Encyklopedia Bionicle
Advertisement
Encyklopedia Bionicle
Witamy na stronie...
LetterRLetterOLetterZLetterULetterMLetterNLetterE
LetterGLetterALetterTLetterULetterNLetterKLetterI
(Rozumne gatunki)
Rozumne gatunki
 
 
 
Postacie fabuły BIONICLE należą do różnych rozumnych gatunków i posiadają własną kulturę oraz zdolność porozumiewania się z innymi gatunkami, w przeciwieństwie do Rahi lub Stworzeń.

Spherus Magna[]

Ciała większości gatunków Spherus Magna w większości składają się z części organicznych, ale mają rożne mechaniczne implanty zwiększające ich sprawność. Poniżej znajduje się lista rozumnych gatunków, które zamieszkiwały Spherus Magna i Bara Magna po Rozpadzie. Po rekonstrukcji planety, ponownie na niej zamieszkały.

Agori[]

Główni mieszkańcy planety. Po Rozpadzie stworzyli własną kulturę, spory rozwiązując dzięki Meczom Areny i w ten sposób zdobywali zapasy drogą pokojową.

Glatorianie[]

Wojownicy ze Spherus Magna, byli podstawą armii w Wojny o Rdzeń. Na Bara Magna to oni brali udział w walkach na arenie, reprezentując interesy swoich wiosek.

Łowcy Kości[]

Rasa nomadów zamieszkujących pustynię Bara Magna, daleko spokrewnieni z Agori Skały. Niektórzy z nich posiadają podwójne powieki, będące specjalnymi implantami, by chronić swoje oczy przed słońcem.

Skrallowie[]

Brutalna i dzikia rasa, która dawniej zamieszkiwała w górach Bota Magna. Rozpad oddzielił ich od ojczyzny i przenieśli się do północnej części Czarnych Szczytów. Po ataku Baterra, Skrallowie przenieśli się do zamieszkałych terenów Bara Magna, gdzie zajęli wioskę Roxtus. Rasa Skrallów dzieli się na różne klasy, w tym klasę przywódców oraz klasę wojowników. Skrallowie są silniejsi i zwinniejsi niż inni mieszkańcy Bara Magna.

Wielkie Istoty[]

Rasa istot kochających kreację, dawni władcy Spherus Magna, odpowiedzialni za stworzenie Wszechświata Matoran. Po Rozpadzie znaczna ich większość odeszła, poszukując schronienia gdzie indziej.

Władcy Żywiołów[]

Grupa istot obdarzonych przez Wielkie Istoty Mocami Żywiołów do pomocy w zarządzaniu Spherus Magna. Władcy doprowadzili do wybuchu Wojny o Rdzeń, po Rozpadzie wszyscy zostali uwięzieni, ale udało im się uwolnić i nadal toczą swój bój.

Wszechświat Matoran[]

Poniżej znajduje się lista głównych rozumnych gatunków zamieszkujących Wszechświat Matoran. Początkowo, gatunki te opierały się na sztucznej inteligencji i były ukierunkowane na wykonywanie konkretnych zadań, ale ukryta we wszechświecie Wielka Istota była odpowiedzialna za ich rozwój i stworzenie prawdziwej kultury. Wszystkie te gatunki przeniosły się na Spherus Magna, lub zginęły, podczas zniszczenia Wszechświata w Bitwy o Bara Magna.

Matoranie[]

Główni mieszkańcy Wszechświata Matoran, niezbędni do utrzymania Wielkiego Ducha Mata Nui przy życiu i zdrowiu. Zajmowali się różnymi zawodami i rozwinęły złożone Społeczeństwo oraz kulturę. Ich ciała w większości są mechaniczne, ale posiadają trochę części organicznych. Rozmawiają zaprogramowanym językiem używanym przez Wielkie Istoty. Każdy Matoranin posiada nieaktywne moce żywiołów i pozbawioną mocy maskę Kanohi. Byli wzorowani na Agori.

Toa[]

Główni obrońcy Wszechświata Matoran i podgatunek Matoran. Powstają, gdy Matoranin przejdzie odpowiednią transformację. Posiadają wielkie zasoby mocy żywiołów, których używają do realizowania swoich zdaniach. Mogą używać Kanohi i korzystać z ich mocy. Wśród Toa również istnieją podgatunki, jak Toa Nuva i Toa Hordika. Byli wzorowani na Glatorianach i Władcach Żywiołów.

Turaga[]

Mądrzy przywódcy Matoran, finałowe stadium cyklu życiowego Matoranina. Turaga powstają, gdy Toa dobrowolnie poświęcą swoją moc. Mogą używać w ograniczonym stopniu mocy żywiołu i Kanohi. Są słabsi w porównaniu do Toa i Matoran.

Makuta[]

Gatunek, który wyewoluował z biomechanicznych istot w energię zwaną Antidermis. Posiadają moc Cienia oraz 42 inne, a także mogą tworzyć Rahkshi. Noszą maski Kanohi. Niemal wszyscy Makuta są źli i pełni pychy, uznając się za wyższy gatunek i odrzuciwszy wewnętrzne Światło. Obecnie, żyje tylko jeden z nich.

Skakdi[]

Pełna przemocy rasa z Zakazu. Każdy z nich posiada ostre zęby i pazury oraz organiczny kręgosłup przyczepiony do głowy. Posiadają moce żywiołów, wzroków i dodatkowe zdolności. Niemal nieustannie walczą między sobą, w wyniku nieudanego eksperymentu Makuty Spiriaha.

Vortixx[]

Mieszkańcy przemysłowej Xii. Rasą władają kobiety, a mężczyźni wykonują niebezpieczne prace. Istnieje wśród nich specjalny zwyczaj - każdy Vortixx musi odbyć niebezpieczną wspinaczkę na żywą Górę, w celu zdobycia szansy na lepszą pracę. Cenią zdrady i porzucanie przyjaciół bardziej niż lojalność i pracę zespołową. Są wysocy i smukli, a także często inteligentni i manipulatorscy.

Zyglaki[]

Będąc niechcianym produktem pobocznym stworzenia Krana, Zyglaki zostały odtrącone przez Wielkie Istoty i inne rasy, więc teraz zamieszkują ciemne, straszne części Wszechświata, pałając nienawiścią do wszystkich jego mieszkańców. Są inteligentne i silniejsze od Toa, mogą oddychać pod wodą. Są także odporne na moce żywiołów Toa i roznoszą chorobę rozkładającą Protodermis.

Alternatywne Wymiary[]

Kestora[]

Rasa rozumnych istot z kieszonkowego wymiaru. Niektórzy z nich istnieją w głównym wszechświecie, wewnątrz Czerwonej Gwiazdy. Noszą kolory fioletowy, czarny lub oba. W kieszonkowym wymiarze wdały się w konflikt ze Stworzeniami Budującymi Miasto i wybiły niemal wszystkich przedstawicieli tej rasy, pozostawiając przy życiu tylko jednego osobnika.

Stworzenia Budujące Miasto[]

Podobne do Rahi istoty mieszkające w kieszonkowym wymiarze. Są wysokie na sześć metrów, żywią się specjalnymi owocami. Są przyjazne, a swoich ogromnych pazurów używają tylko do obrony. Zbudowały także wielkie miasto ze srebrnymi i kryształowymi wieżami, gdzie żyły przez bardzo długi czas. Niestety, grupa Kestora zaatakowała i przejęła miasto, pozostawiając przy życiu tylko jednego mieszkańca.


Advertisement