Encyklopedia Bionicle
Advertisement
Encyklopedia Bionicle
"Żyliśmy bez celu, do dnia, kiedy Wielki Duch zesłał nam Trzy Prawa: Jedność, Obowiązek, i... Przeznaczenie."
Turaga Vakama, Maska Światła

Strona Nadrzędna: Społeczeństwo

Trzy Prawa
BIONICLE Logo
Legendy i Mitologia
Kategoria System Wiary Matoran
Lokacja(e) Wszechświat Matoran
Status Nieznany

Trzy Prawa są trzema ideałami, Jednością, Obowiązkiem i Przeznaczeniem, Zostały nadane Matoranom przez Wielkiego Ducha Mata Nui, Matoranie starają się żyć, tak jak Toa i Turaga

Inne istoty z Wszechświata Matoran są znane z przestrzegania zasad określonych przez Trzy Prawa, ale wiele gatunków gardzi tym pojęciem lub je ignoruje. Jedynie Matoranie, jako jedni z wielu gatunków i wybrany gatunek przez Mata Nui, muszą przestrzegać tych zasad.

Prawa[]

Jedność[]

Comic Toa Mata Unity

Toa Mata działają razem w akcie Jedności

Pierwsze z Trzech Praw, prawo Jedności dąży do zjednoczenia Matoran, i eliminuje niezgodę i nie przyjacielstwo z nich. Początkująca drużyna Toa ma spore problemy z utrzymaniem Jedności, przez co może doprowadzić do wrogości pomiędzy nimi. Pokonywanie różnic między sobą jest niezbędne dla drużyny Toa, która chce odkryć swój cel.Jedność jest istotna dla istot, które próbują połączyć swoje ciała i umysły.

Trzy Prawa Kohlii

Trzy Prawa na stadionie Kohlii


Obowiązek[]

Drugie prawo, Obowiązek, to zadanie, które Matoranin musi wykonywać. Niewykonanie przydzielonego zadania może mieć zły wpływ na zdrowie Wielkiego Ducha, więc Matoranie wykonywają swoje zadanie na miarę swoich możliwości, aby utrzymać funkcjonowanie wszechświata.

Przeznaczenie[]

Trzecie i ostateczne prawo, Przeznaczenie to cel każdej istoty we Wszechświecie Matoran. Z góry przesądzone przez Mata Nui w czasie swoich kreacji, Przeznaczenie istoty może się zmienić w ciągu życia, biorąc pod uwagę dość drastyczne okoliczności. Przeznaczenie jest najtrudniejszym prawem do interpretacji, i często może być nieprawdziwe, co doprowadza do konsekwencji. Nawet, jeśli ostateczne przeznaczenie jest znane, ścieżka przeznaczenia może być często niekompletna. Choć możliwe jest, że przeznaczenie nie może być osiągnięte, nieprzewidywalna istota często zapewnia, że ukończyła je.

Po wypełnieniu Przeznaczenia, Toa są w stanie poświęcić Moc Toa dla większego dobra i stać się Turaga.

Symbol[]

Symbol Trzech Praw został zaprojektowany przez Wielkie Istoty, które użyły go w kilku miejscach na Spherus Magna. Ostatecznie dali ten symbol Wielkiemu Duchowi Mata Nui, i to miało służyć jako przypomnienie jego misji. Pomimo wizualnego przypomnienia, Mata Nui i Makuta zapomnieli o oryginalnym znaczeniu symbolu, choć pozostaje ważną i powszechnie używaną ikoną w kulturze Matoran.

Kilkanaście razy, gdy grupa Kopacze Ostrzy są w jednym miejscu, zaczynają kopać tunele na kształt symbolu.

Kulturalne Wierzenia[]

Każde Koro na Mata Nui miało Zasadę pochodzącą z jednego lub dwóch Praw, oraz Umiejętność Kolhii pochodzącą z każdej Zasady. Prawa, Zasady i Umiejętności Kolhi są reprezentowane przez wierzenie.

Ciekawostki[]

  • Główne logo BIONICLE to obraz Trzech Praw.
  • System gwiezdny Spherus Magna miał kształt symbolu Trzech Praw.


Advertisement