FANDOM


"Rhotuka, pełne energii, mało hałasują podczas lotu. Nawet kiedy Roodaka strzelała, Nidhiki niczego nie usłyszał przez swoje rozmyślania. Poczuł tylko okropny ból i dziwaczne uczucie, kiedy jego mięśnie przemieniały się, tworząc coś zupełnie obcego."
— Narrator, Narodziny Mrocznego Łowcy
Rhotuka
ComicRhotuka
Vakama tworzy Rhotuka
Zdolność
Użytkownik(cy) Toa Hagah, Toa Hordika, Mroczni Łowcy, Rahi, inni
Ekspresja Tworzenie kręcących się kuł energii, z efektami różnymi między osobami


Comic Whenua Rhotuka

Toa Hordika Whenua ładuje Ziemny Okrąg przez Wstrząsacze

Rhotuka są kołami energii z różnymi mocami. Wiele istot w Wszechświecie Matoran ma zdolność tworzenia Rhotuka, ale nie może jej użyć bez miotacza, z którego można strzelić. Wiele Rahi i kilka istot ze Wszechświata Matoran posiada naturalne miotacze, ale są też sztuczne miotacze wykorzystywane przez różne istoty, takie jak Roodaka, Toa Hagah, i różni Mroczni Łowcy.

Moce Rhotuka

Toa Hordika

Hordika Rhotuka

Pięciu Toa Hordika odpala swoje Rhotuka

Toa Hagah

Toa Hagah mają po dwa Rhotuka na swoich tarczach.

Rahaga

 • Norik: Łapie cel więzami energii. (dawniej)
 • Gaaki: Łapie cel i podprowadza go pod lustro wody. (dawniej)
 • Iruini: Atakuje cel i skrępuje jego nogi siecią. (dawniej)
 • Pouks: Powala ofiarę niczym lassem. (dawniej)
 • Bomonga: Paraliżuje cel. (dawniej)
 • Kualus: Atakuje cel i przywołuje go do właściciela. (dawniej)

Mroczni Łowcy

 • Ancient: Utrata fizycznej koordynacji. (dawniej; teraz nie żyje)
 • Conjurer: Absorbuje moc celu.
 • Firedracax: Absorbuje termalną energię z powietrza i uwalnia ją na cel.
 • Gatherer: Wywołuje zamęt w głowie
 • Guardian: Kamień i Ziemia (dawniej; teraz nie żyje)
 • Savage: Paraliżuje
 • Sentrakh: Zmienia cel tymczasowo na niematerialne.
 • Spinner: Wytrąca cel z równowagi.
 • The Shadowed One: Chwilowo wywołuje w ofiarze szaleństwo.
 • Vengeance: Umie przeciąć każdy obiekt.
 • Voporak: Cofa cel o kilka sekund od aktualnego czasu.

Rahi

Visorak Rhotuka

Visorak używają swoje Rhotuka

 • Colony Drone: Zawiera energię, którą żywią się Visoraki.
 • Robak Lodowy: Pobiera energię z trzęsień ziemi i wyładowywuje ją w czasie wystrzału.
 • Keetongu; Tarcze absorbują energię na Keetongu i potrafią ją wyrzucić w formie Rhotuka.
 • Sea Spider: Tymczasowo zatrzymuje cel w stanie statycznym.
 • Lotnik Jadowity: Zabiera celowi zdolność lotu, niezależnie od tego, czy jest on naturalny czy mechaniczny.
 • Visoraki
  • Wszystkie roje: Paraliżuje cel w kontakcie.
  • Boggarak: Kiedy użyta pod wodą, cel zaczyna puchnąć i wypływa na powierzchnię. Kiedy użyta jest na lądzie, cel jest pozbawiony wody i może się obrócić w pył.
  • Kahgarak: Tworzy wejście do Obszaru Mroku.
  • Keelerak: Strzela Kwasem, który może przeżreć wszystko.
  • Oohnorak: Tymczasowo paraliżuje cel.
  • Roporak: Wysysa z celu energię.
  • Suukorak: Razi cel wiązką pola elektrycznego.
  • Vohtarak: Wypala na ofiarę uczucie bólu, niepozwalający się skoncentrować ofiarze.
 • Zivon:
Tymczasowo pozbawia zmysłu słuchu.
Tymczasowo pozbawia zmysłu dotyku.
Tymczasowo pozbawia zdolności mowy.
Tymczasowo pozbawia zmysłu wzroku.

Inni

Roodaka- Mutuje cel (dawniej).

Sidorak-Trafiony cel przez 24 godziny słucha jego rozkazów. (dawniej)