BIONICLE Wiki
Advertisement
250px-Comic Vezon

Életrajz[]

Teremtése[]

200px-Vezon Creation

Vezon létrejön Vezokból

Vezont a Fúzió Lándzsájával hozták létre. Miután megtalálta azt Mangaiában, Hakann felvette a földről, és véletlenül meglőtte vele Vezokot, aki kettévált. Az újonnan létrejött teremtményt Vezonnak nevezték el, egy matorán szó után, ami hasonmást jelent. Ez a természetellenes születés azt eredményezte, hogy Vezonnak hiányzik a jellegzetes tüskés Skakdi gerinc, Elemi Erő, és az épelméjűség. Vezok elvesztette a taktikai készségét a kettészakadásban, és újra egybe akarta olvasztani Vezont önmagával. Vezon elárulta a többi Pirakát, miután tudomást szerzett a Kanohi Ignikáról, az Élet Maszkjáról. Mikor a Piraka távozni akart a barlangból, Mana Kók támadtak rájuk. Vezon ellopta a Fúzió Lándzsáját és Voya Nui szigetére szökött egy olyan tartályban, amit Teridax szerzett meg egy Mata Nui Rend tagtól.

Voya Nui[]

Amikor megérkezett Voya Nuira, felfedezte a titkos lépcsősort. Akadály nélkül végig ment a védelmen, azzal a feltétellel, hogy az Ignika őrzője és védelmezője lesz. Miután megérkezett az Élet Kamrájába, Vezon megpróbálta megszerezni az álarcot, de az megátkozta

200px-Comic Vezon Cursed by Ignika

Vezon hozzáér az Ignikához

. Összeolvasztotta egy hatalmas Rahi pókkal, Fenrakk-kal, és ráadásul az álarc ráolvadt Vezon fejére. Ekkor kaparintotta meg a jövőbelátás és a kinetikus energia elnyelésének képességét. Így tette az Élet Maszkja Vezont az őrzőjévé. Vezon az elkövetkező néhány hétben a kamarában maradt, és a Fúzió Lándzsájával játszadozott.

200px-IgnikaVezonFusage

Vezon egybeolvad az Élet Maszkjával

Amikor a Piraka megérkezett az Élet Kamrájába, megdöbbentek, mikor rájöttek, hogy Vezon a maszk egyik őrzője. Azt mondta nekik a hetedik Piraka, ha megölik Vezokot, akkor odaadja nekik az Ignikát. Igazából azért kérte ezt, mert félt, hogy egybe fogják olvasztani őket, és ismét egy lény lesz belőlük. A Pirakák ekkor megpróbálták megölni kék társukat. Zaktan rájött, hogy nem képes Vezon odaadni a maszkot, mert az összenőtt vele. Vezon megerősítette Zaktan feltételezését, és elmondta, nem képes átnyújtani nekik az ereklyét. Ezután elővette a Fúzió Lándzsáját, és egybeolvasztotta Vezokot és Reidakot egy Piraka Fúzióba, ami engedelmeskedett neki. Megparancsolta a szörnynek, hogy támadjon rá a többi társára.


Miután a Toa Inika megérkezett a kamrába, Vezon szétválasztotta Reidakot és Vezokot, akik összeestek, öntudatlanul. A Toa megtámadta Vezont, de az a mozgási energiát elnyelve támadásaik többségének ellen tudott állni. A Toa végül rájött, hogy így nem fog elérni semmit, ezért új módszerhez folyamodott. Egyesítve erejüket a láva felé terelték a párost. Vezon úgy döntött, ösztönzi a Rahi pókját, hogy a lávába menjen. Miután ismét a felszínre kerültek, Fenrakk helyett Vezon egy másik, hatalmas lényen ült, a Kardas Sárkányon. Ezt a

200px-VezonFenrakkLavaSwim

Vezon Fenrakk-kal beleesik a lávába

lényt Fenrakkból hozta létre az Élet Maszkja. Kardas nyers erejével védőállásba erőltette a Toát, akiknek túl nagy ellenfélnek tűnt ez a szörny. Jaller azt mondta Kongunak, hogy a Suletuját alkalmazva találja meg az Ignika gondolatát, és lépjen vele kapcsolatba. Kongunak sikerült ez, és rájött, hogy a maszk másik védelmezőt akar magának, Matorót. Az Ignika ezeket a gondolatokat belesugározta Vezonba is. Haragjában megpróbálta a kamra lávájával összeolvasztani Matorót, de Jaller gyorsan meglőtte egy Zamor gömbbel, amit Axonn adott neki. Ez a gömb Vezont és Kardast egy olyan mezőbe zárta, ahol nem tudtak megmozdulni. Így Matoro el tudta venni a fél-Skakditól az Ignikát. Az álarc leválasztásával, Vezon elvesztette képességeit, amivel az megajándékozta őt, és a kamra padlójára esett eszméletlenül.

