Encyklopedia Bionicle
Advertisement
Encyklopedia Bionicle
"Wewnątrz kapliczki Suva znajdowało się także sześć dysków z podobiznami masek Toa Metru. Toa wierzyli, iż był to znak, że zawsze było im przeznaczone stać się bohaterami."
— Narrator, Metru Nui - Miasto Legend
Dysk Toa
Vakama SymbolToa Nokama Symbol
Whenua SymbolOnewa Symbol
Matau SymbolNuju Symbol
Obiekt
Użytkownicy Toa Metru
Lokalizacja Wszechświat Matoran
Funkcje Przechowywanie Mocy Żywiołu Toa
Honorowanie Toa
Status Nieznany

Niekiedy po transformacji Matoran w Toa wykute ku ich czci zostają specjalne dyski Kanoka, zwane Dyskami Toa. Udekorowane podobizną głównej maski danego Toa, dyski te są wypełnione mocami żywiołów odpowiadającymi ich posiadaczom. Dyski pełnią głównie rolę pamiątek, choć Toa Metru Vakama używał swojego także jako broni.

Znane jest tylko siedem Dysków Toa - sześć należących do Toa Metru i jeden wykuty dla Nuhriiego, choć ten został stworzony w ramach planu Zakonu Mata Nui mającego zwieść innych, że Nuhriiemu przeznaczone było zostać Toa.

Historia[]

Le Toa Disk

Le-Matoranin wręcza Dysk Toa Matau

Sześć Dysków Toa przechowywanych w kapliczce Toa Suva w Wielkiej Świątyni pierwotnie zawierało podobizny Kanohi i imiona sześciorga Matoran znających położenie Wielkich Dysków. Był to jednak podstęp Zakonu Mata Nui, który chciał oszukać Makutę Teridaxa i sprawić, by uwierzył, że przyszłym Toa Metru nie dane było zostać Matoranami. Stworzono także dodatkowy dysk z podobizną Nuhriiego, by uwiarygodnić oszustwo.

Teridax wpłynął na Toa Mangai Lhikana, aby ten dał Kamienie Toa innym Matoranom, nieświadom, że w rzeczywistości spełnił przepowiednię. Toa Metru zaraz po przemianie wzięli swoje Dyski Toa z kaplicy Toa Suva, gdzie były przechowywane razem z ich orężem.

W trakcie Wielkiego Ratunku Vakama został zmutowany w Toa Hordika, a jego Miotacz Kanoka przemienił się w Płomienne Szczypce. Choć nie mógł dłużej go używać, Vakama zatrzymał swój Dysk Toa.

Informacje o zestawie[]

Wydano tylko jeden Dysk Toa, należący do Vakamy. Ukazał się on w zestawie Toa Metru Vakamy w 2004 roku.

Ciekawostki[]

  • Podobnie jak inne Kanoka, Dyski Toa mogą z czasem stopniowo tracić swoją moc.
  • Gdyby Dyski Toa przekuto w maski Kanohi, zachowałyby one swoje moce żywiołów.


Advertisement