Encyklopedia Bionicle
Advertisement
Encyklopedia Bionicle
Ten artykuł dotyczy książki. Być może chodzi ci o powieść graficzną o tym samym tytule.
"Zdecydowaliśmy, że podzielimy się na drużyny, by przeszukać miasto w poszukiwaniu dysków, i zabierzemy ze sobą Matoran. Oczywiście, nie każdemu ten pomysł przypadł do gustu..."
Turaga Vakama
Próba Ognia
BA2 - Trial by Fire
Książka
Seria Przygody BIONICLE
Autor Greg Farshtey
Wydawca Scholastic
ISBN 0-439-60732-9

Próba Ognia to druga książka BIONICLE w serii Przygód BIONICLE. Opowiada o tym, jak Toa Metru szukają Wielkich Dysków Kanoka, skrytych po całym mieście Metru Nui.

Streszczenie[]

W Ta-Metru Nidhiki niemalże doprowadza do śmierci Onewy i Vakamy - zostają uwięzieni w szybie skierowanym prosto na płomienie Pieca Protodermis. Vakama wchłonął ognie pieca i wypuścił ciepło w postaci strumienia, który przebił się przez sufit budynku.

Whenua i Nuju wchodzą do złego pokoju podczas przeszukiwania Archiwów w poszukiwaniu Wielkiego Dysku Onu-Metru, i trafiają na zmutowanego kraba Ussal, który chwyta ich w garść. Toa uciekają, przepędzając stworzenie dźwiękiem o wysokiej częstotliwości, stworzonym przez świdry Whenuy.

Podczas szukania Wielkiego Dysku Ga-Metru Nokama i Matau niemalże toną, gdy w uprzednio suchym kanale zostaje wypuszczona woda, w momencie, w którym przez niego przechodzili. Nokamie jednak udaje się ocalić siebie i Matau. Nokama zabiera Wielki Dysk z paszczy ogromnej ryby żyjącej w głębinach pod Wielką Świątynią, ale ryba goni za nią i prawie ją połyka.

Onewa, Vakama oraz Matoranie Ahkmou i Nuhrii szukają Wielkiego Dysku Ta-Metru w Ognistych Dołach. Vakama i Nuhrii schodzą do jednego z nich, w którym ognie wygasły, i zdobywają Wielki Dysk. Wtedy jednak Morbuzakh łapie ich, gdy próbują uciec. Nuhrii używa na pnączach Kanoka z mocą Losowego Odtworzenia - szok przemiany sprawia, że pnącza odpuszczają. Udaje im się uciec na czas, bowiem chwilę później ognie dołu wybuchają na nowo.

Nuju prawie uwalnia dwugłową Tarakavę z jej zbiornika w Archiwach. Krótko po tym on i Whenua zostają uwięzieni w pustym pomieszczeniu, które po chwili okazuje się być zmiennokształtnym Rahi. Udaje im się uciec, gdy Nuju powoduje zamieć, która rozdrażnia Rahi. Whenua w końcu znajduje Wielki Dysk w pomieszczeniu wypełnionym artefaktami.

Matau wchodzi do sfery siłowej, która rozrastała się na terenie Karbu, i zdobywa Wielki Dysk Le-Metru, cudem uchodząc z życiem, nim sfera implodowała.

Whenua i Nuju szukają Wielkiego Dysku Ko-Metru. Po kilku starciach z Vahki Nuju znajduje dysk w soplu na bocznej ścianie Wieży Wiedzy.

Szukając Wielkiego Dysku Po-Metru, Vakama i Onewa napotykają zbiegłego Tunelowca. Pokonują go, zmuszając do zmiany w szkło, przez co nie może się poruszać bez ryzyka stłuczenia. Onewa zabiera Wielki Dysk ze szczytu niestabilnej rzeźby, ledwie unikając zmiażdżenia przez nią. Zebrawszy wszystkie Wielkie Dyski, Toa spotykają się.

Vhisola ujawnia jak pokonać Morbuzakha - Toa Metru muszą znaleźć Główny Korzeń. Nokama zdaje sobie sprawę, że Główny Korzeń musi być w Wielkim Piecu. W drodze tam Toa Metru napotykają i umykają setkom nasion Morbuzakha. Ahkmou próbuje wtedy uciec. Onewa wtedy jest już pewien, że był on zdrajcą, i konfrontuje się z nim w tej sprawie. W korytarzu prowadzącym do Wielkiego Pieca Nuju używa większości swojej mocy żywiołu, by pokonać pnącza, blokujące przejście. Wtedy Toa i Matoranie zostają niemalże pokonani przez wystrzelone w nich setki kolców. Nuhrii, Tehutti, Vhisola, Ahkmou, Orkahm oraz Ehrye łączą się w Matoran Nui - fuzja pomaga Toa uciec z głównej komnaty. Po tym rozdzieleni już Matoranie uciekają z budynku.

Toa wchodzą do Wielkiego Pieca. Widzą Główny Korzeń, wysoki jak drapacz chmur i w pełni zajmujący ogromny pokój. Główny Korzeń przemawia telepatycznie do Toa i ujawnia, że rozkazano mu przepędzić Matoran do centrum miasta. Roślina próbuje ukraść Wielki Dysk Whenuy, ale daremnie. Podczas bitwy Toa Metru zużywają niemalże w pełni swoje moce i podstępem sprawiają, że Morbuzakh przybliża ich do siebie. Wtedy wystrzeliwują w niego Wielkie Dyski, które tworzą bańkę energii dookoła Głównego Korzenia, odcinając go od pnączy i tym samym zabijając. Toa Metru odzyskują Wielkie Dyski i uciekają z zawalającego się budynku. Pnącza w całym mieście obracają się wniwecz. Toa zwyciężają, lecz Nokama zastanawia się, kto wydał rozkazy Morbuzakhowi, i czy ta istota wykona kolejny ruch.

Postacie[]

Zobacz też[]


Advertisement