Amikor a Piraka banda magához tért, Vezok megpróbálta rávenni őket, hogy olvasszák össze Vezont vele, de Reidak ehelyett négy darabba törte a Fúzió Lándzsáját, majd hátuk mögött hagyták a kamarát. Amikor Vezon felébredt, arra használta a lándzsa hatalmát, hogy megjavítsa azt. Ezután követte a Kötélbe a Toa Inikát. Amikor találkozott velük, elkezdte Matoro fejét verni a falba. Jaller hamuvá égette Vezon fegyverét az ütközet közben. Később a Zyglakok foglyul ejtették.

Mata Nui Rendjének szolgálatában[]

Vezon Brutaka segítségével elmenekült a Zyglakok elől, és elvitték őt, hogy csatlakozzon egy csapathoz, akik a Makuta Testvériség ellen harcoltak. A csapat vezetője Brutaka volt, aki Mata Nui Rendjének dolgozott, és új társai a Vortixx fajból származó, nőnemű Roodakaból, Barraki Takadoxból és Caraparból, és az áruló Makuta Spiriahból álltak. Vezont azért választották, mert nélkülözhető volt, és hiányzott belőle a Makuta Testvériségtől való félelem.

Miserix keresése[]

A csoport Steltre utazott, hogy egy hajót szerezzen, és azzal folytassa útját. Vezonnak kellett leütnie azt a kereskedőt, akitől hajót szereztek, de végül Brutaka tette meg, mert féltette Vezontól, akinek több elképzelése is volt a semlegesítés módjáról.

Brutaka tájékoztatta a csapatát, hogy délre mennek, egy szigetre, ahol meg kell találniuk Miserixet, a Makuta Testvériség korábbi vezetőjét. Mikor már úton voltak, Vezon vette észre először azt a hatalmas Zyglak sereget, amit Spiriah gyűjtött össze egyik Makuta képességével. Miután ő lett a hajó kapitánya, Zakaz szigete felé vették az irányt, ahol a Makutának egy elintézetlen ügye volt. A Zakazba tett kirándulás alatt Vezonnak honvágya támadt, bár még sosem járt ezen a szigeten, és nem is itt jött létre. Egy különös vízi faj jelent meg a láthatáron, és megsemmisítette a Zylakok hajóit, akik eltűntek a vízben. Kiderült, hogy Brutaka hívta ezeket a különös lényeket a megmentésükre. Végül Brutaka bemutatta a csapat utolsó tagját, Lariskát.

Miután kikötöttek egy kis, erdős szigeten, Brutaka megszerezte az ott elrejtett fegyvereket, amiket Trinuma hagyott ott, és kiosztotta őket a csapatának, Vezonnak egy erőtlen dárdát adva. Tren Krom hirtelen elfogta Brutakát, és csapdába ejtette a csapatot a szigeten úgy, hogy létrehozott egy 200 láb magasságú kőfalat körülöttük. Vezon és a csapat többi tagja óvatosan bemerészkedett a barlangba, amibe Brutakát vonszolta egy csáp. Miközben a barlangban tartózkodtak, Carapar megpróbálta megölni Tren Kromot, aki

120px-Animation Vezon

Vezon a videóban

lézerlátásával porrá égette őt. Megengedte nekik, hogy távozzanak a szigetről, miután megtudta, mi az aktuális helyzet a Matorán Univerzumban, majd kijelentette, hogy a szabadon engedésnél rosszabbat nem tud nekik adni, mert nincs annál nagyobb büntetés.

