erős kardja mellett Tuma jól ért a Thornax indítóhoz,és négy Skrall Törzsi Jelképpel Díszített Penge díszíti a hátát. Ütközetben Fűrészélű Pajzsot is használ.

Készet leírás[]

Set Tuma 2

Tuma készletként

Tuma egy 188 darabos készletként jelent meg 2009 elején. A készlet egy Thornax gyümölcsöt és két forgó életszámlálót is tartalmazott,amelyek a BIONICLE Akció Figura Játékhoz kellenek. Mindkét életszámláló 5 életpontot ad Tumának. Továbbá három matrica található a sisakján-az első matricák a BIONICLE készletekben a 2005-ös játékkészleteken kívül.

Idézetek[]

„És tartsd észben… veszedelmes terepen tapogatózol. Ha túl rámenős leszel, még elfelejtem, mi áll a népem érdekében, és azt helyezem előtérbe, hogy mi a leg… kielégítőbb… számomra.”

-Tuma,Skrall birodalom


„Nagy élvezettel fogom letépni azt a fényes maszkot az arcodról!”

-Tuma,A Legenda Újjászületik


„Akárhogy is esik… ahogyan mindig is volt, ahogyan mindig is lesz… a Skrall nyer.”

-Tuma,Vulcanus ostroma

Apróságok[]

 • Csak Tuma adhat nevet egy Skrallnak.
 • Tumának Fred Tatasciore adta a hangját a Legenda Újjászületikben,a magyar változatban pedig Holl Nándor.

Megjelenések[]

 • 1.képregény: Bara Magna homokja
 • A Skrall birodalom
 • Árnyuralom(csak említve,egy alternatív univerzumban)
 • Az átkelés(csak említve)
 • BIONICLE:Vulcanus ostroma
 • 3.képregény:Egy Hős újjászületik
 • BIONICLE:A Legenda Újjászületik
 • BIONICLE:A Legenda Újjászületik(könyv)
 • BIONICLE:A Legenda Újjászületik-Hivaltalos filmismertető
 • Agori Defender(nem hivatalos megjelenés)
Advertisement