Miután elmenekültek Tren Krom szigetéről, Artidax felé vették az irányt, és rövid idő alatt oda is értek. Megérkezésük után majdnem azonnal, Spiriah-t megtámadta az élő homok egy kéz formájában. A kéz majdnem lehúzta a Makutát a föld alá, de Roodaka arra használta a mutáló korongját, hogy átalakítsa a homokot. Vezon magába beszélve megkérdezte, hogy bárki akart-e segíteni neki elfogni Vezokot. Figyelmen kívül hagyták őt, és egy kevés Brutakától kapott bátorítás után, és egy kis hazugsággal, miszerint ő lehetne a Testvériség vezetője, ha sikerrel járnak, Spiriah beleegyezett, hogy továbbmenjen. A csapat továbbhaladt, az áruló Makuta vezetésével. Mielőtt belépett volna egy alagútba, Vezon Spiriah elé lépett, és megmutatott egy nagyon vékony kötelet, ami csapdaként funkcionált. Miután bementek a barlangba, amit egy hegy oldalába vájtak, Takadox elvágta fegyverével a kötelet. Ez beindította a csapdát, létrehozva egy sziklaomlást, és a csapat csapdába esett a barlangba. Az káoszt kihasználva Vezon meg akart lépni, de Lariska elcsípte. Amikor egy nagy kamarába érkeztek, Vezon észrevette, hogy a padló mozgott, bár a többiek figyelmen kívül hagyták a különös jelenséget. Vezon megpróbálta a csapat figyelmét a talaj mozgására irányítani, sikeresen. Kiderült, hogy igazából, amit talajnak és ágaknak hittek, valójában több ezer rajzó karmazsinvörös rovar volt. A lények eltorlaszolták a teremben lévő híd végét. Roodaka, Rothuka korongjaival átalakított több rovart, ezzel azt okozva, hogy a többi megtámadta a sajátjukat, hagyva a csapatot átmenni a hídon. Eljutottak a kamarába, ahol Makuta Miserix volt bebörtönözve.

Vezon elkezdte provokálni a Makutát, hogy nem akar elsüllyedni a hajójukkal egy ilyen óriási lény miatt, és nem akar átalakulni, mint a többi Piraka. Miserix, szeméből lézert lőve elrepítette Vezont, aki elájult a robbanástól. Miután kiszabadították Miserixet, a körülöttük repkedő Klakkok támadásba lendültek. Vezon és Lariska megpróbálták távol tartani őket, mikor Miserix egy hatalomsikítást használva megölte a Klakkokat. Vezon és Lariska is összeesett, de mindketten életbe maradtak. Kiszabadította magát a vulkánból, Miserix szárnyakat növesztett, hogy megszökjön a szigetről. Brutaka Miserix hátára tette két öntudatlan társát, azután Miserix észak felé véve az irányt, felszállt az égbe. Egyszer leszálltak egy kopár szigeten, majd ismét elindultak, egy Daxia nevű szigetre.

Követség Destralra[]

Mikor megérkeztek Daxiára, Vezont a Rend bebörtönözte. Röviddel ezután elengedte a cellájából Trinuma, és azt mondta, hogy szükségük van valakire, aki ha meghal, senkinek sem fog hiányozni. Valahogy Vezon ezt bókként fogta fel, és egyetértett. Ő és Trinuma beszálltak egy kis, könnyű csónakba, és elindultak a nyílt óceánra. Trinuma végül felfedte, hogy Destralra utaznak, és Vezon feladata elárulni Mata Nui Rendjét, és az egész univerzumot.

Amikor Vezon megérkezett Destralra, azonnal elfogták a Rahkshik. A lények Makuta Tridax színe elé vitték. Vezon felfedte a Rend létezését, és a tervüket, miszerint meg fogják támadni Destralt. Úgy döntött, igazából sokkal mókásabb elárulni a Rendet, így azt is elárulta, hogy van egy kémük a szigeten, aki szabotálta a teleportációs szerkezetet, azt remélve, a közelgő támadás miatt megpróbálják majd elmozdítani Destralt a helyéről, ezzel egy katasztrófát idézve elő.

150px-Promo Art Skakdi Vezon

Mialatt tovább faggatták Vezont, a szigetet támadás érte, ami arra kényszerítette Tridaxot, hogy magára hagyja az áldozatát, és az új problémával foglalkozzon. Miután kiszabadította magát a kötélből, Vezon óvatosan követni kezdte Tridaxot egy olyan tengeralatti-alagsorba, ahol egy Kanohi Olmak volt található egy asztalon, és rengeteg sztázistartály, amikben ugyan olyan személyek voltak. Vezont váratlanul egy árnyéklövés érte a Makutától, aki mindvégig tisztában volt azzal, hogy követik. Tridax tájékoztatta őt, hogy mindegyik sztázistartályban egy Takanuvát tart, és mindegyikük más dimenzióból származik, ráadásul mindegyiküket a Kanohi Olmak segítségével gyűjtötte össze. Elmondta, hogy el fogja engedni az árny Takanuva hadsereget a támadók ellen. De mielőtt ezt megtehette volna, Tobduk és Mazeka megtámadta Tridaxot, és az árnyékszorítás, ami fogva tartotta Vezont, megszűnt.

Vezon szembenézett Mazekával, akit azért küldtek, hogy megölje az elmebeteg Skakdit. De Mazeka nem ismerte Vezont, és semmi okot nem látott, ami miatt meg kell volna ölnie. Helyett a matorán azt mondta a Skakdinak, hogy meneküljön el, amíg van rá lehetősége. Vezon inkább elrejtőzött a kamra árnyékaiban, várva, hogy tiszta legyen a terep. Amikor a két alak elment, Vezon előbújt, és elkezdett azon töprengeni, hogy bocsáthatná ki az árny Takanuvákat a sztázisból, és hogy lehetnének az ő hadserege.

Vezon ekkor elvette Tridax Olmakjét, és arra használta, hogy elteleportálja magát a szigetről, de egy Energizált Protodermisz hullámmal találta szembe magát, ami ellepte őt. Közben, amit megnyitott portálkaput, Helryx és Keetongu is használta, hogy megmeneküljenek az élő Protodermisz haragjától, azaz, attól a szökőártól, amibe most Vezon csöppent. A hullám nem ölte meg őt, hanem összeolvasztotta az Olmakot az arcával. Ennek eredményeképp több interdimenzionális kapu nyílt meg egymás után, és a Skakdi ezek között utazott séta közben.

Dimenzionális utazások[]

Kis idővel később, miután elmenekült az Energizál Protodermisz kamra elől, Vezon több váltakozó világegyetemen - köztük egy olyan világegyetemen keresztül is, ahol matoránok és Sötét Vadászok békében dolgoztak együtt, igaz egy hatalmas ágyút építettek, de legalább együtt tették. Majd egy olyan világegyetem, ahol egy Nagy Lényekből álló csoport egy Makuta nevezetű óriási robotot építettek, de a testvére, Mata Nui, kitervelt egy lázadást ellene.

Vezon végül megérkezett Bara Magna egy másik verziójába. Tesara közelében jelent meg, ahol több Agori és le-matorán dolgozott a Toa és a Glatorian mellett. Tarduk megközelítette a fél-Skakdit, és megkérdezte, hogy ő egy Toa-e. Vezon azt hazudta az Agorinak, hogy igen. Tarduk elvezette őt Tesarába, azt mondva neki, hogy Greshnek és Toa Kongunak segítségre van szüksége. Miután belépett a városba, Vezon rájött, hogy senki nem ismerte fel őt. Megkérdezte, hogy mi történt a régióban, és Tarduk elmagyarázta, hogy a Nagy Lények Mata Nuit használták arra, hogy kijavítsanak néhány problémát Bara Magnán, és miután Mata Nui északon földet ért, a Toa, a matorán, és a többi faj a Matorán Univerzumból kijött ide.

Egy hadsereg, aminek tagja volt Makuta Miserix a sárkányalakjában, a Skakdi, a Vortixx , és Csont Vadászok sziklaparipáikon, megtámadták a falut. Vezon, hogy eltűnjön erről a helyről, megpróbálta használni a dimenzionális hatalmát, de nem sikerül. Vezon körül az idő ekkor megfagyott, vele együtt. Egy Nagy Lény tette ezt, aki az elméjével kapcsolatba lépett vele, és tájékoztatta a fél-Skakdit, hogy bebörtönözték őt. Vezon megpróbálta meggyőzni a Nagy Lényt, hogy ki tudja hozni börtönéből, ha kiszabadítja az időmozdulatlanságból. Végül megegyeztek, és elteleportálta magukat Bota Magnára, a Nagy Lény otthonába egy terembe.

Vezon nyitott egy dimenzióportált az űrbe, ahol rábukkant Miserixre, Helryxre, Tuyetre, Axonnra, Brutakára, Artakhára, Lewára, Kapurára és Hafura. Megmentve őket a haláltól, áthúzta őket a portálon Bota Magnára. Helryx elkezdte faggatni, mire ő csalódást színlelt, hogy senki nem köszönte meg neki azt, hogy megmentette. Axonn ekkor felnyomta a falra, és válaszokat követelt tőle. A fél-Skakdi erre bemutatta őket a teremben tartózkodó Nagy Lénynek.

Képességek és jellemvonások[]

200px-Comic Vezon and Fenrakk

Vezon Fenrakkon lovagol

A teremtésének eredményeképpen Vezonnek nincsenek olyan egyedülálló képességei, ami a fajának, a Skakdinak van. Elmebeteg, de ennek az ellenére nagyon jó stratéga. Megmaradt elméjében Vezok összes emléke.

A Kanohi Ignika őrzőjeként sokféle hatalmat kapott, hogy kitölthesse ezzel hiányosságait. Egyik képessége a jövőbelátás, de ez az ereje korlátozott volt, mert csak a közeljövőt láthatta. Vezon azt a képességet is megkapta, hogy a mozgási energiát el tudja nyelni. Ha valami vagy valaki megütötte, vagy ő ütött meg valamit, az ereje megnövekedett. Ez a hatalom a testi támadások ellen adott sérthetetlenséget neki, addig, míg elég erőssé nem vált, hogy ellenálljon a támadásoknak. Megosztotta ezt a hatalmat Fenrakkkal is. Amikor Fenrakk átváltozott Kardasszá, már nem oszthatta meg ezt a képességet vele. A Kanohi Ignika megadta neki az a képességet, hogy nagy Kanohi álarcokat használjon a legtöbb Skakditól eltérően.

Mivel Vezon hatalmait az Ignika adta neki, elvesztette azokat, mikor az álarc levált róla, bár ezt gyakran elfelejtette.

Álarc és eszközök[]

Vezon tulajdonában volt a Fúzió Lándzsája, ami egybeolvaszthatta a lényeket vagy pedig eldeformálhatta őket. A lándzsa nem tudta elkülöníteni Vezont Fenrakktól. A Kanohi Ignika arra használta a lándzsát, hogy egybeolvassza Vezokot és Reidakot, megalkotva egy szörnyű Piraka Fúziót, ami megtámadta a többi Pirakát. Miután vége lett a harcnak, Reidak darabokra törte a lándzsát. Az eszköz ettől függetlenül még működött, és egybeolvasztotta magát. Jaller később hamuvá égette a Fúzió Lándzsáját.

Vezonnek Brutaka egy erőtlen dárdát adott addig, míg be nem fejezték Miserix kiszabadításának akcióját. Ezután Daxián bebörtönözték, és miután kiszabadult, egy kis tőrt kapott. Most a Dimenzió Kapuk Maszkját viseli, amit Destralról lopott el. Amikor Energizált Protodermisz érte az arcát, a Kanohi Olmak ráolvadt, és mivel még nem tudta irányítani, ugrálni kezdett a világok között.

Készlet információ[]

150px-Set Vezon and Fenrakk

A Vezon&Fenrakk készlet

A Vezon & Fenrakk-ot 2006 augusztusában bocsátották ki készletként, nagy kiszerelésben. 281 darabból állt Fenrakkkal együtt. A Vezon készlet legérdekesebb jellemzője, hogy feje két arcból állt. Egyik oldalán Vezon képe volt található, míg a másikon az Ignika álarc helyezkedett el.

150px-Vezon Kardas set

Vezon a Kardas Dragon készletben

Vezont másodszor is kibocsátották 2006-ban, a Kardas Dragon készlet részeként, melyben összesen 670 alkatrész volt található, és tartalmazta a Vezon & Fenrakk, a Brutaka és az Axonn készleteket, és azok minden darabját. Kizárólag ebben a készletben és a BIONICLE.comon lehetett azt az összeszerelési útmutatót megszerezni, ami a Kardas Sárkány építését tartalmazta. Vezon ebben a készletben egy pajzsot tartott a bal karjában, és a Fúzió Lándzsájának a felépítését megváltoztatták.

Advertisement